13
Arop yopwar mek ankankou yɨrɨrnámp wounáp kar
Am yámaraok táman Jisas am nap pwarará akwapea ekria maok, ént aokore tokwae woupwi fek tank. Aenánko, kápae kare koumteouráp arop koropea am fek koupoukour. Aenapo, mao am feknámp bot mek korokwapea tank nánko, koumteouráp arop ponankor ént woupwi mek foukouri yakáp. Aenapo Jisas am fárákapan kápae kare wounáp kar farákáp. Aeria sérrá, “Yumo wawenke! Arop ankárankamp akwapea yopwar mek ankankou yɨrɨr námpono. Mao yɨrɨr nánko maok, ankankou ankwapmwaek mwae kupuk pɨká tankáp nánko, antao koropea fépér. Tá ankwapmwaek péri kor yárákár námp fek pɨk nánko, kwar tokwae mo námp fek pɨká tankáp. Aeria kwar mek pɨk mo nánko, am ankankou wae koupour kar páre námpao maok, yámar narek aokrá yokwap nánko, kwar kánanke kwarokia am arák yonkwaeria ankankou yákáre námpon. Tá ankwapmwaek wiráp paok wi forokoraenámp mek pɨká tankáp nánko, am wiráp paok wi támao woukoupria oupoupouri yak. Aeno ankankou ankwapmwaek kwar émi kwapwe mek pɨká tankáp námp te, waeman fwap párea, warko ki kwapwe tankáp i konámpon. Aeria ankwap 100 ki tankáp, ankwap 60 ki tankáp, ankwap 30 ki tankáp i konámpono. Arop woupwirápao námp kwamp te, mámá kar ankár wa kuno.”
Jisas wounáprá sér i konámp kar fi
Mak 4:10-17; Luk 8:9-10
10 Jisas am kar farákápea pwar nánko, maomp éréképá yárak i konámp arop fárákap koropea Jisasén turunkrá, “Amo apaeritea am fárákapan wounáp kar farákáp napono?” 11 Tá nopok Jisaso am fárákapan arakrá sér, “Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp kar fi mek wouroumpeyak námp, Kwaro yumwan wae yénkép námpono. Aeno mámá arop fárákapan te mono. 12 Táte arop Kwaromp kar kárákáre fek nɨki samp nánko te, Kwaro man warko ankwap nɨnɨk kwapwe méntér tapokwaprá kápae kare sánk naenámpon. Aeno táte arop kar wawia nɨki-samp mo námp te, Kwaro am nɨnɨk kánanke kwarok yak námpan maomp yaekamp pwarokwap naerámpon. 13 Am taki yak námp táman, ono am fárákapan wounáp kar sénampon: Am fárákapao am ankank énounkoup napao maok, am fárákap te ankank ankwap wuri nke mono. Mao te kar wa mwaria woupwi pap napao maok, mao te wawia mér sámp mono. 14 Am koumteouráp arop fárákapao mwanapan, profet Aisaia sérimp kar te wae érik korop námpon. Mao sérrá,
‘Yumo waeman kar wa napao maok,
am kar fi te mér mo mwarea napon.
Yumo wae énounkoup napao maok,
ankank ankwap wuri nke mo mwarea napon.
15 Am koumteouráp arop fárákapamp nɨnɨk te
kárákáre yak námpon.
Aeria am fárákapao kar wawantá
woupwi kákaria yi wouri yakáp napon.
Aenapara, am fárákap te ankank ankwap nkeria,
maomp woupwi kar wawia
maomp nɨnɨk mek kar fi mérantánoria napara,
mao warko arákarea ononampok korop napo,
am fárákapan fwapokwaprá kákantáno.’
16 Aeno yiráp yi fwap ankank nke, tá yiráp woupwi fwap kar wawi konapara, Kwaro yumwan ourour sánk naenámpon. 17 Ono yumwan kare kar sénampon, wokwaek kápae kare profet fákáre ntia yae-párák kare arop fárákap oukoumwan yumo nkenap ankank má nke mwar karapao maok, nke moiapon. Tá oukoumwan yumo wanap kar má wa mwar karapao maok, wa moiapon.”
