10
Diosenꞌ broeꞌ rallnaꞌa Pablonꞌ bzejnieꞌre beꞌnne
Nadaꞌ Pablo llaꞌtyoeraꞌ reꞌ ren diꞌll chaꞌo, kanꞌ ben Cristonꞌ, beꞌe diꞌll chaꞌo, Leꞌe gokeꞌ beꞌnn xhenraꞌll, naꞌ beꞌnn chaꞌo. Bal beꞌnne llasné akeꞌ, to llebzaꞌ tilaꞌ reꞌ kat zorenaꞌ reꞌ txhen, naꞌ kat zoaꞌ ziꞌte naꞌ, llayaxhjraꞌ llzojaꞌ reꞌ, naꞌ dilaꞌ reꞌ leꞌ yich kaꞌ llzojaꞌn. Llaꞌtyoeraꞌ reꞌ gonre da wen nench kat yedaꞌn, bi yalljen tilaꞌ reꞌ, le dekze de tilaꞌ beꞌnn kaꞌ llake llonaꞌ ka danꞌ nen kiaꞌ. Le laꞌkze zotoꞌ yellrio ni, naktoꞌ beꞌnnach, kate dilrentoꞌ da xhinnjenꞌ, bi dilrentoꞌn ka dil to beꞌnnach rao yellrio. Naꞌ bi dilrentoꞌn kone yel wak ketoꞌ. Dios naꞌ benneꞌ netoꞌ yel wak, nench naꞌ tilrentoꞌ danꞌ llon daxiꞌon, nench naꞌ wchochj wlantoꞌ yel wak ken, naꞌ yel wxhiyeꞌe ken. Dios naꞌn llakrén netoꞌ nench llxhexj yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne, llzenay akeꞌ ke Cristonꞌ, naꞌ llbej yichj akeꞌ xhbab xhinnj ke akeꞌn, naꞌ billre da ll-llon gombiaꞌ akeꞌ Dios. Naꞌ kat yeyoll wroeꞌn yeololre ba llzenayre ke Diosenꞌ, kanaꞌ ba nwiatoꞌ ka gontoꞌ ke beꞌnn kaꞌ bi llzenay.
Lewiá ka danꞌ llreꞌre llontoꞌ naꞌ. Chaꞌ nol reꞌ llákere nakre Cristonꞌ txhen, leyeyón xhbab kere reꞌzreꞌn, renkze netoꞌn naktoeꞌ txhen. Bi yeyeꞌraꞌ, weꞌrenkzaꞌ reꞌ diꞌllenꞌ ye raꞌte kanꞌ ba biaꞌn naꞌ, le llaweraꞌ le Xanllo Cristonꞌ, bseꞌl netoꞌ nench naꞌ gakrentoꞌ reꞌ, naꞌ chejnieꞌre Diꞌll Wen keꞌen, kere da wlleyiꞌ reꞌn. Bi lleꞌnraꞌ no gake chaꞌ danꞌ llzojaꞌ reꞌ ni, naken nench wchebaꞌ reꞌn. 10 Beꞌnn kaꞌ llasnnechach kiaꞌ, ne akeꞌ kat zoaꞌ ziꞌte, llzojaꞌ reꞌ llonraꞌ reꞌ znia kwis ka to beꞌnn wnebiaꞌ; naꞌ ne akeꞌ bibi llak bi nniaꞌ, kate zorenaꞌ reꞌ txhen, naꞌ bi lloaꞌa diꞌll da zaꞌk da wzenayre. 11 Beꞌnn kaꞌ nnechach kiaꞌn, llayaꞌl nnez akreꞌ kanꞌ lletoꞌ reꞌn, kanꞌ llzojtoꞌ reꞌ katenꞌ zotoꞌ ziꞌte, leskaꞌkze gontoꞌ kat yedsorentoꞌ reꞌ.
12 Bi lleꞌnetoꞌ gakrebetoꞌ beꞌnn kaꞌ llayoeꞌrao kwin. Llak akreꞌ wenllenꞌ llon leakeꞌ, le totoeꞌ kon llwia lwellj akeꞌ, nench nne akeꞌ llon aklleꞌ wenll kerke kanꞌ llon beꞌnn lwellj akeꞌ kaꞌ, naꞌ bi llayakbeꞌe akreꞌ binꞌ llon akeꞌ. 13 Netoꞌ bi llayoeꞌrao kwintoꞌ, kon lloeꞌtoꞌ diꞌll ke da kaꞌ gokrén Diosenꞌ netoꞌ, da kaꞌ bentoꞌ ganꞌ bseꞌleꞌ netoꞌ naꞌ, naꞌ leskaꞌ ba bseꞌleꞌ netoꞌ ganꞌ zore naꞌ. 14 Naꞌ bi ziyeꞌtoꞌ kat lloeꞌtoꞌ diꞌll ke danꞌ ba bentoꞌ ganꞌ zore naꞌ, le naktoꞌ beꞌnn nell bzejnieꞌtoꞌ reꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ. Chenak bibi bentoꞌ ganꞌ zore naꞌ, diꞌll wenraꞌllzenꞌ lloeꞌtoꞌ chet kaꞌ. 15 Naꞌ bi llontoꞌ llalj weꞌtoꞌ diꞌll ke da ben beꞌnn yobre, bentoꞌ xchineꞌ kon ganꞌ bseꞌleꞌ netoꞌn. Nna bexhtoꞌ gonliraꞌll-llre Cristonꞌ nench naꞌ gonlltoꞌ xchin Diosenꞌ ganꞌ zore naꞌ, kon ke nak da bkwaꞌnn Diosenꞌ lo naꞌtoꞌ gontoꞌ. 16 Naꞌ lleꞌnetoꞌ chixjweꞌtoꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ ga nakll ziꞌt ka ganꞌ zore naꞌ. Naꞌ lleꞌnetoꞌ chixjweꞌtoꞌn ga nono nna chixjweꞌ len, nench ke wlantoꞌ ka nak da ba ben beꞌnn yobre.
17 Bi llayaꞌl wayoeꞌrao kwinllo bi da ba benllo, toze Xanllo Dios naꞌn llayaꞌl wayoeꞌraollo danꞌ ba beneꞌ naꞌ. 18 Laꞌkze chaꞌ to beꞌnn nneꞌe lloneꞌ wen, bi chejleꞌllo. Zan chaꞌ Xanllo Dios naꞌ, nneꞌe lloneꞌ wen, naꞌllenꞌ nnello da linꞌ nakeꞌ beꞌnn wen.