16
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu benꞌ guca ladyinëꞌë quie xaꞌne, bëguëꞌ tamala
Lëzi cani una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―Uzu tu benꞌ uñaꞌa zu tu benꞌ nuꞌenëꞌ ladyinaꞌanëꞌ ta de quienëꞌ. Naꞌ biz̃i una yaca benëꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ: “Benꞌ nuꞌeloꞌ ladyinëꞌë ta de quioꞌ, lega rueditoguëꞌ ta de quioꞌ.” Naꞌra benꞌ naca xaꞌnnëꞌ guz̃inëꞌ lëbëꞌ yëbinëꞌ lëbëꞌ: “¿Biz̃i bëloꞌ conlë ta de quiaꞌ de que na yaca benëꞌ rueditoloꞌ ta de quiaꞌ? Besio cuenda quie dyin babaoꞌ, danꞌ bira reꞌendaꞌ gaca ladyinaoꞌ ta de quiaꞌ.” Naꞌ biz̃i benꞌ naca ladyinëꞌë ta de quie xaꞌne, naꞌ guquëꞌ pensari: “¿Ca biz̃i huaꞌ chi yeguba xaꞌnaꞌ xchinaꞌ? Biracaꞌ huaꞌ dyin guixiꞌ. Lëzi redueꞌdaꞌ taꞌa tu tu yuꞌu inabaꞌ ta gaohuaꞌ. Naꞌa banezdaꞌ ca huaꞌ cuenda initaꞌ benꞌ gacalë nëꞌëdiꞌ cati babeguba xaꞌnaꞌ xchinaꞌ.” Naꞌra guz̃inëꞌ tu huio yaca benꞌ reyaꞌalaꞌ quie xaꞌnnëꞌ. Naꞌra unabëꞌ benꞌ nëro rëbinëꞌ lëbëꞌ: “¿Gaca tu reyaꞌaloꞌ quie benꞌ xaꞌnaꞌ?” Naꞌra bequëbinëꞌ unëꞌ: “Reyaꞌalaꞌ tu gayuhua frasco aceite.” Naꞌ una benꞌ naca ladyinëꞌë rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Ni ziaꞌ guichi nexuboꞌ lao xaꞌnaꞌ. Caga naꞌa ureꞌ bë itu guichi de gatzo gayuhuazi.” Biz̃i naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ benꞌ urupe: “Naꞌ luëꞌ, ¿gacaz̃i reyaꞌaloꞌ quie xaꞌnaꞌ?” Naꞌra una benꞌ naꞌ: “Reyaꞌalaꞌ tu gayuhua bolsa bini trigo.” Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Ni ziaꞌ guichi nexuboꞌ lao xaꞌnaꞌ. Caga naꞌa bë itu guichi de tapa galozi.” Naꞌ biz̃i xanꞌ benꞌ naꞌ, bezaquenëꞌ ca bë benꞌ bëꞌnëꞌ ladyinëꞌë, naquëꞌ listo ta siꞌnëꞌ benëꞌ yëꞌ.
Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ:
―Lëcanaꞌ nacan quie yaca benꞌ rda birnao xneza Diuzi, lega rzebilaꞌadyiꞌyaquëꞌ nacayaquëꞌ listo ta siꞌyaquëꞌ benëꞌ yëꞌ, cala ca yaca benꞌ rda rnao xneza Diuzi.
’¿Cabiz̃i reꞌenle iniaꞌ leꞌe quie benꞌ guca ladyinëꞌë? ¿Reꞌenle iniaꞌ leꞌe huele ca lëbëꞌ siꞌle benꞌ yëꞌ cuenda gataꞌ dumi quiele hueꞌlen yaca benꞌ reꞌenle gaca amigo quiele? ¿Reꞌenle iniaꞌ leꞌe canaꞌ huele tacuenda gacalë amigo quiele leꞌe ta yeziꞌ Diuzi leꞌe sulëlenëꞌ tuzioli?
