8
Jesúsenꞌ beneꞌ bzorao llak da kob da bne Diosenꞌ gakreneꞌ lliꞌo
Da ni llonllen rao yeolol da kaꞌ ba bniaꞌ naꞌ: zo bxoz brao kello beꞌnn nakyaꞌnne kanꞌ lleꞌne Dios naꞌ, naꞌ ba llieꞌ yebánꞌ llnebiaꞌreneꞌ Diosenꞌ txhen, beꞌnnenꞌ nakeꞌ le zerawe beꞌnn zaꞌke. Lloneꞌ llin ganꞌ llia Diosenꞌ, to latj laꞌye ga nonchaꞌo Diosenꞌ, naꞌ kere lo yoꞌ da ben beꞌnnach ga weꞌrao akeꞌ Leꞌe. Le yeolol bxoz brao ke beꞌnn Israel kaꞌ, zo akeꞌ lloeꞌ akeꞌ Diosenꞌ bi da lloeꞌ akeꞌ, naꞌ llot akeꞌ bayiꞌx llrarj akeꞌ xchenbaꞌ rao Diosenꞌ. Naꞌ danꞌ nak Jesúsenꞌ bxoz brao kellonꞌ, benen bien beꞌe kwineꞌ, bet akeꞌ Leꞌe brarj xcheneꞌn, ni ke da xhinnj kello naꞌ. Chenak Jesúsenꞌ nna nakeꞌ beꞌnnach ke yellrio ni, bi gak gakeꞌ bxoz, le zjazó bxoz ke beꞌnn Israel kaꞌ, lljasán akeꞌ bi da lljasán akeꞌ rao Diosenꞌ, kon kanꞌ ne ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ. Naꞌ ka nak danꞌ llon bxoz kaꞌ llaꞌa yellrio ni, llon akeꞌn ganꞌ nak ka lwaꞌa ke danꞌ zo yebá ganꞌ llia Dios naꞌ. Naꞌ nnézello naken ka lwaꞌa ke yebánꞌ, le kanꞌ za gon da Moisésenꞌ yodaꞌo danꞌ lladobte ganꞌ ben bxoz kaꞌ llin ke Diosenꞌ kanaꞌ, naꞌ goll Diosenꞌ leꞌe: “Yeolol danꞌ ba bniaꞌ gonre naꞌ, legonen kon kanꞌ ba broeꞌraꞌ rweꞌ kanꞌ bzollo rao yaꞌ naꞌ.” Naꞌ da llon Jesúsenꞌ, da xhen zaꞌkllen ka danꞌ llon bxoz ke beꞌnn Israel kaꞌ. Naꞌ kanꞌ bcheb Diosenꞌ gakreneꞌ lliꞌo danꞌ ba beꞌe kwin Jesúsenꞌ, ni ke xtoꞌl-llo naꞌ, lekze da xhen zaꞌkllen ka danꞌ golleꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ kanaꞌ.
Le chenak ley nell naꞌ, bxhaꞌken nench da xozxtaꞌollo kaꞌ gon akeꞌ da wen, naꞌ bi byalljen chixjweꞌ Diosenꞌ to da kobe. Diosenꞌ breꞌreꞌ bi gok nnao akeꞌ xtiꞌlleꞌn, naꞌ bneꞌe:
Wllin lla kate nniaꞌ to da kob da gonaꞌ gakrenaꞌ reꞌ, nakre xhiꞌnn dialla ke beꞌnn kaꞌ bllaꞌa Israel,
naꞌ ren beꞌnn kaꞌ nak xhiꞌnn dialla ke beꞌnn kaꞌ bllaꞌa Judá.
Nadaꞌ nakaꞌ Xanre Diosenꞌ niaꞌ kaꞌ.
Nllaꞌren gollaꞌ da xozxtaꞌore kaꞌ, gonaꞌ gakrén akeꞌ kanaꞌ,
bllieꞌ akreꞌ, naꞌ benaꞌ nench ballach akeꞌ rao naꞌa beꞌnn Egipto kaꞌ.
Leakeꞌ bi ben akeꞌ kanꞌ goll akeꞌ naꞌ, nench gak wen ke akeꞌ.
Naꞌ ke len naꞌ bsanaꞌ bill gokrén akeꞌ, nadaꞌn nakaꞌ Xanre Diosenꞌ niaꞌ kaꞌ.
10 Naꞌ kinꞌ gonaꞌ gakrenaꞌ xhiꞌnn dialla kere kaꞌ, nakre beꞌnn Israel katenꞌ llin lla:
Nadaꞌ Xanre Dios gonaꞌ nench choꞌ yichj akeꞌ danꞌ nlliaꞌ biaꞌa gon akeꞌ naꞌ.
Naꞌ gonaꞌ gaken ka to da nyoj lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ,
naꞌ toz nadaꞌ wxenraꞌll akeꞌ,
naꞌ leakeꞌ gak akeꞌ yell kiaꞌ.
11 Naꞌ ni ke yalljzen wzejnieꞌ lwellj akeꞌ gombiaꞌ akeꞌ nadaꞌ,
naꞌ ni ke yalljzen wzejnieꞌ akreꞌ no biꞌch lwellj akeꞌ,
le kanaꞌ yeololeꞌ gombiaꞌ nadaꞌ,
no xkwiꞌd no beꞌnn gore.
12 Kanaꞌn yeziꞌxhenaꞌ da xhinnj ke akeꞌn, naꞌ bill lljadinraꞌllaꞌ da xhinnj kaꞌ ba ben akeꞌ naꞌ.
13 Diosenꞌ beꞌe diꞌll ke da kobenꞌ danꞌ bneꞌe goneꞌ gakreneꞌ lliꞌo, ke len naꞌ ba nnézello ba blliꞌyeꞌ kaꞌle danꞌ golleꞌ xozxtaꞌollo kaꞌ kanaꞌ. Naꞌ da gorenꞌ danꞌ ba bkwaseꞌ kaꞌle ba rez yeranen.