10
Ea Tomeꞌ Kuꞌ Pa Punöꞌ
Kën kea peöꞌ va po vaman, eöꞌ to iu noꞌ pan, eöm se nat vavih va nem manih pan, po poen voh pe Mosës, a ma kën sipuura, ivarih, o teꞌ va po vaman, to teꞌ voh ne paan a unöh vëh ne Sosoenën to vateꞌ voh marën a me vataare raoe a hanan. Kee nö voh, pare pahan a tahiꞌ. Eꞌ to teꞌ va non manih pee to pupui voh raoe manih pa unöh, me pa tahiꞌ, keꞌ vataare non pan, ee o vuteꞌ pe Mosës.
Ee kurus to ëën voh a taëën vëh no a Tuvuh pe Sosoenën to heꞌ voh raoe, pare kaak taneꞌ voh pa ruen vëh no a Tuvuh pe Sosoenën to heꞌ voh raoe. Ee to kaak taneꞌ voh a ruen pa vös va pa Tuvuh, vëh to nönö vaꞌpeh me voh non raoe. A vös pamëh to vëknöm non e Kristo koman. Ivëhkëk, e Sosoenën to hikta vaeö me voh non a peo pee. Ivëh, kee mët vahok voh manih pa moeh upin.
A tah pamëh to tavus vavoh manih po vëknöm pan, ea se ep ko nat no mamanin no a ma moeh tah hat vamanih, pa ö no a napan poë varih to teꞌ moaan vavoh ne. Eöm se nat nem hinhin nem manih po sosoenën vapikpiuk, vamanih pa ö no a ma meh pee to teꞌ vavoh ne. O Puk pe Sosoenën to sosoe suk voh non raoe pan,
“Ee to ihoꞌ ko kakaak ne pare ënëën ne,
ko sun pare taneo ee pa pinoꞌ.” Eks 32:6
Ea se koe a nok a taateꞌ rëhrëh, vamanih pa ö no a ma paeh va pee to nonok vavoh ne. Ivëh, ko poen voh pamëh no a 23,000 teꞌ rakah to mët voh, suk a ma hat pee. Ea se koe a vakmis pasun e Kristo, vamanih pa ö no a ma paeh va pee to nonok vavoh ne. Ivëh, no o kuruꞌ hat to kokot vamët suk voh ne raoe. 10 Eöm se koe a varek ke Sosoenën vamanih pa ö no a ma paeh va pee to nonok vavoh ne. Ivëh, no a ankeroꞌ ipip teꞌ to ip suk voh raoe.
11 A ma tah varih to tanok voh manih pee, eꞌ to teꞌ va non manih po vëknöm. O teꞌ to kiun töön voh a ma vahutët varih manih po Puk pe Sosoenën pa vavaasis a ra, suk kuru, ea a ma napan to teꞌ no pa ö no oeh to vatët nö e non pa hik. 12 Ivëh, ka ta pah teꞌ to haraꞌ non pan, eꞌ to vavatet vaeh e non, eꞌ se matop vavih non, tomaꞌ eꞌ kuꞌ. 13 A ma punöꞌ to tatavus voh a no neöm, to vatoe e ne pa ma punöꞌ varih to tatavus ne po teꞌ kurus. Ivëhkëk, e Sosoenën to vavatet non a soe man peꞌ, ko hikta se vaonöt non ta pah punöꞌ to teꞌ oah non o kikis peöm. Ivëh, ka punöꞌ se keh tavus a neöm, e Sosoenën se nok a hanan pa vaꞌaus a neöm. Eꞌ se heꞌ a neöm o eh, köm antoen e nem pa onoah a punöꞌ pamëh.
Ea Se Koe A Hin Manih Pe Sosoenën Vapikpiuk Me Pa Tuvuh Hat
14 Ivëh, ke eöm a ma vakamöꞌ rakah peöꞌ, eöm se teꞌ ke këh nem a taateꞌ hin manih pa ma sosoenën vapikpiuk. 15 Eöm to teꞌ me nem po kokoman. Ivëh, ke eöm koman se kiiki a soe peöꞌ. 16 A kap va pa komonioꞌ, nea to sosoe vavihvih ke no eah, ko kakaak taneꞌ no manih peꞌ, eꞌ to ununun vaꞌpeh a rora me o eraꞌ pe Kristo. Ka taëën vëh nea to kökök, ko ënëën no, eꞌ to ununun vaꞌpeh a rora me a sionin e Kristo. 17 Suk, eꞌ a paeh a taëën ro, no a napan peo to ënëën taneꞌ ne. Ivëh, kea ma napan peo tavus ee o pöh o sionin. 18 Eöm se koman me nem a napan va Israël, pa ö nee to ënëën voh ne o vönaꞌ nee to pupuh voh manih pa pok, a taëën pamëh to ununun vaꞌpeh voh non raoe me Sosoenën.
