25
Jesúsenꞌ bsaꞌkrebreꞌ kanꞌ ben chi noꞌr weꞌo
Leskaꞌ bne Jesúsenꞌ:
—Nnaꞌ waꞌa diꞌll kanꞌ gak kat nnebiaꞌ Dios, beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ, llonen rebze kanꞌ gok ke chi noꞌr weꞌo. Naꞌ zjanoꞌx akeꞌ twej da llseniꞌ ke akeꞌ, jakeꞌ jalexh akeꞌ yelloj beꞌnn byionꞌ llchaynaꞌn. Naꞌ gaꞌy noꞌr kaꞌ bzaꞌa nak akeꞌ beꞌnn llejnieꞌ, naꞌ ye gaꞌye nak akeꞌ beꞌnn xhawatraz. Noꞌr xhawatraz kaꞌ bi beꞌx akeꞌ lmet ceit da gonrén akeꞌ llin, kat yebill danꞌ yoll lo danꞌ llseniꞌ ke akeꞌn. Naꞌ noꞌr kaꞌ llejnieꞌn, noꞌx akeꞌ da wseniꞌ ke akeꞌn, rente lmet ceit da gonrén akeꞌ llin, kat yebill danꞌ yoll lo danꞌ llseniꞌ ke akeꞌ naꞌ. Naꞌt blle wachaynaꞌn, naꞌ noꞌr kaꞌ brezenꞌ btas akeꞌ chak bez akeꞌn. Naꞌ to beꞌnn bnneꞌe zillj, ka do llere lleꞌe leakeꞌ: “Ba llalloj wachaynaꞌn, lechoꞌo lljenrenlloeꞌ txhen.” Ka golleꞌ leakeꞌ kaꞌ, yeolol noꞌr kaꞌ bazellaꞌ, naꞌll bayonchaꞌo akeꞌ danꞌ llseniꞌ ke akeꞌn. Naꞌ noꞌr xhawatraz kaꞌ, lle akeꞌ beꞌnn ye gaꞌy kaꞌ: “¿Bi gonn raꞌt ceit kerénꞌ netoꞌ? Le ba llabill ketoꞌ ni.” Naꞌ noꞌr kaꞌ lle akeꞌ leakeꞌ: “Bi gak gonntoꞌn, le nxholl bi gaken ke yeolol-llo. Zan lelljaxiꞌn ganꞌ lloꞌteꞌn.” 10 Bixha noꞌr xhawatraz kaꞌ, jakeꞌ jaxiꞌi akeꞌ ceitenꞌ. Naꞌ chak zjakeꞌ naꞌle, ballín beꞌnn wachaynaꞌn, naꞌ noꞌr kaꞌ non xhnidenꞌ, bayoꞌrén akeꞌ leꞌe txhen ganꞌ llak lnninꞌ, naꞌ beꞌnn wen llin kaꞌ basej akteꞌ yoꞌn. 11 Ka ballín noꞌr kaꞌ bi ben xhnidenꞌ, jazé akeꞌ lloaꞌ yoꞌn, naꞌ llnne akeꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa lo yoꞌn: “¡Beꞌnne, bsarje ganni choꞌtoꞌ!” 12 Naꞌ leꞌen lleꞌe leakeꞌ: “Diꞌll li niaꞌ, bi wsarjaꞌ choꞌre le bi nombiaꞌ reꞌ.”
13 Naꞌll lle Jesúsenꞌ beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ:
—Kanꞌ llayaꞌl sore rez batenꞌ yednnebiaꞌ, le bi nnézere bi llanꞌ, naꞌ batenꞌ yedaꞌ yellrio ni da yobre, nadaꞌ Beꞌnn Gorj Radj Beꞌnnach.
Jesúsenꞌ bsaꞌkrebreꞌ ka ben to beꞌnn bkwaꞌnnreneꞌ beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ mell keꞌen
14 ’Yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ beꞌnnenꞌ zo yebánꞌ, llonen ka ke to beꞌnne byejeꞌ to yell ziꞌte. Naꞌ llanꞌ bzeꞌe naꞌ, goxheꞌ beꞌnn wen llin keꞌe kaꞌ, naꞌ bkwaꞌnneꞌ rallnaꞌa akeꞌ xhmelleꞌ da napeꞌ. 15 Toeꞌ bkwaꞌnnreneꞌ leꞌe gaꞌy mellenꞌ nziꞌi talento. Naꞌ ye toeꞌ bkwaꞌnnreneꞌ leꞌe chop mellenꞌ. Naꞌ beꞌnnenꞌ ye to bkwaꞌnnreneꞌ leꞌe to mellenꞌ. Kon kanꞌ llwieꞌ llon totoeꞌ beꞌe leakeꞌ. Bayoll naꞌ bzeꞌe broeꞌ nez. 16 Naꞌ beꞌnnenꞌ bkwaꞌnnreneꞌ gaꞌy mell naꞌ, le bzoraoteꞌ llonreneꞌn llin, naꞌ beneꞌ gan lekze ye gaꞌyen. 17 Lekze kaꞌ beꞌnnenꞌ bkwaꞌnnreneꞌ chop mellenꞌ, naꞌ beneꞌn gan ye chopen. 18 Naꞌ beꞌnnenꞌ beꞌe ye to mellenꞌ, byejeꞌ jakwaꞌcheꞌ xhmell xaneꞌn ga bcheꞌnneꞌ lo yo.
