Mepepelime ma
Yakubu
Ucuɗuwu wa aatagada a nda
Yakubu zawaꞌa vu Zagbain Yesu Zamawawa a̱yi ɗa za na ɗanai aatagada a nda. U ɗana ta̱ mepepelime ma nda a̱ tyo a̱za̱ e Itoni e Yesu aza na a̱ ri ubazu ba̱ta̱ ba̱ta̱ a̱tsuma̱ o uvaɗi adama a̱ a̱tsuma̱lima̱ a na oo sowuso adama e itoni ya̱ Yesu Zamawawa.
Ana a̱tsuma̱lima̱ a yuwain a̱bunda̱ lon, reve e beteꞌwe a̱ tyo ba̱ta̱ ba̱ta̱. A̱yi ɗa i zuwai Yakubu ɗanaa nle mepepelime ma nda adama a na u ciga nle a kaɓa asuvu waru a yuwan ankuri a̱tsuma̱ e itoni i na a yuwusan. A̱yi ɗa i zuwai aatagada a nda a yuwusan adanshi adama a̱ a̱tsuma̱lima̱, na addama, na̱ makaɓa ma asuvu, oɓolo na avasa, waru na̱ nden n na mu ntsayi a yuwan a̱tsuma̱ a̱ nden n na a yuwusan a̱tsuma̱ e itoni.
A̱za̱ e Itoni anaꞌan na̱ a̱bunda̱ o to sowuso a̱tsuma̱lima̱ e ekere a aza a na a̱ kurusu Zamawawa shi. Suru na̱ ne suru tsu toni niyi ulobonu. Aatagada a nda o roco tsu ta̱ itoni ya̱ Yesu a̱yi ɗa a yuwan ili i saꞌani usana suru.
Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a aatagada a nda
1. Ica̱su (1:1)
2. Wuma wu ucawu wo okolo nu ugbozu (1:2-18)
3. Mawwa nu ukurusu wi ikaka ya̱ A̱sula̱ (1:19-27)
4. She vu roco aɗangulu a̱ tyo a̱za̱ e ikebe wan (2:1-13)
5. Ucawu wo okolo na̱ linga (2:14-26)
6. Ugbozu ni idanshi (3:1-18)
7. Morono ma atsuvu adama a̱ tsuꞌutsa̱ nu uvaɗi (4:1–5:6)
8. Makaɓa ma asuvu, ni isaꞌani, oɓolo na avasa (5:7-20)
1
Ucuɗuwu
A̱mu ɗa Yakubu, aagbashi a̱ A̱sula̱ waru aagbashi e Yesu Kristi Zagbain Zamawawa.
N ta ɗanasaa a̱za̱ e Itoni ya amayun a na a̱ ri ubazu suru a̱tsuma̱ o uvaɗi.
N ta̱ lyungusu ica̱su i va̱.
Uritosu adama a̱ ma̱lyungwa̱
Nꞌutsa̱ n va̱ suru, i yuwan ma̱za̱nga̱ mantsa ma na addama a̱ ta̱wa̱ nɗu icuꞌun icuꞌun. Adama a na i reve ta̱ cine ma̱lyungwa̱ mo ndolo ma tsu zuwa ucawu wo okolo a̱ ɗu u ta̱wa̱ na̱ makaɓa ma asuvu. I kaɓa asuvu hali ma̱lyungwa̱ ma̱ ɗu mo koto. Ana i kaɓai asuvu o ndolo i to oꞌwo nu ucawu wo okolo ugbamu waru i ta̱ da̱na̱ ushiwun, yaa lamba ili i saꞌani shi. Za na lambai ugbozu suru, u pati A̱sula̱, waru u ta ca yi ugbozuꞌu. A̱sula̱ a tsu ca ta̱ vuma neꞌe pere. U tsu gbarana za na pati niyi ili shi. Amma na̱ vu pati ili i ro, vu ciga vu ꞌyuwan vu ca okolo, agba vu kuɗa okolo wan. Ni i kuɗa okolo i ta̱ da̱na̱ gashi ikeɗu i mala ma na upepu u tsu zuwusa yi a̱ ka̱nda̱ruwusa̱. Cuꞌun vuma ndolo yuwan majiyan ma na Zagbain aa yuwaan yi ili ro wan, ko keꞌen. Cuꞌun vuma ndolo tsu gura yuwaan aciya̱yi majiyan ma̱ ta̱ shi, waru u tsu gura kuru ure u ta̱ shi.
