9
Yodaꞌo da zo yellrio naꞌ danꞌ zo yebá ganꞌ llia Dios
Diosenꞌ golleꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ kanaꞌ, gakreneꞌ leakeꞌ nench gak wen ke akeꞌ chaꞌ gon akeꞌ kanꞌ ne ley keꞌe naꞌ. Naꞌ chak nna llon da nellenꞌ llin, danꞌ golleꞌ leakeꞌ kanaꞌ, goll Diosenꞌ leakeꞌ akrenꞌ gon akeꞌ wxenraꞌll akeꞌ Leꞌe, naꞌ akrenꞌ gon akeꞌ yodaꞌo ganꞌ wxenraꞌll akeꞌ Leꞌe yellrio ni. Ben akeꞌ yodaꞌon, naꞌ brej akeꞌn chop kwenre, naꞌ to kwenen goken ganꞌ lloꞌ bxoz kaꞌ, naꞌ gannaꞌ bzoa akeꞌ to kandler, naꞌ to mes ga bkwaꞌa akeꞌ yet xtir da nak ke Dios. Naꞌ bsiꞌi akeꞌn Latj Laꞌye. Naꞌ bze akeꞌ to raꞌll lo yoꞌ naꞌ, nench goken chopre, naꞌ danꞌ ye to naꞌ, bsiꞌi akeꞌn Latj ganꞌ Llroeꞌrao Dios. Naꞌ lo da wllope naꞌ, bze akeꞌ ye to mes de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, ga bzey akeꞌ yare, naꞌ ye to kaj da bwazj akeꞌ ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro doxhente. Naꞌ lo kaj naꞌ broꞌ akeꞌ to yeꞌs de ya chaꞌo nziꞌi oro, ga broꞌ akeꞌ raꞌt yet xtir danꞌ nziꞌi maná, naꞌ broꞌ akeꞌ xhis ke da Aarón naꞌ, danꞌ bagaꞌa. Naꞌ leskaꞌ broꞌ akeꞌ yej raꞌy kaꞌ, danꞌ byoj yeolol diꞌllenꞌ bne Diosenꞌ gon akeꞌ nench gakreneꞌ leakeꞌ. Naꞌ koꞌll kaj naꞌ, bzoa akeꞌ chop angl beꞌnn llroeꞌrao da nak ke Dios, nench nroeꞌn zokze Diosenꞌ ganꞌ xhoa kajenꞌ. Naꞌ nnaꞌ bi llonen bien weꞌllo doxhen diꞌll kanꞌ nak da ki.
Bayoll ben akeꞌ yodaꞌo naꞌ, bniꞌt akeꞌ da kaꞌ loe naꞌ, naꞌll byoꞌ bxoz kaꞌ yeo lla lo latj laꞌy nell naꞌ, danꞌ le zote kate lloꞌllo, le chop kwenrenꞌ brej akeꞌ yoꞌn, naꞌ ben akeꞌ kanꞌ goll Diosenꞌ leakeꞌ gon akeꞌ weꞌxhen akeꞌ Leꞌe. Naꞌ loe da wllope naꞌ, toze bxoz brao naꞌ gok byoeꞌ loenꞌ tweje rao twiz. Naꞌ ka byoeꞌ loe naꞌ, benen bien beꞌxeꞌ llen ke bayiꞌx kaꞌ, bllieꞌn rao kajenꞌ nench baziꞌxhen Diosenꞌ ke doꞌl keꞌe, naꞌ baziꞌxhenteꞌ ke beꞌnn yobre beꞌnn Israel kaꞌ, ni ke da xhinnj ke akeꞌ danꞌ ben akeꞌ bi gokbeꞌe akreꞌ naꞌ. Naꞌ danꞌ bi de latj choꞌ noteze beꞌnne lo da wllope naꞌ, Spíritu ke Diosenꞌ llzejnieꞌn lliꞌo, bi nna gak choꞌ beꞌnnach ganꞌ nak Latj ganꞌ Llroeꞌrao Diosenꞌ, chaꞌ nna llon yodaꞌo nell naꞌ llin yellrio ni. Naꞌ yeolol danꞌ llon bxoz kaꞌ lo yodaꞌo naꞌ, llroeꞌn lliꞌo zollo nnaꞌ kanꞌ llak yebá ganꞌ zo Diosenꞌ. Laꞌkze da zan da lloeꞌ beꞌnne Diosenꞌ, naꞌ bayiꞌx zan llot akeꞌ lloeꞌxhen akeꞌ Leꞌe, bibi yel wak nsaꞌa da kaꞌ nench nnez akreꞌ bibi doꞌl nap akeꞌ rao Dios. 10 Naꞌ ka nak danꞌ llon beꞌnn Israel kaꞌ lo yodaꞌon, naken ke no yel wao, no nis, naꞌ llayib kwin akeꞌ, naꞌ billre da zaꞌk ke kwerp ke akeꞌ naꞌze. Naꞌ ba benen llin chak bi nna yechaꞌa Diosenꞌ danꞌ bnao akeꞌ, naꞌ koeꞌ da kob naꞌ.