10 ’Bigaca iniaꞌ leꞌe canꞌ, como danꞌ chi nu benꞌ rapa dyëꞌëdi tadaoꞌ lëꞌëtiꞌ nuꞌe xaꞌnnëꞌ lëbëꞌ, lenaꞌ uluꞌena quienëꞌ gaparëꞌ dyëꞌëdi tazëra hueꞌ xaꞌnnëꞌ lëbëꞌ. 11 Lëzi chi leꞌe ziole rueditole con ganzi ta de quiele lao yedyi layu niga, ¿cómo naꞌa gueꞌenrële gun Diuzi leꞌe ta de quienëꞌ guibá?
12 ’Chi leꞌe biziole gapale dyëꞌëdi ta de quie benꞌ tula, ¿bixquienꞌ raquele gun Diuzi ta gataꞌ quiecazile? 13 Nu benꞌ rue dyin lao xaꞌne, bisaqueꞌ uzunëꞌ chopa xaꞌnnëꞌ. Huataꞌ zëdi quiëꞌ quie lao rupa yaca benꞌ xaꞌnnëꞌ. Tuëꞌ huatzaxenëꞌ, naꞌ ituëꞌ bitzaxenëꞌ. Tuëꞌ biuzunëꞌ diꞌidzaꞌ quiëꞌ, naꞌ ituëꞌ uzunëꞌ diꞌidzaꞌ quiëꞌ. Chi rzaꞌlaꞌadyiꞌle dumi, bisaqueꞌ huele dyin quie Diuzi. ―Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ.
14 Biz̃i yaca benꞌ naca partido fariseo, unitaꞌyaquëꞌ rzënagayaquëꞌ canꞌ una Jesús quie dumi. Danꞌ lega rexeyaquëꞌ gataꞌ dumi quieyaquëꞌ, tanaꞌ lenaꞌ uzulaoyaquëꞌ rtituyaquëꞌ lëbëꞌ. 15 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Leꞌe, lega reꞌenle ilëꞌë yaca benëꞌ leꞌe benꞌ huen. Pero nezi Diuzi ca naca pensari mala yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌole. Rapa yaca benëꞌ leꞌe balaꞌana, pero Diuzi ratzanëꞌ ca ruele.
Ga rnën quie ley len quie yelaꞌ rnabëꞌ quie Diuzi
Naꞌ una Jesús:
16 ―Hasta dza uzu Juan lao yedyi layu unabëꞌ ley quie Moisés len diꞌidzaꞌ ca una yaca benꞌ profeta. Desde lëdza naꞌ rguixogueꞌ yaca benëꞌ de que bazaꞌ dza inabëꞌ Diuzi lao yedyi layu. Lëcanaꞌ bareguꞌudiꞌ yaca benꞌ zë, yaca benꞌ reꞌen hue bala inabëꞌ Diuzi leyaquëꞌ.
17 ’Pero ca naca quie lao ley, nacaran yalo yeyudyi yedu quie guibá len yedyi layu, cala ca biuzun diꞌidzaꞌ ca rnan lëꞌë guichi ga yuꞌu ley quie Diuzi.
Unë Jesús quie benꞌ rsan laguedyi
(Mt. 19.1‑12; Mr. 10.1‑12)
Naꞌ una Jesús:
18 ―Chi tu beꞌmbyu bapsannëꞌ nigula zulënëꞌ, naꞌ beziꞌnëꞌ nigula tula, aoquixinëꞌ nacan xquia quienëꞌ lao Diuzi. Naꞌ lëzi, chi tu beꞌmbyu beziꞌnëꞌ nigula psan xquiuhue, aoquixinëꞌ nacan xquia quienëꞌ lao Diuzi.
