eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Viet Nam (Asia)

Select a translation for a list of available downloads. Select a heading to sort by that column.

LanguageLanguage (English)Vernacular TitleEnglish Title
BraoBraoព្រះគម្ពីរ ព្រៅBrao Cambodia NT
KhmerCentral Khmerព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤Khmer Hammond Translation
KhmerCentral Khmerព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥Khmer Standard Version
Central MnongCentral MnongNau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp MheMnong, Central: Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe New Testament
Central MnongCentral Mnongនាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែMnong, Central: នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ New Testament
ChruChruChruChru: Chru (New Testament)
Eastern BruEastern BruParnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng BruBru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible
HreHreSech HadròihSech Hadròih
PacohPacohParnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang CadôPacoh Bible
Thai DenThai DenTai DamTai Dam NT
Tiếng ViệtTiếng ViệtBiblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™Vietnamese Contemporary Bible
Tiếng ViệtVietnameseKinh ThánhVietnamese Bible 1923
ViệtVietnameseThánh Kinh Bản Phổ thôngVietnamese Easy Reading Verson