3
Mibü Ngyaben Ia Yarile Ngibürr Pamkolpampükü
Yesun amkoman angun is sab ma ibü akó umul-umulan ngibtanke, i wata bwób singüldü pam akó wirri ngi pamab balngomóldó korale. I wata ibü bóktan azeb korale, ibü ubi wata asi korale morroal kla tómbapónóm, obae bóktan koke nüliónórre panzedó ngibürr olmalabkwata. I blaman tonarrdó wata paudüdü korale, ibü gyaur tonarr wata asi kwarile ngibürr pamkolpamdó, ó akó wata amkoman piküp ngyaben okaka izazinórre blaman pamkolpamdó.
Ma ibü ene kla tangbamtin namülünke ngambangólóm, zitülkus mi ta ngaen-gógópan inzan gonggoan akó arrkrru-koke kwarilnürrü, akó mibü ilklió bülión koralórr kle-kle kwatódó tótókóm, akó mibü ini blaman darrpan-darrpan tüpan kolae ubi tonarra akó büban ubia ogyarr-ogyarr tolngomólnónóp. Mi mibiób ngyaben amkoman kolaedó aman koralnórró akó mibü gyagüp kolaea akrranda ngibürr pamkolpamab elklazadó. Pamkolpama mibü alzizi aman kwarilürr, zitülkus mi ngazirran elklaza tómbapón kwarilnürrü akó mi mibiób darrem-darrem alzizi boman kwarilnürrü. A enana mi inzan pamkolpam kwarilnürrü, God, mibü Zidbain Pam, oya morroal tonarr akó ⌊moboküpdü ubi⌋ nóma tómtyanórr, wa mibü zid tinóp tóba gyauranme, a igó koke igó, mibü dümdüm elklaza tómbapónde. Wa mibü zid tinóp Godón Samu akyande, nótó tugulóp mibü kolae tonarr akó nótó tókyenóp mibü küsil arról akó küsil tonarre ngyabenóm. God tóba Samu sekanórr dudu, mibü Zidbain Pam, Yesu Kerrisokama, igósüm mi Godón olmalóm ki bairre, ⌊ngarkwat-koke arróldó⌋ nidi ⌊gedlóngóm bairre⌋, zitülkus God mibü ⌊dümdüm tonarr⌋ kolpam kuri tinóp tóbanan ⌊gail tonarre⌋.
Ini bóktanbarra wata amkoman bóktana. Akó ini pokodógab kürü ubi ma amkoman moboküpi bóktanke ola ini umulbain bóktan, igósüm, Godón nidi amkoman angundako, gyagüpitótók wata ola irrbürre tómbapónóm morroal ne elklazako. Blaman ini elklaza morroalako blaman pamkolpamdó akó ibü tangbamtindako. A ma gonggo bóktan akó abalbobatalab ngi ne klamko wibalómórrón* abalbobatalab ngi ne klamko wibalómórrón, Mórrke-mórrke módóga: genealogy. Ini klama wa abalbobatalab wibalómórrón ngibóka apónda. Pamkolpama ne kla umul bainóp akó ne klambóka ongyaltongyal koralórr. gum bangón namülün, akó ongyaltongyal akó gidam gida wa aprrapórr Mosesón gida apónda. ongyal gum bangón namülün. Ma ini elklaza gum bangón namülün, zitülkus i koke tangbamtindako akó küp-kokeako. 10 Ne oloma arrgrratóda, oya arüng bóktan ekyanke piküp bainüm. Wa ne koke nóma arrkrrule, da akó arüng bóktan ekyanke. Wa akó koke nóma arrkrrule, da ma oya kak emtyanke. 11 Ma ene kla tónggapónke, zitülkus ma umulóla inzan pama amkoman kwatódógab kuri byalünge akó wa kolae tonarrpüküma, ó wa tüób urdü tótók kwat kuri alóte.
Dómdóm Alakón Bóktan
12 Ka nóma zirrapono, ia Arrtimasón ó ta ia Tikikusün Apostolab Tórrmen 19:29; 27:2; Kolosi 4:10; 2 Timoti 4:12; Pilimon 1:24 marüka, ma sab arüng kóbó ipadke tótókóm kürüka Nikopolis wirri basirrdü, zitülkus ka amkoman gyagüpitótók kuri esena güb melpal ola amanóm. 13 Arüng kóbó ipadke blaman elklaza tómbapónóm Zenasón, gida wirri umul pam, akó Apolosón Apostolab Tórrmen 18:24; 1 Korrint 16:12 tangamtinüm i nóma aurri. Ene igósüm, i gaodó ki namülam ma ne elklaza nülino kwat-kwatóm. 14 Yesun amkoman angun pamkolpama Krritüm umul ki bainünüm gyagüpitótók arrbünüm tómbapónóm morroal ne elklazako, ngibürr elklaza-koke pamkolpam tangamtinüm ibü büban elklaza-e, igósidi i küp-koke koke ngyabenórre.
15 Blaman pamkolpam nidipko kankü, i marüka morroal yawal bóktan zirrnapórre. Morroal yawal bóktan nókyenam Yesun amkoman angun pamkolpam ola, moboküpdü ubi nibióbe kibükamóm.
Ka tóredóla, Lodón gail tonarr asi ki yarilün yabü blamandó.

*3:9 abalbobatalab ngi ne klamko wibalómórrón, Mórrke-mórrke módóga: genealogy. Ini klama wa abalbobatalab wibalómórrón ngibóka apónda. Pamkolpama ne kla umul bainóp akó ne klambóka ongyaltongyal koralórr.

3:9 gida wa aprrapórr Mosesón gida apónda.

3:12 Apostolab Tórrmen 19:29; 27:2; Kolosi 4:10; 2 Timoti 4:12; Pilimon 1:24

3:13 Apostolab Tórrmen 18:24; 1 Korrint 16:12