8
Ruchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ tagadyi ta nerio libro naꞌ
Naꞌra cati pchipa benꞌ naca ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ naꞌ tagadyi ta nerio libro naꞌ, caora naꞌ ureꞌ chizi guibá ca du gatzo hora. Caora naꞌ blëꞌëdaꞌ igadyi ángel nitaꞌjëꞌ zaquëꞌlao ga zu Diuzi. Naꞌra bëꞌ Diuzi lëjëꞌ gadyi trompeta. Beyudyi ude naꞌ, blëꞌëdaꞌ itu ángel zënëꞌ tu yeꞌn yalo de oro. Naꞌ zunëꞌ zaquëꞌlao lao ruꞌaba bëꞌjëꞌ lëbëꞌ yalo zë gula ta bdyianëꞌ lao ruꞌaba ca gun quie Diuzi ta tzëpi dzen quien ga zu Diuzi tuz̃e conlë diꞌidzaꞌ ruꞌelë benꞌ rue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi lëbëꞌ. Naꞌ lëruꞌaba naꞌ nacan de oro, zun zacaꞌlao ga reꞌ Diuzi. Naꞌra lao naꞌa ángel naꞌ uyëpi dzen quie yeꞌn yalo tuz̃e len diꞌidzaꞌ ruꞌelë benꞌ rue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi lëbëꞌ ta bdyinnan ga reꞌ Diuzi. Caora naꞌ uz̃iꞌ ángel yeꞌn yalo naꞌ psedzaꞌnëꞌn baoꞌ ureꞌn guiꞌ ta dyia lao ruꞌaba uz̃iꞌnëꞌn uruꞌunnëꞌn lao yedyi layu. Canaꞌ guca uyëpi yesa, gotzo bdyito hueziuꞌ, guca uz̃uꞌ lao yedyi layu.
Rucuedyi ja ángel ja trompeta quiejëꞌ
Naꞌra lao gadyi ja ángel, benꞌ zë ja gadyi trompeta naꞌ, ulisajëꞌ trompeta quiejëꞌ ta ucuedyijëꞌn.
Naꞌra cati pcuedyi ángel nëro trompeta quienëꞌ, caora naꞌ bguino yo hueziuꞌ len guiꞌ dupen ta naca ca ren lao yedyi layu. Dyin quie len, uyei tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ yedyi layu, lëscanꞌ uyei tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ yaga, lëscanꞌ uyei tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ guixiꞌ yaꞌa.
Naꞌra cati pcuedyi ángel urupe trompeta quienëꞌ, caora naꞌ bguino tu ta naca ca tu yaꞌa raꞌalaꞌn guiꞌ luꞌu nisadaoꞌ. Guca tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ nisadaoꞌ ca ren. Lëscanꞌ guti tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ bia yuꞌu luꞌu nisadaoꞌ, lëscanꞌ udyiaguiꞌ tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ ja barco rda lao nisadaoꞌ.
10 Naꞌra cati pcuedyi ángel uyune trompeta quienëꞌ, caora naꞌ bguino tu bélo z̃e gula lao yedyi layu raꞌalaꞌn guiꞌ. Dyin quie len udyiaguiꞌ tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ yao, lëscanꞌ udyiaguiꞌ tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ ga rlë nisa. 11 Lëbélo naꞌ lao bélo slaꞌ gula. Dyin quie len beyaca tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ nisa slaꞌ gula. Aguti benꞌ zë nun quie danꞌ hueꞌejëꞌ nisa naꞌ, como danꞌ slaꞌ gula beyacan.
12 Naꞌra cati pcuedyi ángel udape trompeta quienëꞌ, caora naꞌ udyiaguiꞌ tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ ubidza, lëscanꞌ udyiaguiꞌ tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ biuꞌ, lëscanꞌ udyiaguiꞌ tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ bélo. Quie lenaꞌ begaꞌn tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌjan lato chula. Naꞌra bipseniꞌ xniꞌ ubidza tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ quie dza. Lëscanꞌ bipseniꞌ xniꞌ biuꞌ, bipseniꞌ xniꞌ bélo. Tu cueꞌ quie lao tzona cueꞌ quie yela bipseniꞌyacan.
13 Caora naꞌ unaꞌa bedaꞌ cati unë tu ángel rzënëꞌ ladza gatzo guibá. Rnënëꞌ zidzo rnanëꞌ caniga:
―¡Bayëchiꞌ gula nacan quie ja benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu cati ucuedyi itzona ángel trompeta quiejëꞌ!