2
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa naquiꞌyaj Jesucristó na vinó man na u̱u̱n ga̱a canuû chaꞌanj naraꞌa̱a chumanꞌ Caná a
Cachén yavíj güii, ga̱a ne̱ canuû chaꞌanj naraꞌa̱a chumanꞌ Caná chumanꞌ na̱j estadó Galilea, ne̱ caꞌanj nii Jesucristó chaꞌanj yoꞌ a. Dan me se nacúún nii man Jesucristó do̱ꞌ, man nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ do̱ꞌ, caꞌna̱ꞌ nij soꞌ chaꞌanj yoꞌ a. Veé dan, ne̱ navij na vinó man nij síí navij rá chaꞌanj yoꞌ, ne̱ cheꞌé dan cataj nii Jesucristó rihaan Jesucristó a:
―Taj va̱j na vinó rihaan nij síí navij rá chaꞌanj maꞌ ―taj noꞌ a.
Ga̱a ne̱ cataj Jesucristó rihaan nii soꞌ a:
―Taj cheꞌé caꞌmi̱i̱ so̱ꞌ da̱nj rihanj maꞌ. Ni̱ꞌyaj so̱ꞌ, ne̱ ataa quisi̱j güii qui̱ꞌyáj suun sa̱ꞌ noco̱o á ―taj soꞌ no nii soꞌ a.
Ga̱a ne̱ cataj xnaꞌanj nii Jesucristó rihaan nij mozó a:
―Cuno̱ nij soj nu̱ꞌ se vaa cata̱j xnaꞌanj taꞌníj rihaan soj, ne̱ quiꞌya̱j soj nu̱ꞌ se vaa cata̱j soꞌ á ―taj noꞌ rihaan nij mozó a.
Veé dan, ne̱ ne̱ vata̱nꞌ xruj yahi̱j xi̱j a. Xruj nica̱j caꞌa̱nj chiha̱a̱ litró na me xruj yoꞌ, ne̱ xruj araa nij yuvii̱ israelitá na rásuun nij soꞌ naꞌya̱ꞌ nij soꞌ nda̱a vaa taj se‑tucua̱nj Moisés me xruj yoꞌ a. Ne̱ caꞌneꞌ Jesucristó suun rihaan nij mozó, cataj soꞌ:
―Cara̱a soj na rque nij xruj yahi̱j yoꞌ á ―taj soꞌ rihaan nij mozó yoꞌ a.
Ga̱a ne̱ caraa nij mozó na, ne̱ yoꞌo̱ caraa nda̱a tuꞌva xruj yoꞌ, quiꞌyaj nij soꞌ a. Ga̱a ne̱ cataj xnaꞌanj uún Jesucristó rihaan nij mozó yoꞌ, cataj soꞌ:
―Ya̱j roꞌ, quiri̱i̱ soj do̱j na nu̱u̱ rque xruj, ne̱ caꞌa̱nj ni̱caj soj na yoꞌ rihaan síí uun chij rihaan nij mozó anica̱j coꞌoo rihaan nij yuvii̱ á ―taj Jesucristó a.
Ne̱ da̱nj quiꞌyaj nij soꞌ a.
Veé dan, ne̱ síí uun chij rihaan nij mozó anica̱j coꞌoo rihaan yuvii̱ me se coꞌo soꞌ do̱j tzinꞌ na yoꞌ, tza̱j ne̱ nuveé na̱ u̱u̱n me yoꞌ a̱ maꞌ. Nu̱ꞌ guun na yoꞌ na vinó na̱nj ado̱nj. Ne̱ ne queneꞌe̱n soꞌ me rej cavii na vinó yoꞌ a̱ maꞌ. ꞌO̱ se ma̱a̱n ina̱nj nij mozó quirii na yoꞌ rque xruj roꞌ, o̱rúnꞌ nij soꞌ me síí queneꞌen me rej cavii na yoꞌ a. Veé dan, ne̱ nacúún síí uun chij yoꞌ man síí naraꞌa̱a caꞌna̱ꞌ síí naraꞌa̱a rihaan soꞌ, 10 ne̱ cataj soꞌ:
―Tucuáán ꞌyaj níꞌ roꞌ, me se na̱nj vaa yoꞌ na̱nj á. Asino ya̱a̱n go̱ꞌ níꞌ na vinó sa̱ꞌ doj coꞌo̱ nij síí tiha̱j ꞌnaꞌ chaꞌanj, ga̱a ne̱ nda̱a quisíj guun xno̱ yuvii̱ asuun, ga̱a ne̱ go̱ꞌ níꞌ na vinó nij doj coꞌo̱ nij soꞌ a. Tza̱j ne̱ so̱ꞌ me se ino̱ quiꞌyáá so̱ꞌ chugua̱nj. Dan me se nda̱a ya̱j quirii so̱ꞌ na vinó sa̱ꞌ doj yoꞌ asanj ―taj síí uun chij yoꞌ rihaan síí naraꞌa̱a yoꞌ a.
