3
Zon ⌊Baptaes Bain⌋ Pama Kwat Alótórr Yesunkü
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Zon 1:19-28)
Dokyanan paila nóma bobrranórr, ene kakóm,* Zon nóma tamórr, Yesu ugón aprrapórr 30 pail ngarkwat olom kuri yarilürr. Zon Baptaes Bain Pama we tamórr. Wa Zudia ⌊ngüin-koke bwóbdü⌋ Godón bóktan we amgol yarilürr pamkolpamdó, oya arrkrrum nidi ogobórr. Zon we bóktanórr wagó, “Godka tübyalüngam yabiób kolae tonarrdógabi, zitülkus Godón Kingzan Balngomóla minggüpanan kuri tübine!” Metyu 4:17; Mak 1:15 Zon Baptaes Bain Pam módóga, prropet Aesaya noanbóka apón yarilürr wagó,
“Darrü pama taegwarrdase ngüin-koke bwóbdü wagó,
‘Kwat ngagrótam Lodón tótókóm,
akó kwat morroal dümdüm alótam oyankü!’ ” Ini bóktan alap-alap angrirrüna; paman moboküpbóka apónda. Aesaya 40:3
Zon wa ⌊kamel⌋ ngüin mórrkenyórr bamelórrón yarilürr, akó wa lar sopae belt baterrón yarilürr. Zon elklaza-koke pam yarilürr. Ilaeza ta inzan mórrkenyórr baterrón yarilürr (2 King 1:8). Oya alo kla we kla yarilürr, paza tónók akó molpokodó gus mor. Abün pamkolpama we ogoblórr Zonón bóktan arrkrrum, Zerrusalem wirri basirrdügabi, akó blaman Zudia prrobins kugupidü ne basirrko, akó Zodan tobarr kabedó ne basirr koralórr. I tibiób kolae tonarr nóma okaka uzazilürr, da Zon ibü baptaes nyónónóp Zodan tobarrdó.
Zon abün ⌊Parrisi⌋ akó ⌊Sadusi pam⌋ nóma nósenóp tóbaka tótókde baptaes bainüm, da wa ma ibüka igó bóktanórr wagó, “E blaman kolae balóng gwarab kupoakla! E igó gyagüpi tótókgu igó, e sab Godón wirri ngürsildügab kyab kórzinane, ne klama tótókóm kainda, wata ene zitülkusdü, e sab baptaes bairrün nóma koralo. Metyu 12:34; 23:33 Yabü ubi ne nóma yarile Godón wirri ngürsildügab kyab kórzyónüm, e ngaen-gógópan morroal küp waon koralo yabiób ngyaben kugupidü!§ Ini bóktanan küp módóga: “E ngaen-gógópan dümdüm ngyaben pupo sinane!” Yabü olgabi nómzyetórre wagó, e Godka kuri tübyalüngane yabiób kolae tonarrdógabi. E igó gyagüpi tótókgu, God yabü koke kolae nirre, yabióbka inzan bóktande igó, ‘Eibrra-am kibü abbobate.’ Enana Eibrra-am yabü abbobat: wa yabü sab koke tangnamtirre Godón wirri ngürsildügab busom! Zitülkus módóga, ka yabü igó byaldóla, Godón gaodóma olmal tólbaelóm Eibrra-amónkü ini ingülküpdügabi!* Pamkolpamab gyagüpitótók inzan yarilürr: Eibrra-am ibü ki tangnamtirre, zitülkus i ⌊Eibrra-amón olmalbobatal⌋ koralórr, akó God ibü tóba pamkolpamóm ninóp. Zon ibü nilóp kolae tonarrdógab byalüngüm ama Godka, igósüm i sab zid bairre. Akó wa ibüka bóktanórr wagó, Godón gaodóma oya ⌊alkamül-koke bóktan⌋ küppükü ainüm Eibrra-amón olmal aliónüm i ne babul nóma ki korale. Zon 8:33 10 Errkya God kari pokoa pamkolpam kolae bainüm. Salmita nugup simkün ngarkwatódó olama, nugup singgalgónóm. Morroal küp koke ne nugupa waonda, sab singgalgórre ama urdü amaike. Metyu 7:19 11 Ka wa nae-e baptaes baindóla, Godka nidi byalüngdako tibiób kolae tonarrdógabi. A darrü pama kürü solkwat tótókda, wirri arüng nótóke kürükagab. Ka ta ngarkwatódó kokela oya wapórdó bamel kla amarrum. Ini bóktanan küp módóga: Yesu wa wirri yarilürr Zonkagab, da Zon tóba igó ngabkanórr wagó, “Ka ta ngarkwatódó kokela ene karian zaget tónggapónóm Yesuka.” Wa sab yabü Godón Samu-i Godón Samu-i baptaes oya küp módóga: wa tóba Samu zirrsapóne yabü büb kugupidü ngyabenóm. akó uri§ uri baptaes oya küp aprrapórr nisamli: wa sab kolae tonarr pamkolpam ⌊kolaean darrem⌋ nülirre ó akó wa amkoman bangun pamkolpam müpdü imarrue ibü ⌊kolkalan⌋ ngibtanóm urazan ⌊gold⌋ kolkal ainda. baptaes bain yarile. 12 Zono-zono paezan kla tangdóma ⌊wit⌋ küp aus bwóbdü wit küp aleanóm buldügab.* Ene küp alean zaget inzan yarilürr. Kubó wit aila nóma blakóne küp ausüm, pama ene wit kwitüdü aman kwarile zono-zono paezan klame. Wóra blaman bul akó biza kubó tibi-tibi amale kókó wit küpana bamine. Wa sab wit küp kwób isue, ama gyagu müótüdü irrbüne, a bul ama bütamün-koke urdü yamsele.” Wit küpa Godón pamkolpamóm bórrangdako, a bula ibünkü bórrangdako, kolae tonarr kolpam nidipko.
Yesun Baptaes Ain
(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Darrpan ngürr Yesu Galili prrobinsdügabi tübzilürr ama Zonka wamórr, Zodan tobarrdó, igósüm oya Zon ki baptaes ine. 14 Zon oya piküp yónürrma wagó, “Ma kürüka iade tama baptaes apadóm? A kürü wa baptaes mató ki kina!”
15 Yesu bóktan we yalkomólórr wagó, “Koke! Ini pokoa inzan ugó ki tómbapó. Mi blaman kla wata morroal akó dümdüm tómbapóni, Godón ubi ngarkwatódó.” Zon igósidi we ubi bainürr Yesun baptaes ainüm.
16 Yesun baptaes aina nóma blakónórr, wa naedógabi dümdüman we tubrranórr. Da módóga, pülpüla tapabakurr. Wa Godón Samu we esenórr, kwitüdügabi abindi akó oya kwitüdü amngyelde nurre póyae buli. 17 Da módóga, kwitüdügabi bóktan kümüla we sidórükürr wagó, “Ini kürü kólbanan olome. Kürü ⌊moboküpdü ubi⌋ oyakama. Ka kari barnginwóm kokela oyaka.” Bwób Zitül 22:2; Wórr Peba 2:7; Aesaya 42:1; Metyu 12:18; 17:5; Mak 1:11; Luk 9:35

