3
Nírí pɩ́nɔ́ yáhnkɔ̃nɔlɛ
Á yṹnpyé, ké syì-ǹsah mé kélɛ n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ nɛ yé nírílɛ n pɩ ápi tyɩ́, sɔ̃̀nko Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ wɛy tɔ̃ mɔ súú, névye mó kélɛ n mɔ n kõ yépi tyɩ́ kɔ̃lɛ. Yé Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ ni á tyɩ́ tɔlɛ à kɔ̃ à á pwah n mɔ nɛ́túkúnì ànɛ̂ nɛ́pêl gbõ̀. Yé náh wɛ di, no pól náh sɛ̃ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yõ. Ǹtɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ mɛ tómm. À kɩ tǎhkɩ̀lɛ yé kɔ̃, tɛ́ kɩ yé yõlɛ n syɩkɩ nɛ sétã̀n yõ̀tɛ̃̀ káh tɛ̃ wɛ yé tyɩ́. Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ gbõ̀ yõ, ápi sɛ̃́nyĩ́nɔ́ mɛ ké yõ nɛ áyáh nɛ̂ kõ sah yé kɔ̃, yáh mɛ kélɛ n pɩ, tɛ́ kɩ tɔ̃ n yɔ̃ n sɔkɔ n pi sɛ̃́. Á kélɛ n yah n kɔ̃ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Krista tyɩ́ nɛ, à yé yohnɩ n mɔ yé fɛ̃ pɩ̃ yé tyɩ́-á nɔ sɔ̃́ Liyel tyɩ́, ànɛ̂ yé fɛ̃ sṍmnɔ́lɛ n pɩ ǹmɔ Krista tyɩ́ kɔ̃lɛ.
Gbáhdyâh dínsàhnɔ́lɛ gbãndal pɩ́nɔ́ tyɩ́ sɔkɔ
Ń yṹnpyé, ápi-á yé kwɔ tyi nónónɛ, yé yṹnpyé nónó-á sépi kɛ̃kɩ sah tɛ́ pé minnɛ n pɩ gbãndal pɩ́nɔ́ sɔkɔ, mé kélɛ n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista yĩn yõ nɛ, yé káh pélɛ n tĩnki. Yáh yɩ̃nɛ yè ápilɛ n yah n pɩ dùkù nɛ̂nɛ, yé kélɛ n pnɛ kyɔ́. Ápi náh á min pɩ yé wrɔ́ gbãndal pɩ́nɔ́ sɔkɔ. Áyáh lésõ mɛ yé tĩ̀nnɛ, á náh kè yah kɔ̃ ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ tyɩ́ nɛ à ápi vyãhlɛ n yah. Á tõ̀ pɩ, á yah vyãh, à kwlɔ lékã̂h ké gbĩ̀ntɔ̃̀ à yĩn á gblɔ̌y yĩ́nnɔ́lɛ, sɔ̃̀nko à káh n pɩ n tɛ̃ yṍtɔ́kɔ́bɩ́lɛ yé sɔkɔ yɔ́ ńtɛ̃ tyɩ́. Ké yah ye lésõ yè á vyãhlɛ n yah. Ǹtɛ ápi képah pɩ nɛ kè pɩ kwɔ́nɔ́lɛ yé tyɩ́, yé tɔ kɔ̃ yé sɛ̃́nkɔ̃lɛ n pɩ. 10 Áyáh lésõ mɛ yé tĩ̀nnɛ, á ké gbáhdyâh di sah yé tyɩ́ nɛ, névi nɛ̂-à yahle tõ̀ pɩ́nɔ́lɛ, tɛ̃̀ náh yɩ̃nɛ yṍnɔ́ tɔlɛ. 11 Ǹtɛ á mɛ n nohnɩ nɛ, yé túkù-á mɛ gbandal ó yah wũ à yahle tõ̀ pɩ́nɔ́lɛ, tɛ́ mɛ n yɔkɔ n de névye tyi sɔkɔ. 12 Kénɛ névye nɔ́pi tɛ̃̀nɛ, á kélɛ n yah n kɔ̃ pé tyɩ́ tɛ́ sṍrélɛ n mɔ pé sɔkɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista yĩn yõ nɛ, pè pé yah di tõ̀lɛ n pɩ, pè pé yõ yõ tɛ̃̀nɛ n wɛ pé yɛ̃́ngbɛ̃́ myèh nínkwɛnɔ sɔkɔ.
13 Yépi tɛ̃̀ wɔlɛ á yṹnpyé, yé káh n yal n mɔ tyípéplɔ pɩ́nɔ́lɛ. 14 Tyi nónó-á ápi yo sɛ́bɛ́y mɛ̀ sɔkɔ yɔ̀, névi nɛ̂ tɛ̃̀-à kɩ fyɔ̀ yahle sàhnɔ́lɛ sé yõ, yé tɛ̃̀nɛ n kyɔmɩ, yé káh nɛ n pɩ n soh tɛ̃̀nɛ. Képah sɔkɔ, kè kɩ pɩ sennɛ tɛ̃̀ tyɩ́. 15 Tɛ́ yé káh tɛ̃̀ pɩ yé sépɛ tɛ̃̀ wɔlɛ dɛ́, yé vìnmɔnɔlɛ tɛ̃̀nɛ n kɔ̃ sɔ̃́-á yé kélɛ yé yṹnpyélɛ n kɔ̃.
Wɛ́kɩ́nɔ́lɛ névye tyɩ́ ànɛ̂ sãm mɔ́nɔ́lɛ pé sɔkɔ
16 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ yèvɩnɩ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ ńtɛ̃ tyɩ́ nɛ, à yèvɩnɩnɛ yélɛ n kɔ̃ gbĩ́mɛgbĩ́ kàh sɔ̃́ kɔ̃ dùkù nɛ̂ ólɛ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ ǹ tyɩ́ nɛ, à nɛ n mɛ yé póllɛ.
17 Wɛy nɛ̂-á mé yé kɔ̃ yɔ̀, ńmɔ Pole ye wãrkɩ kélɛ ń gbõ̀lɛ. Sɛ̃́ ye mè n nɛ n mɔ ń gbõ̀ nɩ́ynɛ ń sɛ́bɛ́y wã́rkɩ́ntɛkɩmɔnɔnɔ yõ. Ńmɔ wã́rkɩ́nɔ́ ye kélɛ tɔ́tɔ́. 18 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, à yõ̀bènɔrɩ pɩ yé pól tyɩ́.