5
A Taateꞌ Rëhrëh To Teꞌ Non Körin
A soe nöꞌ to tënan noꞌ to soe non pan, a taateꞌ rëhrëh to teꞌ non topnineöm. Ka taateꞌ pamëh to teꞌ ke rakah e non po vu taateꞌ no a napan to hikta vaman ne e Ieesuꞌ to nonok ne sih. Eöꞌ to pënton noꞌ nös pan, a pah teꞌ to kokoroh vëtkin me non e meh köövo pe tamaneah. Eöm to koman nem pan, eöm to teꞌ oah rakah e nem po upöm teꞌ, ha? Eꞌ to vih non peöm se koe a taateꞌ kë hah ëm, ko teꞌ nem pa tamak, ko okook nem a teꞌ vëh to nok a hat. Eöm koman se veo ke eah këh o kum peöm, keꞌ teꞌ onöt a ö seꞌ panih a taateꞌ hat peꞌ.
3-4 A sionineoꞌ to teꞌ varo këh e noꞌ nös peöm. Ivëhkëk, a tuvuh peöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me e non peöm. Ivëh, köꞌ sosoe ka no neöm a tah nöm se nok, vamanih peöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me e noꞌ peöm. Manih pa tasun ne Sunön Ieesuꞌ to heꞌ a neoꞌ, eöꞌ to iu noꞌ pan, eöm se vakmis a teꞌ vëh to nonok non a taateꞌ rëhrëh. Po poen nöm to vakum vaꞌpeh nem, eöꞌ to iu noꞌ pan, eöm se nok a ma tah kurus varih nöꞌ to iu noꞌ, vamanih peöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me e noꞌ peöm. E Sunön Ieesuꞌ pea se heꞌ a neöm o kikis pa nok a ma tah neꞌ to iu non neöm se nok. Eöm se veo ke a teꞌ pamëh keꞌ këh a neöm keꞌ se teꞌ va non manih peöm to vahoꞌ eah pa koren e susun po oraꞌ hat, keꞌ vakmis poan. Ivëh, ka teꞌ pamëh se panih, ke Sosoenën hikta se vakmis non poan po poen neꞌ se hah maꞌ pa kiiki a ma napan kurus varih po oeh.
A Napan Va Körin Se Veo A Teꞌ To Nok A Taateꞌ Hat
Eꞌ to hikta teꞌ vih non peöm se kë koman hah a nem, eöm to nat kës e nem pa a soe vapipinoꞌ to soe non pan, “A siꞌ ö is soneꞌ se vasup en pa taëën”. A pusun in a soe vapipinoꞌ pamëh to teꞌ va non manih peöm se keh koek nem a teꞌ hat manih komön o kum peöm, a ma meh teꞌ komön o kum se taneo ee pa vatet poë pa nok a taateꞌ hat. Ivëh, köm se kon ke o is vamoaan këh a iuun peöm. A pusun in a soe vapipinoꞌ vëh to teꞌ va non manih, soe ke a teꞌ nonok hat pamëh keꞌ nat non teꞌ hop non komön o kum peöm. Ivëh, ke eöm o kum teꞌ va po vaman to teꞌ va nem manih pa taëën voon hikto is, suk ataeah, ahikta teꞌ to iu nok non a taateꞌ hat to teꞌ hop non komön o kum peöm. Eöm a ma teꞌ vivihan pe Sosoenën, suk ataeah, a mët pe Kristo to ihan këh a ra manih pa ma taateꞌ hat to öt voh a rora, ka tavus ee a napan pe Sosoenën. E Kristo to teꞌ va non manih pa soneꞌ sipsip vëh no Jiuꞌ to ip vamët po Pasovaꞌ.* O Pasovaꞌ, eꞌ a Taëën Apuh va pa ö ne Sosoenën to kon këh o Jiuꞌ pa muhin va Isip. Ivëh, ka se koe a ma taateꞌ hat moaan voh pea, ko teꞌ va no manih pa ö ne Sosoenën to iu va non. Ea se heꞌ tonun a ma taateꞌ hat moaan voh pea, ko nat no hah pa ma taateꞌ rërës teꞌ, me a ma taateꞌ hat. Ivëhkëk, ea se vatet no a soe pe Sosoenën, ko koe a nok a ma taateꞌ hat. O Jiuꞌ to ënëën ro voh e ne pa taëën hikto is po Pasovaꞌ. Ea se teꞌ rakah no pa taateꞌ soe man, me a vatvus a soe man ko upöm teꞌ se nat ne a soe ne ea to sosoe no, eꞌ o man rakah.
Po meoh kiun moaan voh peöꞌ nöꞌ to soe voh nös pan, “Eöm se nat nem vamomhë me nem o teꞌ varih to nonok ne a ma taateꞌ rëhrëh.” 10 Eöꞌ to hikta sosoe suk noꞌ nös o teꞌ varih to teꞌ tavus këh ne po kum teꞌ va po vaman, ee varih o teꞌ to teꞌ me ne a taateꞌ rëhrëh, me a napan varih to mamanin ne a ma tah po upöm teꞌ, me a nap kakaveo tah pa ma meh teꞌ, me a napan varih to hinhin suk ne a ma tanöꞌnës. Ahik. Eöm se keh iu vakëh rakah këh nem a pap napan poë varih, eꞌ to vih non peöm se mët ko këh em po oeh vëh. 11 A pusun in a soe peöꞌ to teꞌ va non manih, a teꞌ se keh soe pan, eꞌ e kea pën va po vaman, ivëhkëk, eꞌ a teꞌ rëhrëh, keꞌ a teꞌ mamanin tah pa meh teꞌ, keꞌ a teꞌ to hinhin suk non a ma tanöꞌnës, keꞌ a teꞌ va pa to vöknah i ro upöm teꞌ, keꞌ a teꞌ to kaak vaoah ko kokoman peꞌ nun, keꞌ a teꞌ kakaveo, a, eöm se nat nem vamomhë me nem eah. Paröm nat nem vavaëën me nem a pap teꞌ poë varih. 12 Eꞌ teꞌ vah va non nih? Eöꞌ pöꞌ to teꞌ me noꞌ a kiu vëh pa kiiki a pop pa napan varih to teꞌ tavus këh ne o kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, ha? Eꞌ a kiu varoe pea, ha? Ahik rakah. Ivëhkëk, a kiu va pa kiiki a pop pa napan to teꞌ hop ne komön o kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, eꞌ a kiu rakah peöm. 13 A napan to teꞌ tavus këh ne o kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, e Sosoenën koman se vakmis raoe, suk a ma taateꞌ hat pee. Ivëhkëk, manih po teꞌ varih to teꞌ hop ne po kum teꞌ va po vaman, o Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,
“Eöm se veo këh ëm pa teꞌ nonok hat to teꞌ hop non komon o kum peöm.” Lo 17:7

*5:7: O Pasovaꞌ, eꞌ a Taëën Apuh va pa ö ne Sosoenën to kon këh o Jiuꞌ pa muhin va Isip.