5
Yeolol beꞌnn kaꞌ ba gok bxoz brao ke yell Israelenꞌ, beꞌnn brej lwellj beꞌnnach ake, gok rao naꞌa akeꞌ lljasán akeꞌ bi da lljasán akeꞌ rao Dios naꞌ, basoꞌteꞌ bayiꞌx ak, brarj akeꞌ xchen akbaꞌ nench baziꞌxhen Diosenꞌ doꞌl xhia ke da xozxtaꞌollo kaꞌ. Naꞌ bxoz kaꞌ bdap akeꞌ yel llxhenraꞌll ke beꞌnn bi nna chejnieꞌ kanꞌ llayaꞌl gon akeꞌ naꞌ, naꞌ ren beꞌnn kaꞌ ba nxoayay da xhinnjenꞌ leakeꞌ, le lekze beꞌnnach beꞌnn wen da xhinnj leakeꞌ. Ke len naꞌ benen bien, bxoz kaꞌ basoꞌte bayiꞌx ak, naꞌ brarj akeꞌ xchenbaꞌ, nench bnnab akeꞌ yeziꞌxhen Diosenꞌ da xhinnj ke akeꞌn ren da xhinnj ke yezikre beꞌnne.
Naꞌ ni to bxoz kaꞌ bi bayoeꞌrao kwin akeꞌ, naꞌ bi brej kwin akeꞌ gak akeꞌ bxoz brao, Dios naꞌkzenꞌ llbej leakeꞌ, totoeꞌ gak akeꞌ bxoz brao kanꞌ beneꞌ brejeꞌ da Aarón. Kaꞌkzenꞌ gok ke Cristonꞌ, bi bayirjeꞌ akre goneꞌ nench gakeꞌ xhen, ni ke brejze kwineꞌ gakeꞌ bxoz brao, Dios naꞌkzenꞌ brejeꞌ Leꞌe, naꞌ golleꞌ Leꞌe:
Rweꞌn nakoꞌ xhiꞌnnaꞌ,
nnaꞌ lla ba broeꞌraꞌ bzoaꞌ rweꞌ.
Naꞌ ga yobre nyoj ye to da bneꞌe:
Rweꞌ nakoꞌ bxoz ke chnare,
kanꞌ gok bxoz beꞌnnenꞌ re Melquisedec.
Naꞌ Cristonꞌ chak bdeꞌe yellrio ni, balwilleꞌ Xeꞌe Diosenꞌ beꞌnnenꞌ napeꞌ yel wak nench yesreꞌe Leꞌe bi gateꞌ, naꞌ bnneꞌe zillje bllelleꞌ bnnabeꞌ gakreneꞌ Leꞌe. Naꞌ bxhexj yichj Cristonꞌ, beneꞌ kanꞌ bne Xeꞌe naꞌ, naꞌll Xeꞌe Diosenꞌ bzenayeꞌ, naꞌ gokreneꞌ Leꞌe nench bi bllebeꞌ yel gotenꞌ. Naꞌ Cristonꞌ laꞌkze nakeꞌ Xhiꞌnn Dios, bllayraokzeꞌ yeolol da kaꞌ gok keꞌe, naꞌ bzoeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ nench byejnieꞌreꞌ kanꞌ llak ke lliꞌo beꞌnnache. Naꞌ bayoll gok keꞌe yeolol da gokraꞌll Diosenꞌ, naꞌllenꞌ gopeꞌ yel wak, beꞌe yel llasrá ke yeolol beꞌnn wzenay akeꞌ keꞌe. 10 Kanꞌ naken Dios naꞌn, brejeꞌ Leꞌe nakeꞌ bxoz brao, nakeꞌ ka bxoz Melquisedec.
Llayaꞌl wiallo nench ke ganraꞌll-llo xtiꞌll Diosenꞌ
11 Nna dell da nniaꞌ reꞌ ke da ki, naꞌ to bniꞌ naken nniaꞌn, naꞌ chejnieꞌren, le bill lleꞌnere wzenayren. 12 Da xhen ba gok nxenraꞌllre Cristonꞌ. Ba goꞌl wzejnieꞌre beꞌnne xtiꞌll Diosenꞌ chenake, naꞌ latj wzejnieꞌren naꞌ, nna yálljzere no wzejnieꞌ reꞌ da yobre, ka da kaꞌ bsedre nellte. Ke len naꞌ nakre ka to bidaꞌo nna llaꞌll, latje ba llayaꞌl gaobeꞌ yel wao. 13 Naꞌ beꞌnn kaꞌ nna yallj wsed akreꞌ leakeꞌ, nak akeꞌ ka to bidaꞌo nna llaꞌll, bi nna chejnieꞌ akreꞌ xtiꞌll Diosenꞌ kwasro, nench gon akeꞌ da zej lixhej rao Dios. 14 Naꞌ danꞌ ne xtiꞌll Diosenꞌ da nakll bniꞌ, naken ka to yel wao da llao beꞌnn gore. Naꞌ beꞌnnenꞌ ba llejnieꞌ len naꞌ, wayakbeꞌreꞌ kat bi da yenreꞌ chaꞌ naken da wen o chaꞌ naken da xhinnj, le ba yoꞌraweꞌ llzenayeꞌ ke Dios.