19 Ivëhkëk, eöm se nat nem koman nem pan, a ma heꞌ manih no teꞌ to hikta vaman ne to heꞌheꞌ ne manih po sosoenën vapikpiuk, eꞌ a ma heꞌ vamaman. Eöꞌ to hikta sosoe noꞌ pan, o sosoenën vapikpiuk, ee to teꞌ vamaman e ne, ahik. 20 Ivëhkëk, eöꞌ to sosoe noꞌ pan, a ma vönaꞌ no teꞌ to hikta vaman ne Ieesuꞌ to heꞌheꞌ ne, a ma vönaꞌ nee to heꞌheꞌ ne na manuh pa tuvuh hat. Ee to hikta heꞌheꞌ ne na e Sosoenën. Keöꞌ hikta iu noꞌ pan, eöm se vatös me nem a ma tuvuh hat. 21 Eöm to hikta antoen nem pa kaak taneꞌ manih pa kap pe Sunön, me manih pa kap pa tuvuh hat. Eöm to hikta antoen nem a ëën taneꞌ manih pa pok pe Sunön, me manih pa pok pa tuvuh hat. 22 Ea kës to iu vaharaꞌ vahat no e Sunön, keꞌ se heve a ra, ha? O kikis kës pea to teꞌ kikis oah e non po teꞌ kikis peꞌ, ha?
Ea Se Kë Tamoaan No A Ëhnan E Sosoenën
23 Eöm to sosoe nem pan, “A ma moeh tah kurus to vih e ne pea pa nok”. ‘Ivëhkëk, a ma tah kurus to hikta vaꞌaus a rora pa teꞌ vavih.’ Ke eöm to sosoe pet e nem pan, “A ma tah kurus to vih e non pea se nonok no”. ‘Ivëhkëk, a ma moeh tah poë varih, to hikta se vaꞌaus a rora pa tavus a teꞌ kikis va po vaman.’ 24 Ea se nat no koman varoe no a vaꞌaus hah ah, ahik. Ea se koman me no a vaꞌaus o upöm teꞌ. 25 A ma vönaꞌ kurus varih ne to vavoen ne po toaan, eöm to antoen e nem pa ëën. Eöm se nat nem kokoman vörep nem, paröm vaiihi vah nem,* A ma pah tëëm nee to heꞌheꞌ ne o vönaꞌ manih pe sosoenën vapikpiuk, ka vasuksuk nee se teꞌ pa vavoen manuh po toaan. Ivëhkëk, e Pöl to soe pan, a napan pe Kristo se koe a karë suk o vönaꞌ nee to voen taneꞌ manih po toaan, pare koe a koman pan, ee to nok a hat pa ö nee se ëën a vönaꞌ. ahik. 26 Eöm se ëën em, suk ataeah, o Puk Vaëhëh pe Sosoenën to soe non pan,
“O oeh vëh vaꞌpeh me a ma moeh tah kurus to teꞌ hop ne nën,
ee a ma tah pe Sosoenën.” Sng 24:1; 50:12; 89:11
27 Ka teꞌ hikto vaman se keh hi a neöm pa nö pa ëën vaꞌpeh me eah, köm se keh iu nö vaꞌpeh me nem eah, eꞌ to vih e non. Eöm se ëën em pa ma taëën neꞌ to vamatop ka neöm, paröm koe a vaiihi vah, pa nat pan, eꞌ vih e non pa ëën a taëën, keꞌ ahik. 28 Ivëhkëk, a pah teꞌ se keh soe ka oah, “A taëën manem nee to heꞌ e sosoenën vapikpiuk,” koe a ëën. Koe a ëën a vönaꞌ, suk a teꞌ vëh to soe ka oah, me eꞌ to koman non pan, eën se keh ëën, eën to nok eom pa hat. 29 Eöꞌ to hikta sosoe noꞌ pan, eöm koman to tomeꞌ nok a hat, eöꞌ to sosoe suk noꞌ a meh teꞌ se haraꞌ non pan, eöm to nok a hat.
Suk ataeah, kën hi, eöm se kiiki o iu peöꞌ, eöm se ëën em pa tah nöm to iu nem. Vahvanih, ke eöm vavatet nem o iu pa meh teꞌ ko vapenpen nem pa nok a tah? 30 Eöꞌ se keh soe vavihvih keoꞌ pe Sosoenën pa taëën nöꞌ se ëën, eöꞌ se ëën me o vaeö. Suk ataeah poꞌ, ka meh teꞌ sosoe vahat a no neoꞌ pa tah nöꞌ to soe vavihvih keoꞌ pe Sosoenën, paröꞌ ëën?
31 Ivëh, ka piun ivëh, eöm se keh ënëën nem, keꞌ kakaak nem, keꞌ nonok nem ataeah, eöm se nonok nem a ma tah poë varih pa kë a ëhnan e Sosoenën. 32 Eöm se koman nem a ma napan varih o Jiuꞌ, me o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, me o kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Ko nat nem nonok vah nem ta ma taateꞌ to antoen non a vakuꞌ raoe pa nok a hat. 33 Eöꞌ me to nonok noꞌ a ma tah pa heꞌ vaeö o upöm teꞌ. Eöꞌ to hikta heꞌ vaeö hah a noꞌ pa nok a ma tah varih. Eöꞌ to nonok noꞌ pa heꞌ vaeö a ma teꞌ peo, ke Sosoenën se kon hah raoe.

*10:25: A ma pah tëëm nee to heꞌheꞌ ne o vönaꞌ manih pe sosoenën vapikpiuk, ka vasuksuk nee se teꞌ pa vavoen manuh po toaan. Ivëhkëk, e Pöl to soe pan, a napan pe Kristo se koe a karë suk o vönaꞌ nee to voen taneꞌ manih po toaan, pare koe a koman pan, ee to nok a hat pa ö nee se ëën a vönaꞌ.