11
Danꞌ wxenraꞌll-llo Dios
Chaꞌ nxenraꞌll-llo Diosenꞌ, nnézello wak da wen danꞌ bexhllo gak naꞌ, naꞌ nnézello gon Diosenꞌ gak kanꞌ neꞌe naꞌ, laꞌkze chaꞌ bi nna reꞌllon. Bal beꞌnn xozxtaꞌollo kaꞌ ba bde, bayazraꞌll Diosenꞌ leakeꞌ, le bxenraꞌll akeꞌ Leꞌe.
Danꞌ nxenraꞌll-lloeꞌ naꞌn, llejleꞌllo kanꞌ bnne Diosenꞌ, naꞌ gok yebánꞌ ren yellrio naꞌ. Naꞌ bi benreneꞌ llin danꞌ llreꞌllo kanꞌ beneꞌ yeolol da kaꞌ llreꞌllo naꞌ.
Kanaꞌ da xozxtaꞌollo Abel benliraꞌlleꞌ Diosenꞌ, ke len naꞌ Abelenꞌ beꞌe Diosenꞌ to da nakll da wen, kerke danꞌ beꞌe beꞌnn biꞌcheꞌ Caín naꞌ. Naꞌ danꞌ bawé Diosenꞌ danꞌ beꞌe Abelenꞌ Leꞌe naꞌ, naꞌllenꞌ bnneze Abelenꞌ nakeꞌ beꞌnn wen rao Diosenꞌ. Naꞌ laꞌkze ba got Abelenꞌ, danꞌ bzoeꞌ benliraꞌlleꞌ Dios naꞌ, nakeꞌ ka to beꞌnn nna zo llnneyoe lliꞌo sollo wxenraꞌll-llo Dios.
Naꞌ lekze da xozxtaꞌollo Enoc bzoeꞌ bxenraꞌlleꞌ Dios, naꞌ ke len naꞌ baziꞌi Diosenꞌ leꞌe ka nna nbaneꞌ. Naꞌ bi breꞌreꞌ yel got, naꞌ nollno breꞌe leꞌe. Naꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ nen, Diosenꞌ bawereꞌ kanꞌ ben Enokenꞌ chak bzoeꞌ yellrio ni. Diosenꞌ bi llawereꞌ beꞌnn bi nxenraꞌll Leꞌe. Le noteze beꞌnn yelwill Diosenꞌ llayaꞌl chejleꞌ zokzeꞌ, naꞌ chejleꞌ Dios naꞌn, weꞌe yel nban zejlikane ke noteze beꞌnn nnabenꞌ do yich do raꞌlle.
Leskaꞌ da Noénꞌ, bxenraꞌlleꞌ Dios, naꞌ ka bdixjweꞌ Diosenꞌ leꞌe ka da kaꞌ za gak naꞌ, byejleꞌ Noénꞌ kanꞌ goll Diosenꞌ leꞌe naꞌ, naꞌ bzenayeꞌ beneꞌ to barco ganꞌ byoeꞌ ren beꞌnn kaꞌ llaꞌa ren leꞌe lo yoꞌ keꞌen, nench bi got akeꞌ kanꞌ babia nisenꞌ. Naꞌ danꞌ byejleꞌ Noénꞌ kanꞌ bne Dios naꞌ, broeꞌreꞌ yezikre beꞌnn llaꞌa naꞌ, nap akeꞌ doꞌle danꞌ bi bzenay akeꞌ ke Dios. Naꞌ lekze danꞌ bxenraꞌlleꞌ Dios naꞌ, bne Diosenꞌ keꞌe, nakeꞌ beꞌnn wen raweꞌ naꞌ.
Da Abraham naꞌ leskaꞌ bxenraꞌlleꞌ Dios. Naꞌllenꞌ bzenayeꞌ kanꞌ balwill Diosenꞌ leꞌe, naꞌ golleꞌ leꞌe chejeꞌ ga de to yellrio ziꞌte da gak keꞌe. Naꞌ byejleꞌ laꞌkze bi nombieꞌ latjenꞌ. Naꞌ Abraham naꞌ danꞌ bxenraꞌlleꞌ Dios naꞌ, jasoeꞌ rall beꞌnn ziꞌte ga bne Diosenꞌ gak keꞌe. Naꞌ bzoeꞌ to lo yoꞌ da lladobte, naꞌ lekze lo yoꞌ danꞌ lladob naꞌ, bzoreneꞌ xhiꞌnneꞌ Isaakenꞌ, naꞌ xhiꞌnn xhosoeꞌ Jacobenꞌ, beꞌnn ki leskaꞌ goll Diosenꞌ leakeꞌ gak yellrionꞌ ke akeꞌ. 10 Abraham naꞌ bzoeꞌ brezeꞌ rao yellrionꞌ, le bnnezreꞌ wllin lla yellineꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ ganꞌ nak to yell wen da ben Dios da bi te ke.