19 ’Gok scha kat ballín xan akeꞌn, naꞌll goxheꞌ leakeꞌ, nench naꞌ wannabeꞌ danꞌ bkwaꞌnneꞌ rallnaꞌa akeꞌn. 20 Naꞌ bllin beꞌnn wen llin keꞌe beꞌnnenꞌ bkwaꞌnnreneꞌ gaꞌy mellenꞌ, naꞌll lleꞌe leꞌe: “Xanaꞌ, ni de gaꞌy mellenꞌ bennoꞌ nadaꞌ, naꞌ ba benaꞌ gan ye gaꞌyen.” 21 Naꞌ xaneꞌ naꞌ, lleꞌe leꞌe: “Ba benoꞌ da wen. Nakoꞌ beꞌnn wen llin wen, ba benoꞌ ka llayaꞌl gonoꞌ kone da daꞌon bkwaꞌnnrenaꞌ rweꞌn, ke len naꞌ, gonaꞌ rallnaꞌo da xhenlle. Byoꞌ nench sorenoꞌ nadaꞌ nbaraz.” 22 Naꞌll ka bllin beꞌnnenꞌ bkwaꞌnnreneꞌ chop mellenꞌ, naꞌll lleꞌe leꞌe: “Xanaꞌ, ni de da chop mell danꞌ bkwaꞌnnoꞌn, naꞌ benaꞌ gan ye chopen.” 23 Naꞌll lleꞌe leꞌe: “Da wen benoꞌ nakoꞌ beꞌnn wen llin wen. Ba benoꞌ ka llayaꞌl gonoꞌ kone da daꞌon bkwaꞌnnrenaꞌ rweꞌn. Naꞌ nnaꞌ gonaꞌ rallnaꞌo da xhenlle, byoꞌ nench sorenoꞌ nadaꞌ nbaraz.” 24 Naꞌ ka bllin beꞌnnenꞌ bkwaꞌnnreneꞌ to mellenꞌ, naꞌll lleꞌe xaneꞌn: “Ni de xhmelloꞌn bkwaꞌnnrenoꞌ nadaꞌn. Nnezraꞌ nakoꞌ to beꞌnn znia, naꞌ llarapoꞌ to ga goz beꞌnn yobre, naꞌ llatopoꞌ ga goz beꞌnn yob akre. 25 Ke len naꞌ, jacheꞌnnaꞌ lo yo, naꞌ bkwaꞌchaꞌ xhmelloꞌn, le bllebaꞌ wnitaꞌn. Ganni de xhmelloꞌn, baziꞌn.” 26 Naꞌll lle xaneꞌn leꞌe: “¡Beꞌnn wen llin ke nxhia, beꞌnn ria! Nnézteroꞌ llarapaꞌ ga goz beꞌnn yobre, naꞌ llatopaꞌ ga goz beꞌnn yobre. 27 Naꞌ chaꞌ nnézteroꞌ kaꞌ, ¿bixchen ke brejoꞌ xhmellaꞌn beꞌnn yobre, nench yeziaꞌn, naꞌ ren yichje da gonen gan?” 28 Naꞌll golleꞌ beꞌnn wen llin kaꞌ yelaꞌ: “Leyekaꞌa mell danꞌ bkwaꞌnnrenaꞌ beꞌnn ni, naꞌ weꞌrén beꞌnnenꞌ ba noꞌx chi mell naꞌ. 29 Le noteze beꞌnn gon wen kone danꞌ weꞌe xaneꞌn leꞌe, naꞌ xaneꞌn weꞌlleꞌ leꞌe da xhenlle. Naꞌ noteze beꞌnne bi llonreneꞌ llin danꞌ weꞌe xaneꞌn leꞌe naꞌ, xaneꞌn yekeꞌe da daꞌon beꞌe leꞌen. 30 Naꞌ ka nak beꞌnn wen llin ria ni, leyebejeꞌ lewzaꞌleꞌ ganꞌ nak xchole, naꞌ lljachelleꞌ naꞌ gaoxoxj layeꞌ.”
