5
Temelö
Tumma ka nyala kuꞌbu ꞌdo aꞌda temelö kungngo ada ka söödö, temelö afa ma tanno kitaalo ka kadu na taalo kussu Masala no, ömöꞌdï könö afüngngö nja aka tammo pupa tiya iini. Aaga tütü kabbü naꞌdugiisine aaga taꞌdiniga oona cooꞌdo! Taalo aꞌdiila ada kara tafara amang kada tasoro ömöꞌdï ya alinggo eema afa ma tiya kada ka söödö? Salla aꞌa saga titaalo a tuuꞌda, lakiini aꞌa nungngo ada ka söödö a koronggore nagümmü aꞌa ömöꞌdï ya kalinggo tumma no afa aꞌa nungngo kada ka söödö. Kada kara temmi, aꞌa tanna kada ka söödö a koronggore ana eere tiya Uugaara Yasu aꞌa taneene nja aaga a koronggore nja türü tanno Uugaara tiya aja Yasu kungngo aja. Aaga ümmünü ömöꞌdï ya a Ebliisi, amang ka tuuꞌda tanno iini taama, a koronggore yiini toolonadene ka uuru tanno Uugaara. Tabbü naꞌdugiisine naada taalo kaꞌdiila, taalo aaga kussu aꞌda ꞌbandïgïïdï ara tanangnga elö ka tüüfü nyeꞌdꞌde kungngo? Aaga dhifigi tïgïïdï ma illi mo co, amang kada ta kadu tanno issi nja tanno insili no aꞌda taalo tïgïïdï kide, afa ma aaga ꞌbïtïngngö. Kudumma Almasiihi iꞌi ya dhünggü ma Taanyara ma Tadaꞌda, agatendhe ka üüdü ma angnga. Kada afa ka taanyara, lakiini taalo a tïgïïdï tanno illi mo, ma toroko nja tamꞌbaga, lakiini a tefe ka ꞌdï tammo issi no, ya aꞌdiila nja timinꞌda.
Narigiri ada aꞌa aaga ka waraga tiya eede, aꞌda aaga tafa taneene nja kadu tanno atemelö no. 10 Taalo aꞌa niki aꞌda kadu ma ꞌbüdhülü tiya na katemelö no allogo no, kanyoro, kanyooro, alla kümmü eema ma namasala. Üürü nggeege ara aaga tagööꞌdö kürö ndama kadu ma ꞌbüdhülü. 11 Lakiini ꞌbïtïngngö aꞌa narigiri waraga aaga aꞌda aaga tafa taneene nja ömöꞌdï tiya iki aꞌda iꞌi ya örre, assa ka füngngö ana iiya alinggo eema ya toroko ya nja tiya ümmü eema ma namasala ya nja teelaana ma kadu nja take ka ngeeli nja tiya anyooro ya, ömöꞌdï afa ma tiya miini ya aaga fa temmi nja iini ma tagu eema.
12 Taalo aꞌa nama tümmü kadu na taalo kama kaniisa no? Taalo aaga kungngo kara tümmü kadu na ka teene miini no? 13 Kudumma kadu tanno kürö miini no, ara Masala tümmü eege, “Aaga asoro ömöꞌdï ya toroko ya kada ka söödö.” 5.13 Serïye ya eera ya 17.17

5:13 5.13 Serïye ya eera ya 17.17