11 Naꞌ nnaꞌ ba ben Cristonꞌ to da wen kello, ka naken ba nakeꞌ bxoz brao kello. Naꞌ zoeꞌ yebánꞌ nakeꞌ bxoz kello rao Dios, naꞌ ganꞌ zoeꞌn zaꞌkllen ka yodaꞌo da ben beꞌnnach yellrio ni. 12 Naꞌ bi beꞌxeꞌ llen ke no chib no bell daꞌo, kanꞌ byoeꞌ bnnabeꞌ nench baziꞌxhen Diosenꞌ doꞌl kello kaꞌ, kwinkzeꞌ beꞌe latj bet akeꞌ Leꞌe, brarj xcheneꞌn ni ke lliꞌo to chiꞌze leꞌ yay cruzenꞌ, kaꞌn gok byoeꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ, naꞌ bakeꞌe doꞌl kellonꞌ ke chnare. 13 Ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ nyojen, nen lleꞌnen wlliꞌ bxozenꞌ beꞌnn Israel kaꞌ no xchen chib, naꞌ no xchen bell, naꞌ llchix akeꞌn de, da llagaꞌnn kat llzey akeꞌ to vak daꞌo. Len llayiben leakeꞌ chdeꞌjze. 14 Zan xchen Cristonꞌ danꞌ badrarjeꞌ ni ke lliꞌo, zaꞌkllen ka xchen bayiꞌxe, le len naꞌ llayonen yichjraꞌlldaꞌollonꞌ yall ke da xhinnj ba benllo. Ke len naꞌ bill nlloy kellonꞌ gatllo ni ke da xhinnj kello, naꞌ sokzllo weꞌraollo Dios beꞌnnenꞌ zo ke chnare. Spíritu keꞌe naꞌ gokrenen Cristonꞌ bzaneꞌ kwineꞌ, naꞌ bakeꞌe da xhinnj kellonꞌ, naꞌ bibi doꞌl ke Cristonꞌ de.
15 Cristonꞌ badrarj xcheneꞌn nench bzorao llak da kobenꞌ, danꞌ bne Diosenꞌ goneꞌ nench sollo nbaraz raweꞌ naꞌ. Naꞌ ba bxieꞌ da kobenꞌ nench balteze beꞌnnenꞌ ba brejeꞌ, yellín akeꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ ke chnare. Naꞌ danꞌ got Cristonꞌ badrarj xcheneꞌ naꞌ, naꞌllenꞌ wnitraweꞌ doꞌl xhia ke danꞌ ben beꞌnn kaꞌ, chak nna llon llin danꞌ bdixjweꞌreꞌ da nell, danꞌ bneꞌe goneꞌ naꞌ. 16 Kat to beꞌnne ba bliseꞌ to yich da de lloeꞌ diꞌlle, kat ba goꞌtbiaꞌ ba got beꞌnnenꞌ ben danꞌ lloeꞌ diꞌll naꞌ, kanaꞌll gak kanꞌ nen naꞌ. 17 Le to da de lloeꞌ diꞌll, bi gak kanꞌ nen naꞌ, chak nna zo beꞌnnenꞌ ben len naꞌ. Kat ba gottelleꞌ, kanaꞌllenꞌ gak kanꞌ nen naꞌ. 18 Naꞌ kaꞌn gok ke da nell danꞌ goll Diosenꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ gakreneꞌ leakeꞌ. Ke len naꞌ bllieꞌ biaꞌa brarj akeꞌ xchen bayiꞌx nench bxhen. 