4
O Aposol Pe Ieesuꞌ Kristo
Ivëh, ke eöm se koman va ka nemöm manih pa nap kiu pe Kristo, e Sosoenën to vateꞌ voh a möm pa matop ko vatvus vateeraꞌ o vavaasis vëh, to teꞌ vakoaan këh voh e non pa napan. A taateꞌ vëh to teꞌ va non manih, a teꞌ to öt non a tasun pa matop a ma tah, eꞌ se vavatet vavih rakah non a soe pa teꞌ apuh peꞌ. Ka manih peöꞌ, ahikta tah vi manih po kokoman peöꞌ pan, a paeh va peöm, keꞌ a meh teꞌ se keh teꞌ me non o kokoman kiuh manih pa kiu peöꞌ. Eöꞌ me to hikta koman vi a noꞌ pa ö nöꞌ to nok va in a kiu ne Sosoenën to heꞌ a neoꞌ. Manih pa ö nöꞌ to koman va noꞌ, eöꞌ to nok vavih a kiu neꞌ to heꞌ a neoꞌ pa nok. Ivëhkëk, o kokoman peöꞌ pa ö nöꞌ to nok vavih a kiu to hikta teꞌ non pan, a ma kiu peöꞌ to teꞌ vih kurus voh ne. Ahik, e Sunön a teꞌ to epep non a ma kiu peöꞌ. Keꞌ eꞌ ivëh, se soe ka neoꞌ pan, a kiu nöꞌ to nok to vih, keꞌ to hat. Ivëh, köm hikta se kiiki nem a taateꞌ pa ma meh teꞌ, ko soe pan, ee to hikta nonok vavih ne a kiu ne Sosoenën to heꞌ voh raoe. Suk o poen ne Sunön se kiiki a ma tah to meꞌ avoeꞌ e ne maꞌ. E Sunön to meꞌ e non maꞌ köm se anoeh nem eah. Eꞌ se vatvus vateeraꞌ a ma tah varih to teꞌ vakoaan ne, pareꞌ vatvus me o kokoman pa napan kurus. Manih po poen pamëh e Sosoenën se soe ka ra a napan kurus pan, o pus kokoman pea manih pa ma kiu pea teꞌ vih e non, keꞌ a hik. Ke Sosoenën se kë a ëhnëëneöm, suk o pus kokoman va pa kiu peöm.
Kën kea, eöꞌ to iu vaꞌaus noꞌ o kokoman peöm, ivëh, köꞌ vateꞌ e Apölos, me eöꞌ koman, vamanih po vëknöm, pan eöm se kon taneꞌ o vavaasis manih pemöm. Ivëh, köm se vavatet nem a taateꞌ totoopin vamanih pa ö no Puk pe Sosoenën to soe va non, ko koe a vatösoe pa vöknah a meh teꞌ, ko kë nem a meh. Eꞌ teꞌ vah va non nih, eteh to vateꞌ voh a neöm se teꞌ oah nem o meoh upöm teꞌ va po vaman? E Sosoenën kës to hikta heꞌ voh oah a ma tah manih nën to öt nom? Eꞌ se keh teꞌ man e non pe Sosoenën to heꞌ voh oah a ma tah poë varih, suk ataeah, kën kë koman hah a nom vamanih pën to vatvus a ma tah poë varih?
