10
Hâiwa ãma romhuri'wa hã ĩbaihâ nhinha ĩsyryre te te 're ĩ'râ'ârizé wasu'u
Tawamhã wa tô duré sabu, hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa hã aimawi hã ĩsimiwada'uri pire hã. Hâiwa hawi ma we si'ra, hâiwa'a na ubu ré. Tãiwaipore te duré ĩ'rã nhisiwimhã za. Duré ĩ'ubu hã aiwa bâtâ ro'o ne. Duré unhama ro'o pa ne, ĩza hã. Tawamhã ĩbaihâ nhinha ĩsyryre te sõzi haré 're ti'â, tinhib'rata. Tawamhã â poré nhisiwi ma tô tipara nhimire niwĩmhã tipara hã tisã. Ti'a nhisiwi ma tô duré tipara nhimi'e niwĩmhã tipara hã tisã. Tawamhã mreme 'rãihâ na te hâ. Hu'u zérépa wairõ 'rãihâ ne, ĩhârâ hã. Hârâ wamhã, awa'awi ma tô tãiwapsa hã tiwapsa'a za'ra, wapsa'a 'rãihâ na. 7 na ĩwapsa'a za'ra hã. Wapsa'a za'ra wamhã, damreme ne hã wa tô wapa. Taha wa, wa tô ĩmreme za'ra hã te ĩwapari na aré rob'ui'éré. Tane nherẽ, te ni'wa hã hâiwa hawimhã ĩ̱ma tinha, te rob'ui'éré tõ da. Ãne te ĩ̱ma tinha:
— Tô'ã. Rob'ui'éré tõ. Asima si waihu'u, tãiwapsa'a norĩ mreme hã. — Ãne te ãma ĩ̱pa'uwati.
Tawamhã hâiwa ãma romhuri'wa hã â nhisiwi ĩsa hã ti'a nhisiwib zama ĩsa hã te ĩ'madâ hã ta hã ma tô hâiwa nho'õmo tinhib'rada hã wẽ, tinhimire niwĩ hã. 6-7 Tawamhã simiwẽ sina, ma tô waihu'u:
— 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã za te te ĩrob'manharĩzéb da hã sô rowaptâ'â õ di za oto. 7 ãma hâiwa ãma romhuri'wa hã tinhimnhihârâzém na simnhihârâ wamhã, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ãma uwaimra, duréihã te te da'ãma sima ĩropisutuzé hã dama ĩwaihu'u'õ hã. Duréihã tizadawa wasu'u 'rata 'wa norĩ ma, te te ĩropisutuzém na te za oto dama rob'manha. Ãne, wa tô sena na awaihu'u, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nho'a, ĩsimiropisutuzém na zama. — Ãne ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa para waihu'u, hâiwa ãma romhuri'wa hã, hâiwa nho'õmo tinhib'rada te te ĩwẽ hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ta hã hâiwa 'manharĩ'wa, duré ti'ai 'manharĩ'wa, duré â poré 'manharĩ'wa, duré uburé ĩwa 're ĩdahâimana za'ra mono poto 'wa.
Tawamhã hâiwa hawi we te te ĩ̱ma ĩnharĩ 'rata mreme hã wa tô duré wapa. Ãne te duré ĩ̱ma tinha:
— Ma'ãpé, sô aimorĩ, ĩbaihâ nhinha ĩsyryre zô, âri da, hâiwa ãma romhuri'wa, sõ'a haré tinhib'rata te te 're ĩ'râ'âri zô. Õ hã hâiwa ãma romhuri'wa, â nhisiwi ĩsa hã, ti'a nhisiwib zama. — Ãne te sô ĩ̱zatõ.
Tawamhã wa tô ĩtẽme sô mo. Sô ĩ̱wisi wamhã, wa tô tiwi waptẽ, ĩbaihâ nhinha ĩsyryre hã. Te tiwi waptẽrẽ wamhã, te ĩ̱ma ti'ru, ãne:
— Ma'ãpé âri, 'rẽne da. 'Rẽne wamhã, ropĩni ne hã ĩsei uptabi za, asadai'ré 'remhã. Tane nherẽ, oto sõmri wamhã, adi'i 'remhã te za anomozé. — Ãne ma tô ĩ̱ma waihu'u.
10 Tawamhã wa tô oto ti'â, ĩsib'rata hawi ĩbaihâ nhinha ĩsyryre hã. Te âri wamhã, wa tô ti'rẽ. Te 'rẽne wamhã, ropĩni ne hã sei uptabi di, ĩ̱zadai'ré 'remhã. Tane nherẽ, te sõmri wamhã oto, ĩ̱di'i 're, ma oto ĩ̱nomozé. 11 Tawamhã ni'wa hã te ĩ̱ma tinha:
— Te za duré 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã dama 're ĩsadawa wasu'u mo, dapoto mono bâ za dama 're ĩromhâimana za'ra mono zém na hã, damreme sipo'o mono bâ. Daro mono bâ dama ĩpire za'ra norĩ ma, za 're ĩromhâimana mono zém na zama te za duré dama 're ĩsadawa wasu'u mo. — Ãne ma tô ĩ̱ma waihu'u.
Ãne ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'ab'madâ'â mono hã, duré te ĩ'awapari mono hã.