19 Ka bayoll beꞌrén da Moisésenꞌ da xozxtaꞌollo kaꞌ diꞌll ke yeolol danꞌ bne Diosenꞌ gon akeꞌ kanꞌ ne ley keꞌe naꞌ, naꞌll blliꞌ da Moisésenꞌ leakeꞌ xchen bell daꞌo, naꞌ xchen chiv daꞌo danꞌ nchix nis. Bllieꞌn leakeꞌ, naꞌ benreneꞌ llin yich xha xhiꞌre da nben da xhna, naꞌ ren to xhis yiꞌx daꞌo danꞌ nziꞌi hisopo. Leskaꞌ bllieꞌn rao yich kaꞌ ganꞌ nyoj ley keꞌe naꞌ. 20 Naꞌll goll da Moisésenꞌ leakeꞌ: “Llen ni llroeꞌn gaken da li kanꞌ ba bne Diosenꞌ goneꞌ gakreneꞌ reꞌ.” 21 Leskaꞌ beneꞌ bllieꞌ llen naꞌ, lo yodaꞌon, naꞌ billre da kaꞌ benrén akeꞌ llin ganꞌ beꞌrao akeꞌ Diosenꞌ. 22 Leyenꞌ bzoj da Moisésenꞌ nllian biaꞌa wlliꞌ bxozenꞌ llen rao yeololte bi da llonrén akeꞌ llin, nench gaken yall rao Diosenꞌ. Leskaꞌ ne leyenꞌ chaꞌ bi nna larj llen, bi yeziꞌxhen Diosenꞌ ke doꞌl ke beꞌnnachenꞌ.
Cristonꞌ brarj xcheneꞌ nench bakeꞌe doꞌl ke beꞌnnache
23 Kaꞌn gok byalljen wlliꞌ akeꞌ xchen bayiꞌx lo yodaꞌon, naꞌ bayonen yall bi da kaꞌ llonrén akeꞌ llin lo yodaꞌon, nench ben akeꞌ llin rao Dios naꞌ, naꞌ yodaꞌon naken ka to da llzejnieꞌn kanꞌ nak yebá naꞌ. Naꞌ danꞌ de yebá naꞌ, byalljen to llen da zaꞌkll. 24 Ganꞌ byoꞌ Cristonꞌ kere naken to yodaꞌo da ben beꞌnnach, danꞌ llroeꞌ kanꞌ nak yebánꞌ. Leꞌen bayepeꞌ yebánꞌ, naꞌ bayoeꞌ ganꞌ llia Dios naꞌ, nench nneꞌe rorazllo raweꞌ naꞌ. 25 Bxoz brao ke beꞌnn Israel kaꞌ, lloꞌ akeꞌ yodaꞌon twej rao to iz ganꞌ nziꞌi Latj ganꞌ Llroeꞌrao Dios, naꞌ ll-lliꞌ akeꞌn xchen bayiꞌxe, zan Cristonꞌ tozenꞌ beꞌe latj bet akeꞌ Leꞌe brarj xcheneꞌn kere da zan ras. 26 Chenak byalljen brarj xcheneꞌn zan ras, ba goteꞌ zan ras kanꞌ bxhe yellriote chenake. Tozenꞌ badrarj xcheneꞌn kanꞌ bne Diosenꞌ ba bllin lla keꞌe, nench llak llakeꞌe doꞌl ke beꞌnnach. 27 Kanꞌ ba bdixj Diosenꞌ len ke beꞌnnachenꞌ, tozenꞌ gateꞌ, naꞌll te naꞌ nne Diosenꞌ ke totoeꞌ chaꞌ saꞌkziꞌe o chaꞌ yezieꞌ banez. 28 Kaꞌn gok ke Cristonꞌ beꞌe latj goteꞌ nench llakeꞌe doꞌl ke beꞌnnach. Naꞌll llin lla yedeꞌ da yobre, kere nench yekeꞌe doꞌl ke beꞌnnach, zan nench yesreꞌe beꞌnn kaꞌ bexh Leꞌen.