14
Taji niquejadamu niquejadanchiy, Ju̱denuju̱ tu̱chodanchiy jarye
Jirya̱numa ni̱ru̱y jaryirya va̱ta̱da, daryatiy sava̱tasara Ju̱denu vu̱y, jirya̱ma̱ va̱ta rana̱cho̱ Ju̱denu Jnutumusiy sa̱chara jaryivya̱ju̱te jirya̱tidye tu̱chujaya̱sara nijya̱nvavya Ju̱denuju̱. Ni̱tiy niquesara taji niquejadamu jiryatimyu̱ ne sadatyara, ne satu̱chu variy sisa̱ nijya̱mi̱; satu̱chu sisa̱ Ju̱denu, tapitya satuva̱chu ti̱ra saniquejada, jiryatiy sanique Ju̱denu Jnutumusirya niquejada dutyasara. Ni̱ni̱ ji̱ta jiryatiy sanique Ju̱denuju̱, ni̱ni̱ tu̱chu ruuva nijya̱nvay rivyanu̱tya̱daju̱ntiy, ru̱mu̱tya̱daju̱ntiy, rirya̱tidye datya variy: Savichasara Ju̱denu vuryisa̱ju̱. Ni̱tiy nique dutyasara niquejadamu, jiryatimyu̱ ne sadatyara, savanu̱tyaniyu; ni̱ni̱ ji̱ta jiryatiy sanique Ju̱denuju̱, savanu̱tyanintyidyeryi jityeryi̱veda Ju̱denu siityari̱vajyuuntidye. Ravya̱ta jiryejyu̱ jirya̱tidye nique ti̱ta̱ju̱ dutyasara niquejadamu. Ravya̱ta jaryivya̱ju̱ jirya̱tidye nique Ju̱denuju̱. Ni̱tiy nique Ju̱denuju̱ savichasara jaryiñu̱ simusiy ni̱tiy nique dutyasara niquejadamu, netimyu̱ ne sadityanuntirya jiñiquejada datyadodantiy, rirya̱tidye tuva̱chu Ju̱denu siityari̱vajyuu variy ramu.
Diye, ratyeryi̱veda, ra̱numatiy ju̱ti̱ jiryimu dutyasara niquejadamu niquenu, nu̱tyuramusiy ra̱jmu̱tya rata jirye, nu̱tyuramusiy, netimyu̱ ne ra̱nique variy Ju̱denumusirya tara dityadoda, varimyata datya̱da, varimyata tu̱choda, varimyata datyadoda risa̱ju̱. Daryanuma ra̱numatiy suuy rudidyuu, netimyu̱ ne vatajuu suuryara nu̱tyu duuduu, varimyata yivamyuduu, netimyu̱ ne rasuy samirya, ¿nu̱tyuramusiy sa̱datya ti̱ nu̱tyura murra̱yada rasuy, nu̱tyura? Daryadantyi ra̱numatiy suuy su̱tarumiy natutya̱, netimyu̱ ne ra̱suy natuyada samirya, ¿nu̱tyichiy rirya̱jdutya su̱tarumiy ju̱veda jiyaro̱ju̱yu, nu̱tyichiy? Daryantiy jiryimu, jiryeñumatiy nique taji niquejadamu, netimyu̱ ne jiryeñiquera niquejada datyasara, ¿nu̱tyichiy rirya̱tuva̱chu tavay jiryimu, nu̱tyichiy? Jirya̱nique variy mitya vidavimu. 10 Jasiy dyetyara rajuura jaryedo niquejada jirya mucadimuntiy. Jasidyeryi rityi datyara raniquesa̱da. 11 Netimyu̱ ne ratyuva̱chu variy ramu saniquejada ti̱, ra̱cha variy nu̱tyu ma̱y saju̱, ni̱ni̱ ji̱ta ra̱cha ma̱y rajyu̱ntidye. 12 Daryaday jiryentyi, jiryatiy jiryeñi̱ru̱y jaryi Ju̱denu Jnutumusirya tara, jirya̱ma̱ va̱tasara jaryivya̱ju̱ rana̱cho̱ jirya̱tidye vanu̱tya ratayu. 