^
1 Timoteo
Pablonꞌ llwapeꞌ lliox beꞌnnenꞌ nziꞌi Timoteo
Zjaniꞌt beꞌnn lloeꞌ diꞌll wenraꞌlle
Lloeꞌ Pablonꞌ yel llioxken ke Diosenꞌ ren ke Jesucristo
Bi da kaꞌ llayaꞌl nnábello Diosenꞌ kate llalwill-lloeꞌ
Kanꞌ llayaꞌl gon beꞌnn kaꞌ llwia llyi yezikre beꞌnn llonliraꞌll Dios
Beꞌnn kaꞌ llgoꞌ xhnnez da de lo yodaꞌo
Da li da baroeꞌrawe
Bale beꞌnn kwej yichj akeꞌ diꞌll li ke Diosenꞌ kate llin lla
Kanꞌ llayaꞌl gon beꞌnn gon xchin Diosenꞌ
Kanꞌ llayaꞌl gone lwelljllo lliꞌo ba nxenraꞌll-llo Cristo
Llayaꞌl sollo nbaraz ke da de kello
Llayaꞌl kwek yichj Timoteonꞌ goneꞌ xchin Cristonꞌ
Pablonꞌ llzeꞌe diꞌll leꞌ yich ni