16
Yesun Büdüldügab Irsümülürr
(Metyu 28:1-8; Luk 24:1-12; Zon 20:1-10)
⌊Sabada⌋ nóma blakónórr, abüsa nóma bótaolórr, Merri Magdalin, Merri, Zeimsün aip nótó warilürr, akó Salome morroal ilang elklaza bumigóp gapókdó tótókóm Yesun bübdü akanóm. Udaian ngaen-gógópan ngürrdü,* udaian ngaen-gógópan ngürr Sande ngürr yarilürr. irrbianande, abüsa nóma tübanikürr, ene dadan kola we ogobórr gapókdó. Kwat-kwat tibiób we bamtinóp wagó, “Ini ingülküp ia kubó nótó amaike mibünkü ene gapók mamtaedógab?” I nóma yazilóp gapókdó, ene ingülküp anerrón yarilürr mamtaedógabi. (Ene kari ingülküp ta koke yarilürr.) I gapókdó nóma barrbünürr, i küsil pam esenóp mórrande ibü tutul kwata, gabülpli mórrkenyórr baterrón. I kari gübarirr koke aengóp.
Ene pama ibüka we bóktanórr wagó, “E arrkürrgu! E Yesun amkündakla, ene Nazarret olom krrosdó noan emngyelóp. Wa aini babula! Oya kuri irsümüle! Ene poko ngakónam, oya büb ne angrirrün yarilürr. Da errkyadan ugó bako. E umulbain olmal akó Pita umul-umulan ngintinamke magó, ‘Wa Galili tótókdase yabü singül kwata. E kubó oya ola esenane, wa yabü tüóbzan nilóp.’ ” Metyu 26:32; Mak 14:28
I gum tórrngón akó gübarirr aengkü we busuóp gapókdógab. I darrü pamdó koke bóktónóp kwat-kwat, zitülkus i gum koralórr.
Yesu Okaka Tübyónürr Merri Magdalinka
(Metyu 28:9-10; Zon 20:11-18)
Yesu büdüldügab nóma türsümülürr udaian ngaen-gógópan ngürrdü, irrbianande, wa ngaen-gógópan Merri Magdalinka okaka tübyónürr. We koldó wa 7 kolae samu noakagabi amanórr. 10 Wa we natókórr, Yesun ngibürr gómdamal we nüzazilóp, i nóma yón gyaur akó yón kwarilürr. 11 Wagó, “Yesu arróla. Ka oya esena!” Da i oya amkoman koke wangunóp.
Yesu Okaka Tübyónürr Tóba Nis Umulbain Olom Nisdü
(Luk 24:13-35)
12 Ene solkwat, Yesu akó darrü obzeke okaka tübyónürr tóba nis umulbain olom nisdü, kwat-kwat i nóma aurrnürrima darrü bwóbdü. 13 I nóma alkomórri, ngibürr umulbain olmal nüzazilóp, da ibü amkoman koke nangunóp.
Yesu 11 Umulbain Olmaldó Okaka Tübyónürr
(Metyu 28:16-20; Luk 24:36-49; Zon 20:19-23; Apostolab Tórrmen 1:6-8)
14 Yesu akó dómdóm we okaka tübyónürr tóba 11 umulbain olmaldó, i nóma alo kwarilürr. Wa ibü nagóp, zitülkus ibü amkoman bangun babul yarilürr, akó ibü moboküp kari karrkukus koke koralórr ibü amkoman angunüm oya nidi esenóp arrólde. 15 Wa ibüka bóktanórr wagó, “E ugó ogob, bwób-bwób, blaman pamkolpamdó kürükwata Morroal Bóktan amgolkü. Apostolab Tórrmen 1:8 16 Sab Morroal Bóktan amkoman nótó yangune akó ⌊baptaes nótó baine⌋, God oya zid ine. Akó obae nótó yangune, God oya zaz ine akó ⌊kolaean darrem⌋ ekyene. 17 Ne pamkolpama Morroal Bóktan amkoman yangurre, God ibü sab arüng nókyerre wirri ⌊arüng tonarr⌋ tómbapónóm. Kürü ngidü i sab kolae samu aman kwarile ó i akó sab küsil bóktane bóktan kwarile, i koke ne bóktan umul bainóp. 18 I gwar nóma emorre akó i darrü kolae kla nóma enórre, ibü koke kolae nirre. I tibiób tang azid olomdó nóma emelórre, azida blakóne.”
God Yesun Sipadórr Kwitüdü
(Luk 24:50-53; Apostolab Tórrmen 1:9-11)
19 Lod Yesun bóktana nóma blakónórr tóba umulbain olmaldó, ene kakóm God oya we sipadórr kwitüdü. Ene pokodó, wa wirri pabodó, Godón tutul tangdó we mórran-mórran bainürr. 20 Oya umulbain olmala we ogoblórr bwób-bwób, Morroal Bóktan amgolkü. Yesu ibü zaget kugupidü asi yarilürr. Wa umul-kók tórrmen tómbapón yarilürr tóba umulbain olmalab bóktan arüng bütanóm.
 
Makón Peba aini blakónda.

*16:2 udaian ngaen-gógópan ngürr Sande ngürr yarilürr.

16:7 Metyu 26:32; Mak 14:28

16:15 Apostolab Tórrmen 1:8