16
Suŋuuŋ to tamtoghon to inumeer Yoova
Mbouŋ to David
O Maaron, unum sigeu payou ve uŋgin ghou naneep pooi.
Pasa, you nanumeer ghom, ve nayooŋ ilat tiom.
 
You nasaav pa Yoova: “Yom Tiina tiou. Ighaze naneep saguan payom, irau nandeeŋ mbeb poia eta maau.”
 
Tamtoghon patabuaŋa to Yoova to tinepneep izi taan, yes popoiadi kat.
Ighaze naneep toman di, yes tigham lolog poia le poia kat. Mbo 119:63; Mbaŋ 2:42+; Hib 10:25
Eemoghon ndiran to timbesmbees pa maaron kaaromŋa, pataŋani naol pale tiza todi.
You irau nala toman di pa watooŋrau todi maau.
Ve avog irau itut maaron todi izadi rita maau.
You naghita Yoova naghaze ye inimale taan poia eez to tipuli payou pa naneep pani.
Irau nambool pa mbeb eta maau. Pasa, you naneep ila ye nima. Mbo 23:5+, 73:25+
 
Mbeb naol to you nagham di ilat tiom, nene popoiadi moghon.
Onoon kat, nepooŋ tiou to Yoova igham payou, nene poia kat, inimale naneep ila taan paghuna eez to tipuli payou. Mbo 142:5; Ga 4:7
You napait Yoova pa poia toni. Pasa, ye ighamgham pooz payou leso nataghon ataam poia.
Mboŋ paam, ŋgar to ye ighuri ila lolog ne, ipatooŋ ataam payou.
 
Moghon moghon, matag iŋgalŋgal Yoova naghaze ye ineep toman ghou.
Ye inepneep ila pa digeg waan ve ipapalot ghou. Tovenen mbeb eta irau igham ghou ruŋag iza ne maau. Mbo 15:5; Mbaŋ 2:25
Tauto tinig iza, ve lolog poia kat. Irau namatughez maau.
Pasa, yom pale uŋgin ghou naneep pooi.
 
10 Irau upul murim payou, ve upul ghou namaat ve nazila ndug to mateeŋa ne maau.
Pasa, you tamtoghon tiom. Lolog ineep tuŋia ilat tiom, ve nataghon ataam tiom.
Irau upul patug imbuuz ila naal lolo ne maau. Mbaŋ 2:27, 13:35
11 Yom upatooŋ ataam to nepooŋ poia payou.
Ighaze naneep toman ghom, nene pale lolog poia kat.
Ighaze you naneep ila pa nimam waan, nene pale nayamaan poia tiom itaghoni taghoni gha ila. Mbo 36:7+