3
Vatajuu jvaavye Ju̱denuju̱ vu̱y
Ratyeryi̱veda, radyetyadoda jirye nu̱tyu jiryevyichasara vadi rupivye Crístumu, nu̱tyu jiryevyichasara nijya̱mi̱ ni̱ru̱yadatavay, jiryatimyu̱ ne jiryevyichasara Ju̱denu jachipiya̱jadatavay didye. Radyetyadoda ji̱ta variy tapimusiy niquejadata jirye, jiryatiy jiryevyichasara daryaju̱ nu̱tyu deramiy nta, jiryatimyu̱ ne vana̱y jiryi̱mutya̱jada didyerya ja̱myi datyanusa̱da didye, dantyamu̱y ne vana̱y jiryi̱mutya̱ diye sa̱ra̱ju̱ didyerya, mitya. Jiryeñi̱cha jiñi̱ru̱yadamu jvaayadacanumiy daryaju̱, tapi jiryatiy ravicha ra̱tya̱da jiryimu, nique̱tya̱da jarye, ne viy jiryedyirya ni̱ru̱yada jvaayadacanumiy jirye, jiryatiy nijya̱nvay jachipiya̱jadata jiryivaay. Varityi su̱tay jiryetyenu: Ray ji̱ta Pávuru siityari̱nu, nu̱ntiy: Ray Apódosiy siityari̱nu day, jiryejechipiya̱ nijya̱nvay jachipiya̱jadata. ¿Chi̱ra sani̱cha Apódosiy, chi̱? ¿Va̱ Pávuru chi̱na̱ day? Na̱y ji̱ta vichasara Ju̱denu jmu̱tyanu̱jyu̱y, jirya̱tidye tuva̱chu variy simu, daryasa̱ra̱ju̱tiy sasa̱yada Vu̱jye̱ na̱dyivaayadaju̱yu. Ray ji̱ta nuta̱dara Ju̱denu niquejada jiryimu, Apódosiy parodeda jidyetyadodata rivasirya, Ju̱denu ji̱ta jasa̱choda jiryetyuva̱chodaju̱ra. Ramuni̱mu̱y ne vurya̱jnu̱y simu ni̱tiy nutara, dantyamu̱y ne simu ni̱tiy paronirya. Simu ji̱ta vurya̱jnu̱y Ni̱tiy jasa̱chura. Ni̱tiy nutára, savicha jidchavu̱ sisa̱ ni̱tiy paronirya. Rirya̱jmutya̱ nu̱ñi ti̱quimusirya jimyurichenusa̱da, jidyirya jvaayada murichirya. Na̱vyicha Ju̱denujsa̱ jvaañu̱jyu̱y, jiryevyicha nu̱tyu Ju̱denu nudiy, sivaarya, nu̱tyu saroriy jiryatiy saroriiy yajiju̱ jirye.
10 Daryani̱day sabayada jivya̱ta̱damu Vuryi̱ndenu rivaayadaju̱ra, rabe nu̱tyu roriy jvaayada datyi̱ra rorintuvu̱, jiryatiy vuryi̱tachara Ju̱denu roriryi simu tuva̱chuvajyuu. Rirya̱roriiy tavay jidyetyadodata ru̱tuvu̱jcha. Rirya̱ma̱ jnu̱y, nu̱ñi ti̱quimusiy yivaayadamu, samirya roriiyadaju̱ ri̱dcha. 11 Ne vana̱y sa̱bay ti̱ ratarya ju̱tuvu̱ju̱ Ju̱denu rorimyu, vinu Jesucrístu, jiryatiy sabayada Ju̱denu rivaayadamusiy jiryoriy ju̱tuvu̱ju̱ni̱. 12-13 Ti̱tiy ra̱roriiy jirya rorintuvu̱jcha óruta, varimyata criquitya, ravichu̱ sami̱ta jarye sa̱roriiy varintyi; varimyata jiiratya, navi̱ta, daryantya vachutya jarye, jvadichara ra̱cha nu̱ñi ti̱qui jvaayada, rarundamu varityi sa̱jantya Ju̱denu jiidatyara roriy. Jiiday ji̱ta ra̱dityanura nu̱ñi ti̱qui jvaayada, nu̱tyura jvaayada rani̱cha, nu̱tyura. 14 Jiryatiy ra̱ma̱cho̱ jiidavyasiy ti̱ jvaarya, samirya jvaacharavidye rani̱cha, sa̱jmutya̱ varirya ramurichirya. 15 Ra̱numatiy rupamyu̱y ti̱ jvaarya, ra̱care varirya ramurichirya, tapi vinu ni̱ ji̱ta ra̱ramitya jiidañubesiy varidye.
16 Neviy jiryedyetya Ju̱denu roridyeyu, jiryatiy savichasara Su̱ntu jiryiva. 17 Saryityi javatya ti̱ra Ju̱denu roriy, daryaday saryi javatya Ju̱denu varintyidyeñi̱, tapi jiintyasara daryaju̱ saju̱ra jiryoriy, jiryatiy jiryeñuma jiryeñi̱cha.
18 Ne sa̱quivu̱chu jiryequebyimu ti̱yu. Ni̱tiy jachipiya̱ jiryequebyimu: Ray ji̱ta vichasara datyara jijyomu, sa̱ma̱ ti̱tunu datyi̱sa̱ju̱ nijya̱nvay diyadajacheyu, sa̱tidye vichasara si̱tenu datyara variy rivasiy Ju̱denu diya. 19 Jirya mucadi nijya̱nvay datya̱da day, Ju̱denuju̱ ji̱ta ne datya̱da darya, darya nu̱charatiy sanchirya:
Sani jiryi Ju̱denu paruta̱daju̱ riy datyavay, ridyetya̱diva.
20 Nu̱charantidye:
Sadatya Ju̱denuntirya datyavay jachipiya̱jadantiy, jiryatiy rani̱cha mitya.
21-22 Ramuni̱timyu̱ ne ra̱jchana̱tyaja̱ ti̱ nijya̱nvay datyadodamuyu. Tapi sabachara Ju̱denu jiryejyu̱sara ti̱ta̱ju̱ra, varimyata Pávuru, varimyata Apódosiy, varimyata Pyítru; daryaday jiryejyu̱sara ti̱ta̱ju̱ntirya: jirya mucadintiy, jiryi̱nu̱yadantiy, jiryatiy diyera, jiryatiy ra̱chantiy; jiryejyu̱sara ji̱ta ti̱ta̱ju̱ darya. 23 Jirye ji̱ta Crístu nijya̱nvadye, Crístu ji̱ta Ju̱denu denu day.