Ankankou fek wounápnámp kar fi
Mak 4:13-20
18 Jisas am fárákapan sérrá, “Yumo am ankankou yopwar mek yɨrɨr i konap fekamp wounáp kar fi wawenk. 19 Arop Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp karan wa námpao maok, am kar fi fwapia mér mo nap te, mwaeaok pɨká tanknámp ankankou niampon. Satano koupour kar koroprá am kar Kwaro arop nɨnɨk mek ankank ounámp yɨmp námp te, mao ti-akwap konámpono. 20 Ankankou ankwapmwaek ankore mek péri kor yárákárnámp kwar yumuntuk pɨká tank námp te arop koupour kar kar wawia sámpea warákár. 21 Aenapao maok, am kar te arák kwar mek pɨk mono. Am te kánanke kwarok ke fek saráp yak nánko maok, mao Kwarén mérámp táman ankwapao námwan kar kwatae sérrá, nkwakwe make sokoro napo, maomp mér námp te koupour kar kwatae akwap konámpon. 22 Tá ankankou ankwap wiráp paok wi fi mek pɨká tank námp te, arop wae kar sámp námpao maok, apárokamp ankankantá nɨnɨk tokwaerá kápae kare mani kénk naerianámp nɨnɨkao Kwaromp kar oupouroupá pap nánko, mao te ki tank mo námpon. 23 Aeno am ankankou kwapwe kare kwar mek pɨká tank námp niamp te, arop kar wawia am kar fi mér námpono. Aenánko mao fwap ki 100, 60, 30 arakrá tankáp konámpono.”
Yopwar mekamp apwar pwae kwataeran wounápnámp kar
24 Warko Jisas ankwap wounáp kar arakrá sér, “Yámar mekamp Kwaro náráp firáp taokeyak konámp te, arop ankwapao wit ou yopwar mek yɨrɨr i konámp niampon. 25 Aenámpao maok, am koumteouráp arop pampi yakáp napo, kumuruk maomp yopor arop kánánkámp koropea kwatae apwar pwae ki wit fi mek yɨrɨria pwarará akwap te. 26 Wakmwaek am wit párea wae ki tank naeria nánko, nke napo, am apwar pwae kwataeao kor mént forokor. 27 Aenánko, am yopwar mek tére konap arop tukupea yopwar naropwarén sérrá, ‘Arop Tokwae, yino nɨk námp te, amo waráp yopwar mek te ankankou kwapwe mwar yoroi napono. Mokopia apwar pwae kwatae am mek yakáp námpono?’
28 Aerapo maok, mao am fárákapan sérrá, ‘Yopor arop ankárankampao am apwar pwae kwatae sɨra námpon.’ Aeránko, am tére aropao sérrá, ‘Ae te amo nɨk nap te, yino tukupea am apwar pwae kwatae moroprá koupoukour mwanámp nie?’ 29 Aerapo maok, nopok mao am fárákapan sérrá, ‘Mono! Yumo takria apwar pwae kwatae moroprá wit méntér morop mwanape. 30 Énénkér taki yakea nepo, nánkár wit moropnap ke fek yumo apwar pwae kwataeran mékɨr moroprá pupuria yaomwi mek yanki pwatea, wakmwaek wit koupoukarea onomp fɨr kák konamp nap mek kák mwanapono.’ ”
Mastet ki ntia yisan wounápnámp kar
Mak 4:30-32; Luk 13:18-21
31 Tá warko Jisas am fárákapan wounáp kar arakrá sér: “Kwaro náráp firáp taokeyak konámp te, arop ankárankao mastet ou sámpea yopwar mek yoroinámp niampon. 32 Am mastet ou te ankwap ankankou niamp tokwae mono. Am te kánanke kwarok kareno. Aenámpao maok, nánkár wakmwaek akwapea tokwaeria te ankwap pourouráp yopwar mekamp fɨran kámákár akwap námpon. Akwapea yao niamp nánko, antao kor fwap koropea am yowe mek tankáp i konámpon.”