13 Ramuni̱ ni̱tiy nique Ju̱denu Jnutumusiy dutyasara niquejadamu, sa̱ma̱ jachiñu̱y sivantirya darya niquejada datya̱dantiy. 14 Ra̱numatiy tu̱chu Ju̱denujsa̱ dutyasara niquejadamu, ri̱ntu tu̱chu sisa̱, rajechipiya̱jada ji̱ta ma̱cho̱ mitya. 15 ¿Nu̱tyura vurya̱jvaay ramusiy, nu̱tyura? Vurya̱tu̱chu Ju̱denujsa̱ vuryi̱ntumusiy, vu̱jechipiya̱jadata jarye vurya̱tu̱chu sisa̱; vurya̱murra̱y Ju̱denunijyu̱ vuryi̱ntumusiy, vurya̱murra̱y sanijyu̱ vu̱jechipiya̱jadatantiy. 16 Tapi jiryeñumatiy jchana̱tyani̱ Ju̱denu Su̱ntumusiy, varityi savicha jidyiryamusiy jañu̱ñu jiryequebyimu, ¿nu̱tyuramusiy sa̱jchana̱tya mityiji jiryisa̱ju̱ni̱ Ju̱denu, nu̱tyuramusiy? jiryatimyu̱ ne sani datyara jiryeñiquejada. 17 Yichana̱tya dyetya samiñi̱ Ju̱denu, ne vana̱y yimu̱tya ratani̱ jityuunu víchi̱. 18 Ri̱chana̱tya ji̱tani̱ Ju̱denu jiryatiy rañiquesara Su̱ntumusiy dutyasara niquejadamu. Rañiquesara jaryiñu̱ jiryimusirya. 19 Dañuma rañi niqueru̱y Ju̱denu siityari̱vay cabyimura tadajyo niquesara rajechipiya̱jadamusiy, ratatiy ra̱datyanu riy tavay. Rani̱ ji̱ta samiryava̱ju̱ ramusiy, jiryatiy ra̱niquera vu̱yaju̱y vara̱nca niquesara dutyasara niquejadamu, Ju̱denu Jnutumusiy.
20 Ratyeryi̱veda, ne jirye̱cha nu̱tyu deramiy jachipiya̱jadatavay. Nicyara̱y jvaayadamu ji̱ta jirye̱cha nu̱tyu deramiy datyi̱sa̱miy, jiryejechipiya̱jadamu jirye̱cha ja̱myi. 21 Nu̱charanuma Ju̱denu niquejadamu jiryatiy su̱teda Vu̱yntyityu̱:
Ra̱nique ruuva jivye nijya̱nvay taji niquejadamu, ra̱nique ma̱y jtosiy ruuva, dañumamu̱y ne rirya̱tuva̱churu̱y rimu.
22 Ramuni̱ sabay Ju̱denu dutyasara niquejadamu niquejada Yintumusiy, sa̱tidye dityanura jidyetya̱da rijyu̱ jiryatimyu̱ ne rityuva̱churu̱y simu. Ne sabarya sa̱tidye dityanu rijyu̱ra rityi tuva̱chu simu. Ju̱denuju̱ tu̱choda ji̱ta sabay jichiityari̱vajyuuju̱, ne sabayada tuva̱chu̱sa̱ nijyu̱ra. 23 Ramuni̱tiy riñiquenumatiy ti̱ta̱ju̱ siityari̱vajyuu Ju̱denu Jnutumusiy dutyasara niquejadamu, riryityi ju̱ti̱ tavay jiryatimyu̱ ne siityari̱vay didyeryi, ¿ne rirya̱jtay variy rinchiy: Rirya̱tachara? 24 Riñiquenumatiy ti̱ta̱ju̱ra Ju̱denuju̱ tu̱choda, saryityi ju̱ti̱ nu̱ jiryatimyu̱ ne siityari̱nu dañi̱, sa̱ma̱cho̱ dityanusi̱ ti̱ta̱ju̱musiy, sa̱cha tu̱chutasi̱ variy ti̱ta̱ju̱musintyi. 25 Rirya̱dityanura sajachipiya̱jada dutyasara, sa̱butya variy mucomuju̱yu, sa̱jachipiya̱ Ju̱denunijyu̱, sa̱tu̱chujaya̱: Si̱tenuni̱ Ju̱denu jiryequebyimu.