Jesúsenꞌ goneꞌ yel koxchis ke yoꞌy yell
31 ’Katenꞌ yedaꞌ da yobre nadaꞌn Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach, nsaꞌa yel zaꞌk xhen kiaꞌn, naꞌ nchiaꞌ yeolol angl kiaꞌ kaꞌ, naꞌ kwiaꞌ gapaꞌ yel llnebiaꞌ xhen. 32 Naꞌ beꞌnn ke yeolol yell, yedop akeꞌ rawaꞌn. Naꞌ kat ba niꞌt yeololeꞌn, naꞌ sorao yelaꞌ akeꞌ, ka llon to beꞌnn gop xhiꞌre, kat llabejeꞌ to kere xhiꞌr kaꞌ, naꞌ kere chib kaꞌ. 33 Naꞌ beꞌnn kaꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo, wniꞌt akeꞌ kwitaꞌn chlaꞌ chaꞌwe, naꞌ beꞌnn kaꞌ nak ka chiv, wniꞌt akeꞌ kwitaꞌn ye chlaꞌ rbese. 34 Naꞌ nadaꞌ nakaꞌ rey yepaꞌ beꞌnn kaꞌ niꞌt chlaꞌ chaꞌwenꞌ: “Ba ben Xaꞌ Diosenꞌ sore nbaraz, ledá ganni nench nnebiaꞌrenre nadaꞌ, kanꞌ ba nllia Diosenꞌ biaꞌa, kanꞌ bxhe yellrio naꞌte. 35 Le ka bdonaꞌ, bennre da bdawaꞌ; naꞌ wilraꞌ nis, naꞌ bennre da weꞌjaꞌ; naꞌ ka gokaꞌ beꞌnn ziꞌte, naꞌ brebre nadaꞌ rillre. 36 Naꞌ ka bi de xharaꞌnaꞌ, naꞌ bennre da gokaꞌ; naꞌ ka gokaꞌ yillweꞌ, naꞌ badraꞌnnre nadaꞌ; naꞌ ka byoaꞌ rill ya, naꞌ badwiare nadaꞌ.” 37 Naꞌ beꞌnn wen kaꞌ ye akeꞌ nadaꞌ: “Xantoꞌ, ¿bat breꞌtoꞌ rweꞌ donoꞌ, naꞌ benntoꞌ da bdaoꞌ? Naꞌ ¿batenꞌ wilroꞌ naꞌ benntoꞌ da weꞌjoꞌ? 38 Naꞌ ¿batenꞌ gokoꞌ ka beꞌnn ziꞌte naꞌ brebtoꞌ rweꞌ rilltoꞌ? Naꞌ ¿batenꞌ breꞌtoꞌ rweꞌ bi de xharaꞌnoꞌ naꞌ benntoꞌ da gokoꞌ? 39 Naꞌ ¿batenꞌ gokoꞌ yillweꞌ naꞌ byoꞌ rill ya, naꞌ badwiatoꞌ rweꞌ?” 40 Naꞌll yep akeꞌ: “Da li niaꞌ re, ka nak bayaꞌchraꞌllre beꞌnn lwelljre kaꞌ, le leakeꞌn nak akeꞌ ka biꞌchaꞌ, ka zanaꞌ, laꞌkze bibi zaꞌk aktekeꞌ rao beꞌnnach, nadkzaꞌn bayaꞌchraꞌllre.”
41 ’Naꞌ beꞌnn kaꞌ niꞌt ye chlaꞌ rbesre, yep akeꞌ: “Lekwas kaꞌle, ba llia biaꞌa keré kweyiꞌre, lelljayak lo yiꞌ gabil, danꞌ bi llayolkze ganꞌ ba nak xhnid ke daxiꞌon ren angl ke kaꞌ. 42 Le ka bdonaꞌ, bi bennre da gawaꞌ, ka wilraꞌ, naꞌ bi bennre da yeꞌjaꞌ. 43 Ka gokaꞌ beꞌnn ziꞌte, bi bennre ga tasaꞌ; ka bi de xharaꞌnaꞌ, bi bennre da gakaꞌ; ka gokaꞌ yillweꞌ, naꞌ ka byoaꞌ rill ya, bi badraꞌnnre nadaꞌ.” 44 Naꞌll nne akeꞌ: “Xantoꞌ, ¿batenꞌ bi bayaꞌchraꞌlltoꞌ rweꞌ, ka bdonoꞌ, naꞌ wilroꞌ, naꞌ gokoꞌ beꞌnn ziꞌt, naꞌ bi de xharaꞌnoꞌ naꞌ gokoꞌ yillweꞌ, naꞌ byoꞌ rill ya?” 45 Naꞌll yep akeꞌ: “Da li niaꞌ reꞌ, danꞌ bi bayaꞌchraꞌllre beꞌnn lwelljre kaꞌ, laꞌkze bibi zaꞌk akeꞌ rao beꞌnnach, renkze nadaꞌn bi bayaꞌchraꞌllre.” 46 Naꞌll saꞌkziꞌ beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ ke chnare, naꞌ beꞌnn wen kaꞌ so akseꞌ nbaraz ke chnare.