33 Tá warko Jisas ankwap wounáp kar arakrá sér, “Kwaro náráp firáp taokeyak konámp te yis niampon. Yupu ankárankampao am yis sámpea plaua dis mek yokwapea méntér arákareanánko, yámpea tokwae kar i konámp niampono.”
Jisas wounáp kar mwar farákápnámp kar
Mak 4:33-34
34 Am kápae kare kar Jisaso koumteouráp aropan farákáp námp te wounáp kar mwar farákáp námpono. Mao te am fárákapan érik farákarrá kar ankwap sér mono. Ankár wounáp kar mwar farákáp námpono. 35 Aenámpan am te wokwaek profet ankwapao sérimp kar méntér pwi námpono. Wokwaek mao sérrá,
“Ono am fárákapan kar farákáp nanamp te
wounáp kar fek sénanampon.
Ono am arop fárákapan
wokwaek Kwaro mámá apár yoro námp feknámpia
mek wouroumpea yakrá koropea
oukoumwan námpan sénanampon.”
Apwar pwae kwataeran wounápnámp kar fi
36 Takia pwarará Jisas koumteouráp aropan párakoprá wae nap mek akwap. Aenánko maomp éréképá yárak i konámp arop fárákap koropea man sérrá, “Amo yinan am apwar pwae kwatae yopwar mek forokornámp wounáp kar fi farákápae.”
37 Tá nopok Jisaso am fárákapan arakrá sér, “Arop kwapwe kare ankankou yoro námp te Aropamp Tárápono. 38 Yopwar te mámá apárono. Kwapwe kare ankankou te Kwaro náráp firáp taokeyak-námp mekamp koumteouráp aropono. Apwar pwae kwatae te Satanomp koumteouráp aropono. 39 Am apwar pwae ou kwatae yɨrɨr námp te Satan nono. Am fɨr yápaenámp ke te mámá apár pwar naenámp yaenono. Yopwar mek tére konap arop te ensel fákáreno. 40 Am apwar pwae kwatae koupoukarea yaomwi mek yankap nap te taknámp nánkár mámá apár pwarnámp yae fek tak mwanapon. 41 Aropamp Táráp mao náráp ensel fákáre tirá kérép nánko, náráp firáp taokeyaknámp mekamp arop fárákapan mérnap kwatae pap konámp ankank, ntia kápae kare kwatae nɨnɨknap arop fárákapan fárarámprá párakop mwanapono. 42 Am fárákapan tia yaomwi tokwae mek épéri tenapo, am yaomwi mek yakáprá éménka waeria yu kɨkɨmpia wae mwanapon. 43 Am ke fek táman yae-párák kare koumteouráp arop fárákap te náráp Naropwaro maomp firáp taokeyaknámp mek yakáprá yámarnámp wae tákapá yakáp mwanapon. Arop woupwirápao námp kwamp te, ankár mámá kar má wa kuno.”
Arop mani bokis kwar mek tank nánko nkenámp wounáp kar
44 Tá Jisaso warko arakrá sér, “Kwaro yámar mekamp náráp firáp taokeyak námp te make niampon: Maniráp bokis yopwar mek manénkɨr kwar mek wouroump tenapo, arop ankwapao akwapá kwar yokoropea nkeaka warko oupouri pwar. Aetea mao warákár karia akwapá námokuráp ankank ponankor koupoukarea arop nénkria, am fek mani sámpea warko am mani fek yopwar am sámp námp niampon.”
