8
Sey gallenꞌ
Kate bxhoxhj beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌon sey gallenꞌ da nyiꞌch yich naꞌ, naꞌ gok lli yebánꞌ ka achj hor. Naꞌ breꞌraꞌ gall angl kaꞌ, zjazellá akeꞌ rao Diosenꞌ, naꞌ beꞌe leakeꞌ twej trompet. Naꞌll badsellá ye to angl lloaꞌ bkoy danꞌ ze rao Diosenꞌ. Naꞌ noꞌx anglenꞌ to yeꞌnn yare de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro ganꞌ llaꞌa yar zan, naꞌ bllieꞌn rao yiꞌ barjenꞌ danꞌ llia rao bkoy naꞌ. Kaꞌn ben anglenꞌ nench beneꞌ txhen chiꞌi beꞌnn kaꞌ lloeꞌrao Diosenꞌ llalwill akeꞌ Leꞌe batteze. Naꞌll bzollaꞌa llen ke yarenꞌ noꞌx anglenꞌ, bllieꞌn rao Diosenꞌ kone xtiꞌll beꞌnn kaꞌ lloeꞌrao Leꞌen. Naꞌll bxhiꞌi anglenꞌ yiꞌ danꞌ llia rao bkoyenꞌ blleꞌen lo yeꞌnn yare, naꞌll bzaꞌlen rao yellrionꞌ, naꞌ gochj, naꞌ gok llakia, byep yes naꞌll bxhoꞌ.
Llkwell akeꞌ trompet kaꞌ
Naꞌ angl gall kaꞌ zjanoꞌx trompet kaꞌ, le bze akteꞌ xhnid wkwell akeꞌn.
Angl nellenꞌ bkwelleꞌ trompet keꞌen, naꞌll le blleꞌte yej seꞌde nchixen yiꞌ rente llen da bzaleꞌ rao yellrionꞌ. Naꞌ ye raꞌtze ke gok achj yay llaꞌa rao yellrionꞌ byey aken, leskaꞌ byey doxhente yiꞌx gaꞌ da zjadé rao yellrionꞌ.
Naꞌ le bkwellte trompet ke angl wllopenꞌ, naꞌ to da nak ka to yaꞌ, braꞌllen llaꞌlnninnen jayeꞌtten lo nisdaꞌon. Naꞌll ye raꞌtze ke gok achj nisdaꞌon bayaken llen. Naꞌ ye raꞌtze ke gok achje ba, zjallaꞌa lo nisdaꞌon wasaꞌtbaꞌ, leskaꞌ ye to kat barco kaꞌ llasdá rao nisdaꞌon blleyiꞌ aken.
10 Naꞌll bkwell trompet ke angl wyonnenꞌ, le braꞌllte to berj xhen leꞌ yebánꞌ, llaꞌlnninnen ka to yiꞌ yell yay. Jayeꞌten lo yeo zan, ye raꞌtze ke gok achje yeo kaꞌ ren ganꞌ llar nisenꞌ. 11 Berj naꞌ nziꞌn Da Nak Zlaꞌ. Naꞌ ye raꞌtze ke gok achj nisenꞌ goken zlaꞌ, naꞌ beꞌnn zan wasaꞌt danꞌ waseꞌj akeꞌ nisenꞌ nak zlaꞌn.
12 Naꞌll bkwell trompet ke angl wdapenꞌ, naꞌll ye raꞌtze ke gok achj willenꞌ kweyiꞌ, leskaꞌ ye to kat beꞌon blleyiꞌn, naꞌ leskaꞌ ye raꞌtze ke gok achj berj kaꞌ kweyiꞌ aken. Naꞌ da kaꞌ blleyiꞌn bill bseniꞌn. Ke len naꞌ to bacholze ye raꞌtze ke gok achj lla achj yere, naꞌ gok xchole.
13 Naꞌll le bwiatiaꞌ, naꞌ breꞌraꞌ to angl dá rao lla kllol yebá naꞌ, naꞌ benraꞌ bnneꞌe zillj kwis, neꞌe:
—¡Nyaꞌchraz ke reꞌ beꞌnn llaꞌa yellrio, ka nak za wkwell trompet ke angl kaꞌ ye chonne!