10
Ni ruꞌen diꞌidzaꞌ quie tu ángel, benꞌ zë tu guichi naca rollo
Naꞌra blëꞌëdaꞌ itu ángel, benꞌ lega de yelaꞌ huaca quie. Uyëzinëꞌ guibá dubinëꞌ beo bdyinnëꞌ lao yedyi layu. Naꞌra guichonëꞌ zunan tu byetaꞌ. Lëscanꞌ laohuëꞌ rnaꞌn raca titiꞌ ca rnaꞌ ubidza. Naca sunnëꞌ ca plare ta rnaꞌ ca guiꞌ. Lëscanꞌ blëꞌëdaꞌ zënëꞌ tu guichi naca rollo nasalonëꞌn. Blëꞌëdaꞌ niꞌanëꞌ yebë blionëꞌ lao nisadaoꞌ. Lëscanꞌ itzalaꞌ niꞌanëꞌ yegaꞌ blionëꞌ lao yu bidyi. Naꞌra uredyiyaꞌ ángel naꞌ unënëꞌ zidzo gula cabëꞌ rue león cati rbedyiyaꞌbaꞌ. Cati uredyiyaꞌ ángel naꞌ, caora naꞌ unë gadyi hueziuꞌ. Naꞌra bedaꞌ cabëꞌ unajan. Cati ude beyudyi bedaꞌ cabëꞌ una gadyi hueziuꞌ naꞌ, naꞌra gueꞌendaꞌ uzuaꞌn lëꞌë guichi ca unajan. Pero caora naꞌ bedaꞌ tu rchiꞌ benꞌ unë nëꞌëdiꞌ guibá. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ nëꞌëdiꞌ cani:
―Pcachiꞌ cabëꞌ una gadyi hueziuꞌ naꞌ luëꞌ. Biuzuloꞌn lëꞌë guichi.
Naꞌra lëángel naꞌ, benꞌ blëꞌëdaꞌ nulio lao nisadaoꞌ len yu bidyi, caora naꞌ ulisanëꞌ ladza naꞌanëꞌ yebë bguntenëꞌ benꞌ zu tuzioli, benꞌ bzalo guibá, len dyilayu, len nisadaoꞌ, len yugulute ta de. Naꞌra unëꞌ caniga:
―Abdyin hora naꞌa. Bira de tiempo. Naꞌra bëꞌ idyin tiempo sulao ángel gadyi ta ucuedyinëꞌ trompeta quienëꞌ, caora naꞌ su diꞌidzaꞌ gaca cabëꞌ diꞌidzaꞌ belao udixogueꞌ Diuzi ja benꞌ quienëꞌ, benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ dza naꞌ.
Naꞌra tatula bedaꞌ unë ángel, benꞌ unë nëꞌëdiꞌ guibá. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ nëꞌëdiꞌ cani:
―Uyo yexiꞌ guichi naca rollo nayalo ta zë ángel naꞌ, benꞌ nulio lao nisadaoꞌ len yu bidyi.
Naꞌra uyaꞌ ganꞌ zë ángel naꞌ, unabaꞌnëꞌ ta gunnëꞌn nëꞌëdiꞌ. Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Uz̃iꞌn, udaona. Bëꞌ gaoloꞌn hueyacan z̃ixi gula ca bdyinꞌdaoꞌ luꞌu ruꞌaloꞌ. Pero bëꞌ baodëboꞌn baoyëzin luꞌu lëꞌëloꞌ, naꞌra hueyacan slaꞌ gula.
10 Naꞌra ben ángel naꞌ nëꞌëdiꞌ guichi naca rollo. Bëꞌ udaohuaꞌn beyacan z̃ixi gula ca bdyinꞌdaoꞌ luꞌu ruꞌa. Pero bëꞌ baodëbaꞌn baoyëzin luꞌu lëꞌënaꞌ, naꞌra beyacan slaꞌ gula. 11 Naꞌra unajëꞌ nëꞌëdiꞌ caniga:
―Tatula reyaꞌalaꞌ quixogueꞌloꞌ benëꞌ cabëꞌ una Diuzi cabëꞌ ta bazaꞌ gaca quie yedyi zë, len quie nación zë, len quie zë cueꞌ diꞌidzaꞌ, len quie zë cueꞌ benꞌ naca rey.