Anani kor kwapwe niampan wounáprá sénámp kar
45 Tá ankwap wounáp kar arakrá sér: “Kwaro yámar mekamp náráp firáp taokeyak konámp te, arop ankwap solwara mekamp anani kor émi kwapwe kare * bisnis téreria am fek mani sámp. 46 Ae konámpao, mao nke nánko, anani kor ankwap ankárank kwapwe kare kare nánko, mao akwapea námokuráp ankank ponankor nénkria mani tia, am mani fek am anani kor kwapwe námoku naenámp sámp námp niampon.”
Umbenan wounápnámp kar
47 Jisaso ankwap wounáp kar arakrá sér: “Kwaro yámar mekamp náráp firáp taokeyak konámp te arop ankwap ént aokore mek umben sɨrarea kápae kare nkwakwe make éntékam ti. 48 Am umben mek te top pwarámpeyak nánko, forokwapea sakwap paprá tankáprá, baket mek éntékam am kwapwe karenámp kákrá, kwatae éntékam épér i konap niampono. 49 Nánkár mámá apár pwarnámp yae fek taknámp mwanapono. Ensel fákáre ékia yae-párák kare arop ou mek kwatae nɨnɨkráp arop yakáp napan farámprá párakop mwanapon. 50 Am fárákapan tia yaomwi tokwae mek épér tenapo, am fárákap yaomwi tokwae mek yakáprá éménka waeria yu kɨkɨmpia wae mwanapon.”
Manénkɨrkamp kare kar ntia wourékam kare kar
51 Jisaso námoku éréképá yárak i konámp arop fárákapan turunkrá, “Yumo te mámá kar fi ponankor wae mér nap nie?” Aeránko maok, nopok am fárákapao Jisasén sérrá, “Yeno.” 52 Aerapo Jisaso am fárákapan sérrá, “Wokwaekamp lo mérap arop fárákap te Kwarén méria náráp firáp wourékam taokeyak konámp mek korop napao maok, am fárákap te arak napono: Nap naropwaro náráp nap mekamp maniráp ankank wourékam épirént ankár mek tapokwapea tia érik ti-mank námp niampon.”
Nasaret mekamp arop fárákap Jisasén younkwe sánkap kar
Mak 6:1-6; Luk 4:16-30
53 Jisas am wounáp kar farákápea pwarará am némp pwarará akwap. 54 Mao akwapea námokuráp taun mekria am fekamp koumteouráp arop am fárákapan námokuráp lotu nap mek Jisaso kar farákáp. Aenánko am fárákap wawia kokorokoria sérrá, “Am mámá mér ntia Kwaromp kárákáre yénkép námp máte maokamp sámpea námpon? 55 Mámá arop te kamdamp tárápono. Maria te maomp éntupwarono. Jems, Josep, Saimon, Judas, am fárákap te maomp nánaeounápono. 56 Maomp antáponáp fákáre te nomont yakáp napono. Maomp mér ponankor te maokamp sámp námpono?” 57 Aeria am fárákap Jisasén kokwarok. Aenapan maok, Jisas am fárákapan sérrá, “Profet te kápae kare némpouk e yak námpono. Aenámpan maok, mao námokuráp némpouk, tá námokuráp nap kare mek te e yak mono.” 58 Aenámpara, Jisaso am taun mek Kwaromp kárákáre kápae kare yénkép mono. Waeman mér mo napantá námpon.
13:11 1 Ko 2:10 13:12 Mt 25:29; Lu 8:18 13:15 Ais 6:9-10; Jo 12:40 13:17 1 Pi 1:10-12 13:21 Kl 2:7 13:22 Lu 12:16-21; 1 Ti 6:9-10 13:30 Mt 3:12 13:35 Sng 78:2 13:38 1 Ko 3:9 13:43 Dan 12:3 13:43 Mt 25:31-46 * 13:45 ‘Solwara mekamp anani kor émi’rá sénámp te, solwara mek kour mekampao yumwi fek kárákap yak nánko, sámpea am fek mani tokwae ti konapono. Koumteouráp arop te am ankank táman kɨkiank kare konapono. 13:54 Jo 7:15 13:55 Jo 6:42