^
JUDAS
Ni Judas jalaqtsꞌoqniy ni lapanakni yu Dios jalaksaklhi
Yu tamasuy jalaklkanti
Jalaqxaqalay yu talhakapuꞌan Dios
Ni Judas ay makay ni Dios