Xasāstiʼ testamento (Xatze tachihuīn ixpālacata Jesucristo)

1 Timoteo