11 Naꞌ Sara noꞌrenꞌ nak noꞌr ke Abraham naꞌ, laꞌkze nakeꞌ beꞌnn will, naꞌ ba nakeꞌ beꞌnn gore nench so xhiꞌnneꞌ, Dios naꞌ beneꞌ to yel wak nench bzo xhiꞌnneꞌ, le byejleꞌ gonkze Diosenꞌ kanꞌ bneꞌe naꞌ. 12 Kaꞌn gok bzo xhiꞌnn da Abraham naꞌ, laꞌkze ba nakeꞌ beꞌnn gor kwis. Naꞌllenꞌ gok xhiꞌnn dialla keꞌen beꞌnn zan kanꞌ nak berj kaꞌ, naꞌ kanꞌ nak yoxh da lliꞌ lloaꞌ nisdaꞌo da nono llak wrab len.
13 Yeolol beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Diosenꞌ, bllin lla got akeꞌ. Naꞌ laꞌkze bi bxhiꞌi akeꞌ da kaꞌ goll Diosenꞌ leakeꞌ naꞌ, bi gokllejlaꞌll akeꞌ, naꞌ bllaꞌa akeꞌ nbaraz byejleꞌ akeꞌ wllin lla gon Diosenꞌ kanꞌ bneꞌe naꞌ. Naꞌ kaꞌ beꞌe akeꞌ diꞌll nak akeꞌ beꞌnn ziꞌte rao beꞌnn kaꞌ llaꞌa rao yellrionꞌ, naꞌ bibi rall akeꞌ bzo yellrio ni. 14 Naꞌ danꞌ beꞌe akeꞌ diꞌll bibi rall akeꞌ zo yellrio ni, broeꞌn bzeraꞌll akeꞌ yellín akeꞌ ga yobre ganꞌ gak rall akeꞌ naꞌ. 15 Chenak ben akeꞌ xhbab yell ganꞌ gorj akeꞌ naꞌ, naksen rall akeꞌ, naꞌ goꞌt latj jayakeꞌ chenake, zan bi ben akeꞌ xhbab kaꞌ. 16 Bzeraꞌll akeꞌ yellín akeꞌ yebánꞌ, byejleꞌ akeꞌ naꞌlenꞌ nakse rall akeꞌ, bnnez akreꞌ nakllen wen ka yellrio ni. Naꞌllenꞌ bi lliyeꞌe Diosenꞌ gakeꞌ Dios ke akeꞌ, naꞌ ba benchaꞌweꞌ to yell ga llaꞌa akeꞌ.
17 Naꞌ Abraham naꞌ bxenraꞌlleꞌ Diosenꞌ, naꞌ bzoeꞌ diꞌll kanꞌ goll Diosenꞌ leꞌe, le Dios naꞌn bwieꞌ chaꞌ goneꞌ kanꞌ golleꞌ leꞌe, llayaꞌl got xhiꞌnneꞌ Isaakenꞌ raweꞌ naꞌ, nench gonxheneꞌ Leꞌe. Naꞌ ba zeteꞌ goteꞌ xhiꞌnneꞌn laꞌkze bnnezreꞌ goll Diosenꞌ leꞌe: 18 “Gonaꞌ nench nniꞌt xhiꞌnn dialla koꞌo beꞌnn gak xhiꞌnn dialla ke Isaakenꞌ.” 19 Abraham naꞌ bachoyraꞌlleꞌ gotebeꞌ, le nnezreꞌ llak llasbán Diosenꞌ beꞌnn wat. Naꞌ Diosenꞌ bi beꞌe latj gotebeꞌ. Naꞌ wak nnello basbanebeꞌ radj beꞌnn wat laꞌkze bi gotbeꞌ.
20 Bde naꞌ benliraꞌll Isaakenꞌ Dios. Naꞌllenꞌ bne Isaakenꞌ Diosenꞌ goneꞌ wen ke xhiꞌnneꞌ Jacob naꞌ ren Esaú. 21 Leskaꞌ da Jacobenꞌ benliraꞌlleꞌ Dios. Naꞌllenꞌ kanꞌ ba rez gateꞌ naꞌ, bneꞌe Diosenꞌ goneꞌ wen ke xhiꞌnn xhosoeꞌ kaꞌ, bi kaꞌ gok xhiꞌnn da José. Naꞌ blleꞌkeꞌ bxhexj yichjeꞌn beꞌxheneꞌ Diosenꞌ nchiꞌchteze to yay daꞌo. 22 Da Josénꞌ bxenraꞌlleꞌ Dios, naꞌ byejleꞌ wllin lla yellach beꞌnn wrall keꞌe kaꞌ ganꞌ nziꞌi Egiptonꞌ kanꞌ bne Dios naꞌ. Naꞌllenꞌ ka ba rez gateꞌ naꞌ, golleꞌ leakeꞌ yesaꞌa akeꞌ llit keꞌen kat yellach akeꞌ naꞌ.