*3:1 Zon nóma tamórr, Yesu ugón aprrapórr 30 pail ngarkwat olom kuri yarilürr.

3:2 Metyu 4:17; Mak 1:15

3:3 Ini bóktan alap-alap angrirrüna; paman moboküpbóka apónda.

3:3 Aesaya 40:3

3:4 Zon elklaza-koke pam yarilürr. Ilaeza ta inzan mórrkenyórr baterrón yarilürr (2 King 1:8).

3:7 Metyu 12:34; 23:33

§3:8 Ini bóktanan küp módóga: “E ngaen-gógópan dümdüm ngyaben pupo sinane!”

*3:9 Pamkolpamab gyagüpitótók inzan yarilürr: Eibrra-am ibü ki tangnamtirre, zitülkus i ⌊Eibrra-amón olmalbobatal⌋ koralórr, akó God ibü tóba pamkolpamóm ninóp. Zon ibü nilóp kolae tonarrdógab byalüngüm ama Godka, igósüm i sab zid bairre. Akó wa ibüka bóktanórr wagó, Godón gaodóma oya ⌊alkamül-koke bóktan⌋ küppükü ainüm Eibrra-amón olmal aliónüm i ne babul nóma ki korale.

3:9 Zon 8:33

3:10 Metyu 7:19

3:11 Ini bóktanan küp módóga: Yesu wa wirri yarilürr Zonkagab, da Zon tóba igó ngabkanórr wagó, “Ka ta ngarkwatódó kokela ene karian zaget tónggapónóm Yesuka.”

3:11 Godón Samu-i baptaes oya küp módóga: wa tóba Samu zirrsapóne yabü büb kugupidü ngyabenóm.

§3:11 uri baptaes oya küp aprrapórr nisamli: wa sab kolae tonarr pamkolpam ⌊kolaean darrem⌋ nülirre ó akó wa amkoman bangun pamkolpam müpdü imarrue ibü ⌊kolkalan⌋ ngibtanóm urazan ⌊gold⌋ kolkal ainda.

*3:12 Ene küp alean zaget inzan yarilürr. Kubó wit aila nóma blakóne küp ausüm, pama ene wit kwitüdü aman kwarile zono-zono paezan klame. Wóra blaman bul akó biza kubó tibi-tibi amale kókó wit küpana bamine.

3:12 Wit küpa Godón pamkolpamóm bórrangdako, a bula ibünkü bórrangdako, kolae tonarr kolpam nidipko.

3:17 Bwób Zitül 22:2; Wórr Peba 2:7; Aesaya 42:1; Metyu 12:18; 17:5; Mak 1:11; Luk 9:35