13
Ju̱denu va̱ta̱damusiy vicha̱da
Raryityi nique tara nijya̱nvay niquejadamu, varimyata Ju̱denu tuunu vichavay niquejadamu, netimyu̱ ne raryi vichasara Ju̱denu va̱ta̱dati̱ tavañijyu̱ risa̱ju̱, ra̱cha variy nu̱tyu yivamyujape̱ suuyada, mitya suuyada, varimyata nu̱tyu yivamyuday jvatyasara suuyada. Raryityi vichasara datyanu̱, Ju̱denu niquejada datyadodaju̱, raryityi datya varintyirya ti̱ta̱ju̱ Ju̱denu datya̱dantiy jiryatiy ravichanu̱yada dutyasara, ti̱ta̱ju̱ datya̱da jarye risa̱ju̱; raryityi tuva̱chu jaryi simu Ju̱denuntiy, jasicha̱ra̱ju̱tiy ra̱ja̱tataniya̱ra musiqui ravichajomusiy, netimyu̱ ne raryivyichasara Ju̱denu va̱ta̱dati̱ tavañijyu̱ risa̱ju̱ntiy, rañi̱cha mitya variy. Raryityi sa̱jeya̱sarara raberya tavay jiyadaju̱, raryityi sa̱rya ravyu̱ rirya̱tidye rupay Ju̱denunijyu̱ra, raryi ca̱na̱vya̱ tara ramusique.
Ni̱tiy vichasara Ju̱denu va̱ta̱damusiy, sajachi̱nichara tapimusiy variyu, savichasara samirya jachityi̱ risa̱ju̱. Ne savichasara ra̱tyara variy, dantyamu̱y ne su̱nnuva̱yu. Ni̱tiy vichasara Ju̱denu va̱ta̱damusiy ne sajachipiya̱sara jaryi jiñijyu̱, dantyamu̱y ne sivaarya jiryatimyu̱ ne samirya jvadicharara. Ne sava̱tasara rana̱cho̱ vinu jidyirya ni̱ru̱yada, dantyamu̱y ne savichasara nique̱ryá, dantyamu̱y ne sabay ji̱tyaju̱ra nicyara̱y jvaayada jiryatiy sivaayada ti̱ sayaro̱ju̱ra. Sa̱numatiy diy riva jamirya jvaayada, ne si̱chana̱y variy riva; si̱chana̱chara ji̱ta si̱tenu jvaayadiva. Ni̱tiy vichasara Ju̱denu va̱ta̱damusiy, saramityaniy ti̱ta̱ju̱ra tavay carayada variy, satuva̱chusara ramu ti̱ta̱ju̱, santuchara ra̱jiju̱ ti̱ta̱ju̱, sajachi̱nichara ti̱ta̱ju̱ntiyu.
Ne ra̱parutachara Ju̱denu va̱ta̱da vuryivasiñu̱day. Dañuma ravichasara Ju̱denumusiy tu̱choda, sa̱paru̱y pariche nijya̱nvamyusiy riva; dañuma ravichasara ti̱ niquejadamu niquejada, ra̱ndasa variy; dañuma ravichasara datya̱da Ju̱denumusiy, ra̱paru̱y rivasintyi. Tapi vu̱dyetyasarara vinu ratera, vu̱tyu̱chusarara vinu Ju̱denu datya̱da teradera. 10 Ra̱numatiy ju̱ti̱ Ju̱denu datyadoda miryanura vuryimu, sa̱parutatyaniy Ju̱denura jiryatiy raterarapu̱ryadéra.
11 Varityi ravyichanu̱yada dera, rañiquenu̱yada variy nu̱tyu dera, rajechipiya̱nu̱yada nu̱tyu dera nta varintyi, rajechipiya̱nu̱yada ranijyu̱ tara nu̱tyu dera jachipiya̱sara darya. Diye, jiryatiy ja̱ñuma darye, rapyaru̱mya̱ riva deramiy vicha̱da. 12 Diye ji̱ta vu̱dyi tariva nu̱tyu viriqui; variñi̱ ji̱ta vurya̱diy riva vanda ti̱ta̱ju̱. Diye radyetyara vinu rateradera; variñi̱ ji̱ta ra̱datyasara ti̱ta̱ju̱ra daryatiy sadatyasara Ju̱denuntidyerye. 13 Ra̱suru̱jeya̱sara variy vu̱tyuva̱choda Ju̱denumu, vu̱yntuyada sa̱jiju̱, sava̱ta̱da jarye risa̱ju̱ntiy. Ju̱denu va̱tara ji̱ta jaryi samiryava̱ju̱ ti̱ta̱ju̱musidyerya.