11 Nihánj me se guun cheꞌe̱ Jesucristó quiꞌyaj Jesucristó suun sa̱ꞌ noco̱o, ne̱ nu̱ꞌ nihánj me se vaa quiꞌyaj soꞌ chumanꞌ Caná chumanꞌ na̱j estadó Galilea a. Cheꞌé dan xcaj nij yuvii̱ cuentá se vaa si̱j sa̱ꞌ uxrá me soꞌ, quiꞌyaj soꞌ, ne̱ cuchumán rá nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ niꞌya̱j nij soꞌ man soꞌ a.
12 Ga̱a quisíj canuû chaꞌanj naraꞌa̱a yoꞌ, ga̱a ne̱ caꞌanj Jesucristó do̱ꞌ, nii soꞌ do̱ꞌ, nij tinúú soꞌ do̱ꞌ, nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ do̱ꞌ, chumanꞌ Capernaum, ne̱ do̱j güii cayáán nij soꞌ chumanꞌ yoꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj da̱j quiꞌyaj Jesucristó ga̱a quirii soꞌ man síí chiꞌi̱i̱ rá nuvií noco̱o a
13 Dan me se ataa doj quisi̱j chaꞌanj pascuá chaꞌanj navij rá nij yuvii̱ israelitá, ga̱a ne̱ cavii Jesucristó caꞌanj soꞌ chumanꞌ Jerusalén a. 14 Ga̱a ne̱ rá nuvií noco̱o roꞌ, naj ꞌo̱ yuꞌvee noco̱o ꞌyaj nij yuvii̱ israelitá, ne̱ ma̱a̱n dan mán nij soꞌ tuꞌvéj nij soꞌ scúj do̱ꞌ, matzinj do̱ꞌ, chaꞌaa̱n do̱ꞌ a. Ne̱ vaa síí ne̱ rihaan chruun mesá, ne̱ síí natuná saꞌanj cheꞌé yuvii̱ atúj rque nuvií me nij soꞌ a. 15 Ga̱a ne̱ nica̱j Jesucristó neꞌ, quiꞌyaj soꞌ cuartá, goꞌ soꞌ man nij síí tuꞌvéj xcuu do̱ꞌ, man nij síí natuná saꞌanj do̱ꞌ, ne̱ quirii soꞌ xeꞌ man taranꞌ nij soꞌ a. Ne̱ rano soꞌ man nij scúj do̱ꞌ, man nij matzinj do̱ꞌ, quirii soꞌ xeꞌ a. Ne̱ tichaꞌnuu̱ soꞌ se‑saꞌa̱nj síí natuná saꞌanj rihaan yoꞌóó, ne̱ tinaxruꞌ soꞌ nij chruun mesá a. 16 Ga̱a ne̱ cataj soꞌ rihaan nij síí tuꞌvéj chaꞌaa̱n a:
―Quiri̱i̱ soj rasu̱u̱n nihánj xeꞌ cuaj ei. Se̱ guun quiꞌya̱j soj yuꞌvee tucuá Réj maꞌ ―taj soꞌ rihaan nij síí tuꞌvéj chaꞌaa̱n ma̱n rá nuvií yoꞌ a.