A̱za̱ e Itoni aza a na a̱ ri ni ili shi, a yuwan afalu adama a na A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱n le ta̱. 10 A̱za̱ e Itoni aza a na a̱ ri ni ikebe, a yuwan afalu fo adama a na A̱sula̱ a zuwa le ta̱ a̱ ka̱ɗa̱to aciyele. A̱za̱ e ikebe o to koto ana yipa̱lu ya anlya i na i tsu uta̱ o ogozo. 11 Urana u tsu ta̱wa̱ ta̱ nu usuɗuwu wa̱ yi, a̱vu u ꞌyeweto anlya, a̱vu waru yipa̱lu ya̱ yi i riya̱ e iɗa, reve ulobonu wa̱ yi u koto. Ne ɗa waru za vu utsuru oo koto a̱yi pe a̱tsuma̱ a linga va̱ yi.
12 A̱sula̱ a̱ tsu ta̱wa̱a̱ ta̱ ama a na a kaɓai asuvu na ankuri na̱ ma̱lyungwa̱ na̱ ma̱za̱nga̱. Nna̱ ma̱lyungwa̱ mo koto, A̱sula̱ a ta ca ookokolo a wuma u babu ukotu e ekere a za na riya̱i a̱ ma̱lyungwa̱ꞌa̱ shi. A̱sula̱ a yuwaan ta̱ aza a na a ciga niyi nzuwulai n nda.
13 Na̱ vuma ciga yuwan ili i babu ulobonu, cuꞌun vuma ndolo she u damma A̱sula̱ a̱ lyungwa̱ yi ta̱ wan. Za lo na aa gura lyungwa̱ A̱sula̱ a yuwan iwuya shi, waru A̱sula̱ a̱ tsu lyungwa̱ ama a yuwan iwuya shi. 14 Icigi i maluwa ma na tsaa yuwan iwuya u tsu lyungwa̱ tsu ta̱ tsu yuwan ili, reve u pusa̱n tsu ana. 15 Maluwa mo ndolo u tsu yuwan ta̱ a̱a̱tsuma̱ reve u matsan unusu, ne ɗa waru unusu u ndolo u tsu yuwan mgbain hali u ta̱wa̱a̱ nu ukwa̱.
16 Ama a na n cigai a̱bunda̱, she i kuru ili ye epen wan. 17 Ili i na i ri ulobonu suru uneꞌe u ɗa diga uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ ɗe zuva, ne ɗa waru ili suru i na i ri babu unusu. Ili i nda suru a ca tsu ta̱ le diga ya Dada na yuwain ekan a zuva. Ne ɗa u ri kuci, u tsu vadala cine ululu u tsu vadala babu usa̱n shi. 18 Icigi ya̱ yi i ɗa tsoo oꞌwo ama a na u ɗangwai, ɗaɗa u lyunguwa̱ ntsu ikaka ya amayun, ikaka i ɗaɗa i matsan ntsu tsa̱ muwun mu ufaru.
Zuwai atsuvu a̱ ɗu
19 Ncigata n va̱, i da̱na̱ na̱ mawwa babu usa̱n, amma i yuwan adanshi goꞌo wan, waru i yuwan upan goꞌo wan. 20 Ni i yuwan upan, ko ili i saꞌani i ta̱ i na A̱sula̱ a ciga nɗu i yuwan, yaa yuwan shi. 21 I lyawa tsipere ni iwuya. Waru i ka̱mba̱to aciya̱ɗu ili i ro i ɗa shi, waru i usu ikaka i na a̱ shuwa̱i a̱tsuma̱ a̱ ɗu, ikakaꞌa i ta̱ nu ucira u na waa wawa ɗu.
22 I yuwan ili i na ikakaꞌa i damma nɗu, she yu uwwa na atsuvu a̱ ɗu goon wan, ni i yuwan ne, i yuwaan ta̱ aciya̱ɗu tsulo. 23 Na̱ vuma uwwa adanshi a̱ A̱sula̱ agba u yuwan ili i na u damma niyi shi, cuꞌun vuma ndolo ta̱ gashi vuma na ka̱lyuwa̱i aciya̱yi a̱ ma̱dubi. 24 Reve nu u ka̱ra̱ a̱vu wi icina cine u ri babu usa̱n. 25 Agba na̱ vuma ka̱lyuwa̱ wila̱ wa̱ A̱sula̱ u na u ri ulobonu lon, reve u lyuwa elime a yuwusan ili i na wila̱ꞌa̱ u dammai, vuma ndolo ta̱ tsura̱ abaꞌun na asuvu nden a na wila̱ u cayi.
26 Na̱ vuma aa yuwusan majiyan gashi u to tonishi A̱sula̱, agba u gura guza̱ una̱ wa̱ yi shi, wu luma̱ ta̱ aciya̱yi, waru itoni ya̱ A̱sula̱ ya̱ yi pere ɗa. 27 Ure u saꞌani u na wu ntsayi o toni A̱sula̱ Dada tsu a̱yi ɗa a̱ ka̱lyuwa̱ mkpaꞌan na̱ nruna̱, reve waru a suma nshinda̱ mu uvaɗi.