Polón Peba Mórrag
Taetuska
Ngaensingül Bóktan
⌊Apostol⌋ Pol peba mórrag Taetuska aprrapórr dadan tonarr wialómórr, ene wa 1 Timoti nóma wialómórr. Ini we pail ngarkwat tómbapónórr 30 ó 35 pail Yesu Kerrison büdül kakóm. Ene peba mórrag nis Taetus a 1 Timoti darrpan tonarramli.
Tugupurr ngarkwat singül kwata Pol ini peba mórrag ugón wialómórr Taetuska, watóka akó Taetus Krrit kaodó namülnürri. Pol a Taetus darrpan pokodó zaget namülnürri Godón Bóktan büdrratóm akó sos bókyanóm ola. Pol Krrit nóma amgatórr, wa Taetusün yalórr ola ngyabenóm. Ini peba mórragdó wa Taetusün umul-umulan ngitanórr sos ⌊balngomól byarrmarr pam⌋ aleanóm sosabkü blaman wirri basirr-basirrabkü oya bóktan ngarkwatódó. Pol wialómda inzan elklazabkwata, sos balngomól pama ia tulmili ki ngyaben koralón, akó blaman ia-ia pail ngarkwat pamkolpam kopoa ia tulmili ki ngyaben koralón. Wa Taetusün umul-umulan ngitanda obae umulbain pamabkwata, akó wialómda amkoman umulbain bóktan küpankwata. Darrpan wirri bóktan Pol ne klambóka bóktanda blaman tonarr ini peba mórragdó, wa we klama, morroal elklaza tómbapón. Wa Taetusün ayalda tónggapónóm wagó, oya arróla morroal okaka amzazilda ngibürr amkoman angun pamkolpamab mamoanóm.
Ini Peba Mórragan Bóktan Zono Módógako:
A. Ini peba mórragan tapaku bóktan 1:1-4
B. Sos alngomól byarrmarr pam azeb 1:5-16
C. Mibü ngyaben ia yarile Yesun amkoman angun pamkolpampükü 2:1-15
D. Mibü ngyaben ia yarile ngibürr pamkolpampükü 3:1-11
E. Dómdóm alakón bóktan 3:12-15
1
Ini Peba Mórragan Tapaku Bóktan
Ka, Pol, ini peba mórrag kótó wialómdóla. Ka Godón ⌊leba zaget olomla⌋ akó Yesu Kerrison ⌊apostolóla⌋, akó kürü zaget módóga, Godón alearrón pamkolpamab amkoman bangun tangamtinüm, akó amkoman bóktan umul bainüm Godón ubi ngyaben ngarkwatódó. Ini pokodógab i sab ⌊gedlóngóm bain⌋ kwarile ngarkwat-koke arrólóm. Obae tiz-koke God blaman elklaza solkwat tómbapónórr, a wa ngaensingül ⌊alkamül-koke bóktan⌋ ingrinürr ini ngarkwat-koke arrólankwata. Akó wa tóba ngarkwat-koke arról bóktan pulkaka syónürr paman amgolde tóba angrirrün tonarr ngarkwatódó. God, mibü Zidbain Pam, kürüka wirri arüngi bóktanórr ini zaget tónggapónóm, zitülkus igó gyagüpi wamórr wa, ka sab morroal tónggapono.
Taetus, ka marüka wialómdóla. 2 Korrint 8:23; Galatia 2:3; 2 Timoti 4:10
Ma kürü kómal olomzanla, zitülkus mi nizana Yesun amkoman angundamli. Ka tóredóla, ⌊gail tonarr⌋ akó paud asi ki namülam marüka, God mibü Abdógab akó Kerriso Yesu, mibü Zidbain Pam.
Sos Alngomól Byarrmarr Pam Azeb
Ka marü Krrit kaodó we zitülkusdü mimgatórró elklaza dümdüm atanóm, koke ne kla alakórrón kwarilürr, akó darrü we zitülkusdü basirr-basirr sos alngomól byarrmarr pam alangóm, ka marü enezan myalórró. Ka ta marü myalórró, ma sab inzan sos alngomól byarrmarr pam irrbülünke: wa wata dümdüm ngyabele da oyakwata pamkolpama zitül-koke pokodó koke bóktan kwarile wagó, wa kolae kla tónggapónórr. Wa inzan dümdüm yarile: wa sab tóba kol ilklió alión-gu ngibürr kolpükü gonggo bainüm.* Grrik bóktan oporan darrü küp módóga, müóran wata darrpan kol warile. Sab ta oya olmalab amkoman bangun oyaka asi ki yarile, Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: ...oya olmalab amkoman bangun asi ki yarile Yesuka. akó pamkolpamab zitülkus babul ki yarilün ibüka bóktanóm wa, i büód tonarr tómbapóndako akó güblang arrkrru-koke olmalako. 