Vurya̱ma̱ jvaarya samirya vadichara ti̱ta̱ju̱, jidchavu̱ju̱
26 ¿Nu̱tyurana̱, ratyeryi̱veda, nu̱tyura? Jirya̱numatiy ji̱tye̱ryaniyu, nu̱ñi ti̱qui jiryequebyimu sa̱cha murra̱yadati̱, varimyata datyadodati̱, Ju̱denumusiy dityadodati̱, varimyata Su̱ntumusiy dutyasara niquejadamu niquejadati̱, varimyata dutyasara niquejada datyara. Jirya ti̱ta̱ju̱ ra̱cha jirya̱tidye vanu̱tya jijechipiya̱jadamuyu. 27 Riñiqueru̱ñumatiy Ju̱denu Jnutumusiy taji niquejadamu, nana̱ma̱ nique danu̱ju̱myusiy, varimyata mu̱nvamyusiy dyetya; nu̱ñi ti̱quimusiy nana̱nique. Sa̱ma̱ dityanu ti̱ntirya ta̱ra saniquejasiy. 28 Netimyu̱ ne savicha ji̱tye̱ryanijyomuni̱ ni̱tiy datyara saniquejada, rirya̱ma̱ ndasa taji niquejadamu niquevay, ji̱tye̱ryanijyomu, rirya̱ma̱ nique yasiquita sisa̱ Ju̱denu. 29 Ju̱denuju̱ tu̱chuvay ji̱ta ra̱nique danu̱ju̱myusiy, varimyata mu̱nvamyusiy. Rirya̱jantya jityevarya riñiquejada, vase niquejada vidye ráni̱cha. 30 Su̱mutya̱numatiy sataryi̱ra dityadoda Ju̱denumusiy, sa̱ma̱ ndasa munatya niquenu sa̱jisiy. 31 Rasa̱ra̱ ji̱ta jirya̱tidye datyanuja̱ nu̱ñi ti̱quimusiy jirye, jirya̱tidye datya variy tara ramusiy, jirya̱vanu̱tyantiyu. 32 Ju̱denuju̱ tu̱chuvay ji̱ta datyasara sabodeda daryaju̱ni̱ yintu. 33 Tapi ne su̱ndesara Ju̱denura jachipiya̱jada jiryatiy careva̱charara. Su̱ndesara ji̱tara samiy vicha̱da day.
Daryani̱ rirye̱chasara Ju̱denu siityari̱vajyuu ti̱ta̱ju̱ sisa̱ju̱. 34 Rirya̱ma̱ ndasa vatuy ji̱tye̱ryanijyomu, jiryatiy ju̱bacharara niquejada rijyu̱. Rirya̱ma̱ saboniyu, darya su̱teda Ju̱denu jiñiquejadamu. 35 Nani̱taja̱nuru̱ñumatiy vaturu̱y tara, nana̱ma̱ jtaja̱nu jiryorimyuni̱ jivyanu day, ne samirya vadichara daryaju̱ nanunique vaturu̱y ji̱tye̱ryanijyomu. 36 ¿Jiryejechipiya̱ dyetya rú̱ndachara Ju̱denu niquejada jiryimusiy? ¿Vinu jiryimu ni̱ta riti̱jada cay?
37 Saryityi jachipiya̱ ti̱ jiñijyu̱: Ravyichasara Ju̱denuju̱ tu̱chu̱, varimyata Ju̱denu Jnutumusiy jvaañu, sa̱ma̱ datyasara ranchiy jiryatiy rañu̱ñuma jiryejyu̱ra catera: Rani̱ ji̱ta Vu̱yntyityu̱ jteda day. 38 Ne jirya̱jnu̱y samiy sana̱cho̱ ni̱timyu̱ ne datyaru̱rya jirya niquejada. 39 Ramuni̱, ratyeryi̱veda, jirya̱ma̱ va̱ta jaryi rana̱cho̱ Ju̱denuju̱ tu̱choda, dantyamu̱y ne jirya̱ju̱bay ti̱jisirya Ju̱denu Jnutumusiy niquejada taji niquejadamu. 40 Vinu jirya̱ma̱ jvaay samirya vadichara ti̱ta̱ju̱, jidchavu̱ jvaachara.