eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Viet Nam (Asia)

Select a translation for a list of available downloads. Select a heading to sort by that column.

LanguageLanguage (English)Vernacular TitleEnglish Title
BraoBraoព្រះគម្ពីរ ព្រៅBrao Cambodia NT
Central MnongCentral MnongNau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp MheMnong, Central: Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe New Testament
Central MnongCentral Mnongនាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែMnong, Central: នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ New Testament
ChruChruChruChru: Chru (New Testament)
Eastern BruEastern BruParnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng BruBru, Eastern: Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru Bible
HreHreSech HadròihSech Hadròih
KhmerCentral Khmerព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤Khmer Hammond Translation
KhmerCentral Khmerព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥Khmer Standard Version
PacohPacohParnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang CadôPacoh Bible
Thai DenThai DenTai DamTai Dam NT
Tiếng ViệtTiếng ViệtBiblica® Thiên Ban Kinh Thánh Hiện Đại™Vietnamese Contemporary Bible
Tiếng ViệtVietnameseKinh ThánhVietnamese Bible 1923
ViệtVietnameseThánh Kinh Bản Phổ thôngVietnamese Easy Reading Verson