Ga una Jesús quie tu benꞌ uñaꞌa len tu benꞌ yëchiꞌ lao Lázaro
Naꞌ una Jesús:
19 ―Lëscanꞌ iniaꞌ leꞌe, uzu tu benꞌ uñaꞌa guconëꞌ laꞌariꞌ dyaꞌa, laꞌariꞌ baquitu. Naꞌ biz̃i ruenëꞌ lani yugu dza, udaonëꞌ tadyaꞌa gula. 20 Lëscanꞌ uzu tu benꞌ yëchiꞌ gula laonëꞌ Lázaro. Lega dyianëꞌ yedzoꞌ zidzo. Naꞌ rbeꞌnëꞌ layu ruꞌa yuꞌu quie benꞌ uñaꞌa yugu dza. 21 Biz̃i benꞌ yëchiꞌ rbezëꞌ rnëꞌë chi hueꞌ benꞌ uñaꞌa lëꞌëtiꞌ ta beganꞌ udaohuëꞌ. Naꞌ yaca becoꞌ ubigaꞌyacabaꞌ rlëꞌëyacabaꞌ yedzoꞌ dyianëꞌ. 22 Biz̃i bdyin dza guti Lázaro. Naꞌra bequiëꞌ yaca ángel lëbëꞌ ta sunëꞌ guibá ganꞌ zu Abraham. Naꞌ lëzi benꞌ uñaꞌa gutinëꞌ pcachiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ luꞌu yu. 23 Naꞌra uyuꞌunëꞌ luꞌu guiꞌ gabila ga redzagalaohuëꞌ. Cati bechisa laonëꞌ rnëꞌë zituꞌ ga zu Abraham len Lázaro. 24 Naꞌra uredyiyaꞌnëꞌ zidzo unëꞌ: “Xuzaꞌ Abraham, beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ nëꞌëdiꞌ, useꞌelaꞌ Lázaro ulaꞌonëꞌ z̃benëꞌ nisa ta guidëꞌ dedzeꞌnëꞌn luꞌu ruꞌa yeyaꞌalaꞌ lëꞌëtiꞌ ganꞌ yuꞌa niga, porque lega tahuala redzagalaohuaꞌ ganꞌ yuꞌa laguiꞌ niga.” 25 Naꞌra una Abraham gudyinëꞌ lëbëꞌ: “Z̃iꞌinaꞌ, bezaꞌlaꞌadyiꞌ guca dyaꞌa gula quioꞌ dza uzuloꞌ lao yedyi layu. Naꞌ biz̃i Lázaro niga, biguca dyaꞌa quienëꞌ. Lenaꞌ rezilaꞌadyiꞌnëꞌ zunëꞌ niga len nëꞌëdiꞌ. Naꞌ luëꞌ redzagalaoloꞌ ganꞌ yuꞌuloꞌ. 26 Lëzi zu tu barranca ga nitaꞌndoꞌ niga. Naꞌ bisaqueꞌ guidandoꞌ ga zuloꞌ. Lëzi luëꞌ bisaqueꞌ guidoꞌ niga.” 27 Naꞌra unë benꞌ uñaꞌa rëbinëꞌ Abraham: “Rnabayëchaꞌ laoloꞌ, xuzaꞌ Abraham, ta iseꞌeloꞌ Lázaro z̃an yuꞌu quie xuzaꞌ 28 ganꞌ nitaꞌ gaꞌyoꞌ biꞌ bichaꞌ ta yëbinëꞌ leyacabiꞌ canꞌ raca quiaꞌ niga tacuenda biguidayacabiꞌ ganꞌ yuꞌa niga redzagalohuaꞌ.” 29 Naꞌra una Abraham rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Decazi guichi ga yuꞌu xtiꞌidzaꞌ Diuzi ta pcaꞌnnëꞌ lao naꞌa Moisés len yaca los demás benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ. Lenaꞌ reyaꞌalaꞌ hueyaquëꞌ bala ulabayaquëꞌn.” 30 Naꞌra unë benꞌ naꞌ rëbinëꞌ Abraham: “Nacan tali ca naoꞌ, xuzaꞌ Abraham, pero chi tzio tu benꞌ baguti beban tzetixogueꞌnëꞌ leyacabiꞌ, canaꞌ yetzaꞌyacabiꞌ pensari quieyacabiꞌ.” 31 Naꞌra una Abraham rëbinëꞌ lëbëꞌ: “Chi bihueyacabiꞌ bala cabëꞌ diꞌidzaꞌ yuꞌu lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi ta pcaꞌnnëꞌ lao naꞌa Moisés, len yaca los demás benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzëꞌ, nica yetzaꞌyacabiꞌ pensari quieyacabiꞌ baꞌalaꞌcazi tzio tu benꞌ baguti beban tzetixogueꞌnëꞌ leyacabiꞌ.”