Eöm to koman va nem manih pan, eöm to öt kurus e nem pa ma moeh tah va po vaman. Me eöm to koman nem pan, eöm to kon voh em po kikis pa nok a ma tah no a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌheꞌ non manih pa napan. Eöm to koman vapiun nem pan, eöm to teꞌ va e nem manih po teꞌ sunön. Ivëhkëk, eöm to koman nem pan, emöm to meꞌ avoeꞌ e nem pa tavus vamanih po teꞌ sunön. Eöꞌ to iu rakah noꞌ pan, eöm se teꞌ vamaman va nem manih po teꞌ sunön, marën emöm me se tavus a ma teꞌ sunön vaꞌpeh me a neöm. Ivëhkëk, a tah pamëh to meꞌ avoeꞌ e non pa tavus maꞌ. Suk, eöꞌ to koman va noꞌ manih pan, e Sosoenën to vateꞌ voh a möm a ma aposol pe Ieesuꞌ, vamanih pa ma teꞌ to vëknöm ne, ivëhpëhkëk, emöm to vakusin rakah e nem maꞌ. Emöm to teꞌ va nem manih po teꞌ töhoan, nee to vateꞌ po vahutët, pare soe pan, emöm se mët. Ea to teꞌ va no manih pa napan nee to vahoꞌ, to vëknöm ne manih pa matëëra napan kurus va po oeh, me ro ankeroꞌ se ep ne a ra nee se ip vamët. 10 A napan va po oeh vëh to koman ne pan, emöm ro teꞌ papön, suk emöm to nonok nem a kiu pe Kristo. Ivëhkëk, eöm to koman vapiun e nem pan, eöm to tavus em a nap natsean manih pa taateꞌ pe Kristo. O teꞌ peo to koman ne pan, emöm to hikta teꞌ me nem a tasun. Ivëhkëk, manih peöm eöm to koman nem pan, o vaman peöm to aan vasoë voh en. A ma napan kurus to kë ne a ëhnëëneöm. Ivëhkëk, eöm to koman e nem pan, a napan to hikta se ta a no möm. 11 Moaan voh, keꞌ öök non kuru, emöm to mamaë voh nem, ko mamanoe voh nem, pamöm kökööt nem po ohop, ee to ipip voh a no möm. Kemöm voh a hikta iuun möm to teꞌ nem. 12 Emöm to kikiu vakis voh nem pa korenmöm, marën a vaꞌaus hah ëm. Ee se keh vapöpöötan voh ka möm, emöm se piun raoe pa soe vih, ko hin e Sosoenën se vaꞌaus raoe. Ee to nonok vahat voh a no möm, suk emöm to vaman nem e Kristo, kemöm teꞌ vasup voh e nem, ko hikta nat voh nem pa piun vahat raoe. 13 Ee to nok a ma vöhioꞌ piuk suk a möm, ivëhkëk, emöm to vaato vatö me nem raoe. Manih pa matëëra napan, emöm to teꞌ va e nem manih po noꞌ pö ep vahat rakah. Emöm to teꞌ vavoh e nem maꞌ nën, keꞌ öök en maꞌ kuru.
A Napan Va Körin Se Vatet A Taateꞌ Pe Pöl
14 Eöꞌ hikta kiun nös marën a vapoet a neöm, ahik, eöꞌ to iu rakah a no neöm. Eöm to teꞌ va nem manih pa ma koaꞌ peöꞌ, köꞌ kiun nös pa vakömköm a neöm. 15 Eꞌ se keh teꞌ man e non peöm to teꞌ me nem a 10,000 teꞌ to matop ka ne neöm manih pe Kristo, eöm to teꞌ ro me nem a pah taman va po vaman, ivëh eöꞌ. Manih pa ö no toꞌtoꞌ peöm to vatös me nem e Ieesuꞌ Kristo, eöꞌ a paeh e tamëneöm pa ö nöꞌ to vavatvus ka noꞌ neöm a Soe Vih pe Sosoenën. 16 Ivëh, köꞌ iu kunkuin a no neöm pa ep vavih a taateꞌ peöꞌ, köm se vavatet nem. 17 Eꞌ a tah vëh nöꞌ to vanö suk voh ka nös neöm e Timotiꞌ, eꞌ to teꞌ va non manih pe koaꞌ peöꞌ. Eöꞌ to iu rakah noꞌ eah, suk eꞌ to matop vavih non a kiu pe Topoan. E Timotiꞌ se kunkuin hah o kokoman peöm pa ma taateꞌ nöꞌ to nonok noꞌ sih manih pa taateꞌ vatös me Ieesuꞌ Kristo. Eꞌ a ma taateꞌ nöꞌ to vavaasis noꞌ a ma napan pa ma vöön komön a ma kum kurus nee se vavatet ne.
18 A ma paeh peöm to möhmöh ne, pare koman ne pan, eöꞌ hikta se nö noꞌ maꞌ pa ep peöm. 19 Ivëhkëk, ahik, eöꞌ se nö vëvëhöꞌ eoꞌ nös pa ep a neöm pa ö ne Topoan se keh iu non. Eöꞌ hikta se nö noꞌ nös pa tënan o vahutët pa nap vatösoe varem. Ahik. Eöꞌ se nö nös pa ep po vu kikis taeah nee to teꞌ me ne. 20 Suk ataeah, ea se nat no o kikis pe Sosoenën se tavus vateeraꞌ manih pa taateꞌ no a napan to nonok ne, keꞌ hikta teꞌ non pan, a tah va pa vahutët suk varoe. 21 A taateꞌ taeah poꞌ nöm to iu nem nöꞌ se nok? Eöm kës to iu nem a ö söꞌ nö nös ko rëp a neöm pa vatotoopin a neöm? Keꞌ eöm to iu nem neöꞌ se teꞌ noꞌ pa taateꞌ ururuan me a taateꞌ tö, paröꞌ nö nös peöm, ha?