23 Kanꞌ gorj da Moisésenꞌ, naꞌ bxenraꞌll xaxhneꞌe kaꞌ Dios, bi blleb akeꞌ ka nak bi ben akeꞌ kanꞌ bne reyenꞌ gon akeꞌn, bneꞌe llayaꞌl got akeꞌ bidaꞌo ke akeꞌn. Naꞌ chonn beꞌo bkwaꞌch akebeꞌ, le gokbeꞌe akreꞌ nakbeꞌ to bidaꞌo wallejllo. 24 Naꞌ bi noꞌrenꞌ nak xhiꞌnn rey naꞌ, bazieꞌbeꞌ basgorebeꞌ. Naꞌ ka ba blliꞌo da Moisésenꞌ, bi gokraꞌlleꞌ gon akeꞌ leꞌe ka xhiꞌnn bi noꞌr ke rey ke Egipto naꞌ, le benliraꞌlleꞌ Dios. 25 Ke len naꞌ byazraꞌlleꞌ bllayraoreneꞌ beꞌnn wrall keꞌe kaꞌ, yeolol danꞌ bsaꞌkziꞌ beꞌnn Egipto kaꞌ leakeꞌ, naꞌ bi gokraꞌlleꞌ gonreneꞌ beꞌnn Egipto kaꞌ txhen, le nnezreꞌ sete te ke yel llawé ke da xhinnj kaꞌ llon leakeꞌn. 26 Byazraꞌlleꞌ bllayraweꞌ kanꞌ bllayrao Cristo naꞌ, nench beneꞌ kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ, bi bzeraꞌlleꞌ gak keꞌe yeolol yel wniaꞌ ka da kaꞌ de ke beꞌnn Egipto kaꞌ, le bnnezreꞌ wllin lla gon Diosenꞌ yezieꞌ banez. 27 Naꞌ danꞌ bxenraꞌlleꞌ Dios naꞌ, bi bllebeꞌ reyenꞌ kanꞌ ballach akeꞌ ganꞌ nziꞌi Egiptonꞌ, laꞌkze gokllaꞌa reyenꞌ leakeꞌ, kon bzeteze bzenayeꞌ ke Dios, le nnezreꞌ zokze Diosenꞌ laꞌkze bi llreꞌlloeꞌ.
28 Moisésenꞌ bxenraꞌlleꞌ Diosenꞌ, naꞌllenꞌ golleꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ, beꞌnn llaꞌa toto yoꞌ bet akeꞌ to xhiꞌr daꞌo, naꞌ blliꞌ akeꞌ xchenbaꞌn lloaꞌ reyj yoꞌ ke akeꞌn, nench angl beꞌnnenꞌ nsaꞌa yel gotenꞌ, bibi gok gonreꞌ bi byio nell ke toto yoꞌ ganꞌ blliꞌ akeꞌ llen naꞌ. 29 Naꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ bllaꞌa kanaꞌ, danꞌ bxenraꞌll akeꞌ Dios naꞌ, naꞌllenꞌ ben Diosenꞌ gok Nisdaꞌo Xhnanꞌ chopre, naꞌ baraꞌ yo bill kllolenꞌ nench gok blaꞌy akeꞌn. Naꞌ beꞌnn Egipto kaꞌ, kanꞌ gokraꞌll akeꞌ wlaꞌy akeꞌ nisdaꞌo ganꞌ blaꞌy beꞌnn kaꞌ, basejeꞌ nisenꞌ ganꞌ llde akeꞌn, naꞌ got akeꞌ weꞌj akeꞌ nis.
30 Leskaꞌ danꞌ bxenraꞌll da xozxtaꞌollo kaꞌ Dios naꞌn, naꞌ byechj akeꞌ yellenꞌ nziꞌi Jericó, naꞌ byal zeꞌe danꞌ nechj doxhen yellenꞌ, kanꞌ byechj akeꞌn yeo lla rao gall lla. 31 Naꞌ da noꞌrenꞌ golle Rahab, noꞌrenꞌ gok noꞌr reꞌe, leskaꞌ bxenraꞌlleꞌ Dios, naꞌllenꞌ bi blleyiꞌreneꞌ beꞌnn Jericó kaꞌ, beꞌnn kaꞌ bi ben kanꞌ ne xtiꞌll Dios naꞌ, le brebeꞌ chop da xozxtaꞌollo kaꞌ rilleꞌn kanꞌ jawiá jayí akeꞌ ralleꞌ naꞌ.
