2
Mibü Ngyaben Ia Yarile Yesun Amkoman Angun Pamkolpampükü
A mató, Taetus, sab ma umul bain namülünke amkoman umulbain bóktan ngarkwatódó.
Byarrmarr pam umul bain namülünke, i piküpan ngyabenórre, morroal tulmil tómbapónórre pamkolpama ibü ⌊morroal igósidi nangónórre⌋, morroal gyagüpitótóke tulmil tómbapónórre, karrkukusi Godón amkoman yangunórre, amkoman ⌊moboküpdü ubi⌋ okaka izazinórre ngibürr pamkolpamdó, akó karrkukus bórrangnórre enana morroal ó müp tonarra nóma togoble.
Ene dadan ngarkwatódó byarrmarr kol umul bain namülünke, morroal tonarre piküpan ngyabenóm Godón amkoman mamoan kolzan; i ngibürr kolpamabkwata obae bóktane panzedó koke nüliónórre ó wirri ubi abün waen anón kolzan koke kwarile, da akó umul nyónórre morroal ne klamko. Ene igósüm i küsil kol umul nyónórre ibü moboküpdü ubi asi yarile tibiób morwal akó olmaldó. Akó umul nyónórre küsil kol morroal gyagüpitótóke tulmil tómbapónóm akó ⌊kolkal⌋ ngyabenóm, metat müót morroal ngabkanóm, morroal tonarr korale, akó i tibiób morwalab tangdó korale. Küsil kola inzan tulmil tómbapónórre, igósüm darrü oloma sab kolaean bóktan koke bóktale Godón bóktanankwata.
Taetus, ma ene dadan ngarkwatódó küsil pam arüng bütalónke morroal gyagüpitótóke tulmil tómbapónóm blaman elklazadó. Okaka byónke moba, ibü asenóm morroal laróga. Ma barngin-barngin-koke umul bailo, akó ma ne kla umul baindóla tómbapón namülünke. Akó marü bóktan wata dümdüm ki koralón, pamkolpamab zitülkus babul yarile bóktan akon-gum. Ene igósüm, nidi bóka bamgündako sab büód ipüdórre, zitülkus ibü darrü kolae bóktan babula mibükwata.
Umul bain namülünke ⌊leba zaget⌋ kolpam, i wata tibiób wirri pamab balngomóldó korale blaman klamdó, wirri pam bagürwóman ngibtanóm, bóktan akon-gum ibüka, 10 akó ibükagab gómólgum. A tibiób okaka byónórre wa, ibü amkoman karrkukus moboküp korale tibiób wirri pamdó, igósüm i sab God mibü zidbain paman umulbain bóktan morroal obzek irre blaman kwata.
11 Ma ene blaman elklaza umul bain namülünke, zitülkus Godón ⌊gail tonarra⌋ okaka tübyónürr, ene ne gail tonarra zidbain sidódürr blaman pamkolpamdó. 12 Ene gail tonarra mibü igó poko umul byónda, mi piküp bairre igó tonarrdógab God koke ne tonarrdó ubi bainda akó ini tüpan kolae ubi tonarr. Akó ene gail tonarra mibü igó poko umul byónda wa, mi morroal gyagüpitótóke tulmil tómbapónórre akó dümdüm ngyabenórre akó we tonarr alngón koralo, God ne tonarrdó ubi bainda, ini errkya ngyaben tonarrdó. 13 Mizan ene kómal Ngürr akyandakla, mi ne Ngürrdü ⌊gedlóngóm baindakla⌋, mi ene morroal tonarr tómbapónórre. Ene we ngürra Yesu Kerrison alkomól ⌊wirri kómal zyóna⌋ sab ugón okaka tübine. Yesu Kerriso mibü wirri God akó Zidbain Pama. 14 Yesu tóba bókyanórr mibü blaman kolaean tonarrdógab ⌊aurdü amanóm⌋ akó mibü bagulüm, igósüm mi tóbanan pamkolpamóm bairre, wirri ubi nidi bairre morroal kla tómbapónóm. Wórr Peba 130:8; Bazeb Tonarr 19:5; Duterronomi 4:20; 7:6; 14:2; 1 Pita 2:9
15 Ma sab ini kla umul bain namülünke blaman ene pamkolpam, arüng bütan namülünke, akó balngomól arüngi nagnómke. Marü wirri dümdüm asine inzan bóktanóm, da i sab marü tibiób kak amtyan-gu.

2:14 Wórr Peba 130:8; Bazeb Tonarr 19:5; Duterronomi 4:20; 7:6; 14:2; 1 Pita 2:9