2
Chī nata'orarlī
Icuaniyān huā'mā'. Cacāmāsu'yuni' tachi'xcuhuī't chī xlīlakalīyān natasqui'ni' Dios tū tamaclacasqui'n ē natasqui'ni' ixpālacataca'n ā'makapitzīn tachi'xcuhuī't. Nā natamaxquī' tapāxcatca'tzīn Dios ixlīpō'ktu tū cāmaxquī'nī't. Cacāmāsu'yuni' chī natasqui'ni' Dios nacāmaktāya rey ē ā'makapitzīn scujnī'n ē ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't. Chuntza' ca'cs natahui'layāuj ē natlahuayāuj ixtalacasqui'nīn Dios ē jā natlahuayāuj tū jā tū līmacuan.
Tī lakalīyān nasqui'ni' Dios chuntza', xla' tlahuamā'lh tū tze ē tū nalīpāxuhua Dios Makapūtaxtūnu'. Dios lacasqui'n ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't cata'a'kapūtaxtulh ē ixlīpō'ktuca'n catalakapasli tū ixlīcāna'. Xmān chā'tin Dios huī'lh. Xmān chā'tin tī cāmāko'xamixī Dios ē tachi'xcuhuī't ē ū'tza' tī huanican Jesucristo. Xla' Dios ē nā xla' chi'xcu' ixuanī't. Xla' ixlīmān tamacamāstā'lh nanī. Chuntza' līxokokō'lh ixlīpō'ktu tū tachi'xcuhuī't ixtamaklaclē'n Dios ē cāmakapūtaxtūlh. A'cxni' Dios lacasqui'nli a'cxni' a'kspulalh. Quilacsacli chī ixa'kchihuīna' ē quilīhui'līlh chī apóstol na'iccāmāsu'yuni' tū ixlīcāna' tī jā israelitas. Nā iccāmāsu'yuni' chī nalī'a'kapūtaxtucan. Ixlīcāna' tū icuaniyān. Jā ica'kskāhuī'yān.
Iclacasqui'n ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't calhāxcuhuālh nac cā'quilhtamacuj natatlahua ixoracionca'n. A'cxni' tamakyāhua ixmacanca'n nata'orarlīni' Dios, cuenta catatlahualh tze ixlīstacna'ca'n, ē jā natasītzī'tāya ē jā natapuhuan tū jā tze ixpālacata ā'chā'tin. Ixlacasqui'nca tzu'ma'jan ē puscan natalhakā' ixlu'xu'ca'n tū minī'ni' ē jā catilīmāxana'lh. Jā ixlacasqui'nca natahui'lī lhūhua' cintaj o xa'nat na ixya'jca'n; xmān tzej natako'nkxnun. Jā ka'tla' natalīmakca'tzī ixtapixnu'ca'n oro nūn perla. Ē jā ka'tla' natalīmakca'tzī ixlu'xu'ca'n tū xatapala xla'. 10 Ixlacasqui'nca natatlahua tū tze. Ū'tza' minī'ni' ē chuntza' natalītasu'yu ta'a'ka'ī'ni' ixtachihuīn Dios. 11 A'ntza' jā takēstokcan natalakachi'xcuhuī' Dios, puscan ca'cs catatahuī'lh natasca'ta ē natakexmata. 12 Quit jā icmakxteka chā'tin puscāt camāsu'yulh nūn cacāmāpa'ksīlh chi'xcuhuī'n. Xla' ca'cs catahui'lalh 13 ixpālacata pūla Dios cāxtlahualh Adán ē ā'līstān tlahualh Eva. 14 Jā a'kskāhuī'ca Adán; skāhuī'ni' ā'kskāhuī'lh puscāt. Chuntza' lītzuculh tū jā tze. 15 Ixtascujūt puscāt, ū'tza' cāmāsu'yuni' ixlacstīn. Palh na'a'ka'ī'ni' ixtachihuīn Dios ē ka'lhī tapāxquī'n ē palh tze ixtalacapāstacni' ē jā natlahua tū jā minī'ni' ē palh tzej latlā'huan, namakapūtaxtūcan.