32 Ba bllaꞌll beꞌnn zanlle beꞌnn bxenraꞌll Dios, naꞌ bi de latj waꞌa diꞌll ke danꞌ ben beꞌnnenꞌ golle Gedeón, naꞌ beꞌnnenꞌ golle Barac, naꞌ beꞌnnenꞌ golle Sansón, naꞌ beꞌnnenꞌ golle Jefté, naꞌ beꞌnnenꞌ golle David, naꞌ beꞌnnenꞌ golle Samuel, naꞌ yezikre beꞌnn beꞌe xtiꞌll Dios kanaꞌ. 33 Danꞌ bxenraꞌll akeꞌ Dios naꞌ, blloj akeꞌ ben akeꞌ gan rao wdile ren no beꞌnn wnebiaꞌ ak, naꞌ bal akeꞌ ben akeꞌ da wen, ye baleꞌ breꞌe akreꞌ ben Diosenꞌ bi da wen danꞌ bneꞌe goneꞌ ke akeꞌ, ye baleꞌ ben Diosenꞌ bi bdao bell znia leakeꞌ. 34 Leskaꞌ danꞌ bxenraꞌll akeꞌ Dios naꞌ, baleꞌ bi byey akeꞌ kanꞌ bzaꞌl beꞌnn kaꞌ leakeꞌ lo yiꞌ, ye baleꞌ bará akeꞌ kanꞌ gokraꞌll beꞌnn kaꞌ got akeꞌ leakeꞌ kone spad, ye baleꞌ bayón Diosenꞌ leakeꞌ beꞌnn war kanꞌ bill bzoe akreꞌ, ye baleꞌ gokreneꞌ leakeꞌ gok akeꞌ beꞌnn wakaꞌa ya war, nench gon akeꞌ gan kat tilrén beꞌnn wakaꞌa ya beꞌnn ziꞌt kaꞌ leakeꞌ. 35 Naꞌ bllaꞌa noꞌr ak, danꞌ bxenraꞌll akeꞌ Diosenꞌ, naꞌllenꞌ basbán Diosenꞌ beꞌnn wat ke akeꞌ kaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. Naꞌ bniꞌt beꞌnn yobre, danꞌ bxenraꞌll akeꞌ Dios naꞌ wasaꞌte, bi gokraꞌll akeꞌ yerá akeꞌ rao naꞌa beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ. Beꞌe akeꞌ latj bsaꞌkziꞌ akeꞌ leakeꞌ, le bnnez akreꞌ wllin lla yelis yesbán Diosenꞌ leakeꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, nench yellín akeꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ. 36 Bniꞌt ye bal beꞌnn bziꞌchiꞌll beꞌnn leakeꞌ, naꞌ bdin akeꞌ leakeꞌ, naꞌ bchej akeꞌ leakeꞌ gden, naꞌ broꞌ akeꞌ leakeꞌ rill ya. 37 Naꞌ beꞌnn kaꞌ bwie leakeꞌn basoꞌte leakeꞌ, baleꞌ bdaꞌa akeꞌ leakeꞌ yej, ye baleꞌ bxhoxhj akeꞌ leakeꞌ kone sierr, ye baleꞌ basoꞌte kone spad. Naꞌ bal beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Diosenꞌ, bene bien bllach akeꞌ yiꞌxre, nak akeꞌ no xha xhiꞌre, no xha chib. Bibi goꞌt ke akeꞌ, nyaꞌchraz gok ke akeꞌ kanꞌ bsaꞌkziꞌ beꞌnn kaꞌ leakeꞌ. 38 Bllach akeꞌ goslas akeꞌ do latj dach, do yaꞌdaꞌo, do ga ze broj, naꞌ do ga zo rill bayiꞌxe. Yeolol da kaꞌn gok ke beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Diosenꞌ, laꞌkze beꞌnn kaꞌ llaꞌa rao yellrio ni, bwie akreꞌ leakeꞌ, ke len naꞌ bi zaꞌk akeꞌ chaꞌrén akeꞌ leakeꞌ txhen. 39 Dios naꞌ bawereꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Leꞌe, naꞌ chak bzo akeꞌ naꞌ, bi nna goneꞌ yeolol da wen danꞌ bneꞌe goneꞌ ke xhiꞌnn dialla ke da Abraham naꞌ. 40 Le gokraꞌlleꞌ goneꞌ gak ke lliꞌo zollo nnaꞌ, yeolol da wen danꞌ bneꞌe goneꞌ naꞌ, nench yeyoll gakllo txhen ren beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Leꞌe kanaꞌ, gakllo kanꞌ llazraꞌlleꞌ naꞌ.