17 Ga̱a ne̱ ninuj rá nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Jesucristó se vaa nó nana̱ nihánj rihaan danj Diose̱ a: “Cheꞌé se ꞌe̱e̱ ndoꞌo raj veꞌ tucuá so̱ꞌ, cheꞌé dan caꞌnéé nimanj quiꞌya̱j sunj cheꞌé yoꞌ a”. Yoꞌ me nana̱ nó rihaan danj Diose̱ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa caꞌmii Jesucristó cheꞌé güii cunu̱u iꞌna̱ꞌ uún soꞌ a
18 Queneꞌen nij síí uun chij rihaan nij yuvii̱ israelitá se vaa quiꞌyaj Jesucristó rá nuvií yoꞌ, ga̱a ne̱ cheꞌé dan cataj nij soꞌ rihaan Jesucristó a:
―Ne nó xcúún so̱ꞌ quiri̱i̱ so̱ꞌ man síí tuꞌvéj xcuu ma̱n rá nuvií noco̱o, rá núj maꞌ. Ma̱a̱n se qui̱ꞌyáá so̱ꞌ ꞌo̱ suun sa̱ꞌ noco̱o queneꞌe̱n núj, ga̱a ne̱ gu̱un ya̱ rá núj se vaa no̱ xcúún so̱ꞌ qui̱ꞌyáá so̱ꞌ da̱nj ei ―taj nij soꞌ rihaan Jesucristó a.
19 Ne̱ cataj Jesucristó rihaan nij soꞌ a:
―Tiri̱ꞌ soj man nuvií nihánj, ne̱ rque vaꞌnu̱j güii, ne̱ cunu̱u sa̱ꞌ uún nuvií nihánj, qui̱ꞌyáj ei ―taj Jesucristó a.
20 Cheꞌé dan cataj nij síí uun chij yoꞌ rihaan Jesucristó a:
―Vi̱j chiha̱a̱ vata̱nꞌ ya̱ yoꞌ quiꞌyaj suun nij síí cuneꞌ nuvií nihánj, tza̱j ne̱ asa̱ꞌ caꞌve̱e naquiꞌya̱j sa̱ꞌ so̱ꞌ nuvií nihánj rque vaꞌnu̱j güii, rá so̱ꞌ ga̱ ―taj nij soꞌ rihaan Jesucristó a.
21 Tza̱j ne̱ ne caꞌmi̱i̱ Jesucristó cheꞌé ma̱a̱n nuvií noco̱o yoꞌ maꞌ. Ma̱a̱n se caꞌmii soꞌ cheꞌé maꞌa̱n yan cunu̱u iꞌna̱ꞌ uún soꞌ rque vaꞌnu̱j güii a. 22 Cheꞌé dan, ga̱a quisíj caviꞌ soꞌ ne̱ cunuu iꞌna̱ꞌ uún soꞌ, ga̱a ne̱ nanuj rá nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ nana̱ nihánj nana̱ a̱j caꞌmii soꞌ, ne̱ cuchumán rá nij soꞌ nana̱ no̱ rihaan danj Diose̱ nana̱ taj xnaꞌanj da̱j quira̱nꞌ síí caꞌne̱j Diose̱ ti̱nanii man yuvii̱ rihaan sayuun, ne̱ cuchumán rá nij soꞌ nana̱ caꞌmii maꞌa̱n Jesucristó uún a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa neꞌen Jesucristó da̱j vaa nimán yuvii̱ a
23 Dan me se nu̱ꞌ nihánj quiꞌyaj Jesucristó chumanꞌ Jerusalén ga̱a canuû chaꞌanj pascuá, ne̱ cheꞌé dan queꞌe̱e̱ ndoꞌo nij yuvii̱ cuchumán rá se vaa si̱j caꞌnéé Diose̱ me soꞌ a. ꞌO̱ se queneꞌen nij yuvii̱ nij suun sa̱ꞌ noco̱o quiꞌyaj suun soꞌ a. 24 Tza̱j ne̱ maꞌa̱n Jesucristó, ne ga̱a̱ nucua̱j rá soꞌ man nij yuvii̱ yoꞌ maꞌ. ꞌO̱ se soꞌ me síí neꞌen cunuda̱nj, 25 ne̱ ne cachi̱in yoꞌo̱ síí cata̱j xnaꞌanj rihaan Jesucristó da̱j vaa nimán yuvii̱ maꞌ. ꞌO̱ se maꞌa̱n soꞌ me síí queneꞌen da̱j vaa nimán nu̱ꞌ nij yuvii̱ ado̱nj.