1 Timoti 3:2-7 Sos alngomól akó ngabkan pam wa wata dümdüm yarile, zitülkus wa Godón elklaza ngabkan pama, da oyakwata pamkolpama zitül-koke pokodó koke bóktan kwarile wagó, wa kolae kla tónggapónórr. Wa inzan dümdüm yarile: Wa igó pam koke yarile igó, “Ka wata blaman kla wirri umulóla” akó nabe tolome adoat baile, akó wa büsai ngürsilüm bain pam koke yarile. Ó wa ngyepame gorrgorr koke baile akó zóngang gazirr pam koke yarile. Oya wirri ubi babul ki yarile mani azebóm. A wa wata igó pam yarile, mogob pamkolpam tóba müótüdü nótó arrbünda, akó ⌊moboküpdü ubi⌋ noane morroal tulmil tómbapónóm. Akó wa igó pam yarile, morroal gyagüpitótók tulmili, ⌊dümdüm tonarre⌋, Godón ilküpdü ⌊kolkal⌋ nótó ngyabenda, akó tóba ubi akó tórrmen nótó balngomólda. Dómdóm, sos alngomól byarrmarr pama sab karrkukus ki emoalón ene amkoman umulbain bóktan oya ne ngarkwatódó umul inóp. Ene igósüm, wa sab ngibürr pamkolpam ia arüng bütan yarile dümdüm umulbain bóktane ibü mamoanóm. Akó nidi bóka bamgündako ibü büzazilüm igó, i dümdüm kokeako.
10 Ka ene poko igósidi bóktandóla, zitülkus ola abün darrem-darrem bóka bamgün pamkolpamako, gonggo akó küp-koke bóktan aman is, akó ngibürr kolpam nidi ilklió bülióndako. Kolaean idipako, nidi bóka bamgündako wagó, blamana Yesun nidi amkoman angundako, i paman ⌊gyabi sopae singgalgón⌋ gida ki mamoanórre. Grrik bóktane ma inzan angrirrüna: ene nidipko paman gyabi sopae singgalgórrón nibióbko, a ibükwata igó bóktanda wa, Yesun amkoman bangun ⌊Zu pamkolpam⌋ nidi umulbain kwarilürr wa, blaman amkoman bangun pamkolpam i wata gyabi sopae singgalgón kwarile. 11 Ibü tae piküp ninamke, zitülkus i abün darrpan-darrpan müótüdü dudu pamkolpam ibü susumüri kolae baindako abün-abün gyagüpitótók bóktane. Ene pamkolpamab susumüri kolae baindako, zitülkus i we kla umul baindako i koke ne kla ki umulbain kwarile. I barre igósüm umul baindako, büódan kwata mani azebóm. 12 Módóga, ibü tibiób Krrit ⌊wirri gyagüpitótók⌋ pama ibükwata ngaen igó ini ne poko bóktanórr wagó, “Krritüm pamkolpam blaman tonarr obae tiz pamkolpamako, barngin-koke kolaean ume-kyamülako, akó i zógós isako akó barngin-koke alo isako.” 13 Ini bóktan wata amkomana. Da ma turrkrru, ini zitülkusdü ma sab ibü§ ibü we pamkolpambóka apónda obae umulbain pam o obae umulbain pam nidi mamoandako. wirri arüngi nagnómke. Ene igósüm, i sab amkoman umulbain bóktan amkoman yangunórre 14 akó i sab myamem ene Zu obae ólpóepdó koke barite, ó amkoman bóktan nidi alzizi amaikdako tibióban gida bóktan pokodó. 15 Blaman elklaza kolkalako ibünkü Godón ilküpdü kolkal nidipko.* Obae umulbain pama igó bóktan kwarilürr wagó, Godón morroal ainüm wata ngibürr gida bóktan poko mamoan korale, inzan gida bóktan poko wa, ma koke ne kla elolo. I igó umulbain kwarilürr, inzan gida mamoande ma sab kolkal namulo. A ma ne kolkal nómadóla Godón ilküpdü, ma myamem ene gida bóktan poko mamoan-gu kolkal bainüm. A kolaean pamkolpam nidipako akó Yesun amkoman koke nidi angundako, i ne kla tómbapóndako kolkal kokeako. Ibü gyagüpitótók dümdüm kokeako, akó ibüka büód babula kolae tonarr nóma tómbapóndako. 16 I go bóktandako wagó, i Godónbóka umulako, a ibü tórrmena ma inzan koke byalda. Ibü tórrmena byalda wagó, i ngazirrako, i Godón bóktan arrkrrum kokeako, akó ibü gaodó kokea morroal kla tómbapónóm.

1:4 2 Korrint 8:23; Galatia 2:3; 2 Timoti 4:10

*1:6 Grrik bóktan oporan darrü küp módóga, müóran wata darrpan kol warile.

1:6 Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: ...oya olmalab amkoman bangun asi ki yarile Yesuka.

1:6 1 Timoti 3:2-7

1:10 Grrik bóktane ma inzan angrirrüna: ene nidipko paman gyabi sopae singgalgórrón nibióbko, a ibükwata igó bóktanda wa, Yesun amkoman bangun ⌊Zu pamkolpam⌋ nidi umulbain kwarilürr wa, blaman amkoman bangun pamkolpam i wata gyabi sopae singgalgón kwarile.

§1:13 ibü we pamkolpambóka apónda obae umulbain pam o obae umulbain pam nidi mamoandako.

*1:15 Obae umulbain pama igó bóktan kwarilürr wagó, Godón morroal ainüm wata ngibürr gida bóktan poko mamoan korale, inzan gida bóktan poko wa, ma koke ne kla elolo. I igó umulbain kwarilürr, inzan gida mamoande ma sab kolkal namulo. A ma ne kolkal nómadóla Godón ilküpdü, ma myamem ene gida bóktan poko mamoan-gu kolkal bainüm.