^
2 Korin
Pol 'A Ha'atee Ha'agorohia God
Pol 'A Orisiai Maho Na 'Adoma'inia
'Adoma'i Nugasia Mo'o Na Hauai Taritari'a
Duruduru Haoru Ana God
Mangudi Na'i Taroha'iniai Taroha Goro
Abe Haoru
Hagu Beia God Na'i Garena
'Ia Jisas Kraest
'Ia Pol 'A Siri Suri'i Mwani Rongomaata'i
Ha'abasu 'Iniai Baronga Ta'aa Adaa'i Nei
Nara Ai'a Hinihini
Wa'ewa'e Ana Pol
Wawate Nadaaui Noni Hinihini
Na'i Jerusalem
Pol 'A Ha'ataaria Taetas 'Ari Korin
Herehere 'Anai 'A'auhiraaui Noni Hinihini
Pol 'A Taatahi Bwarasiai Tatau'aro Ana
'Onaai Ha'ataari
'Ia Pol Miraau Na Ha'ataari Pwapwaari'i
'Ia Pol 'A Hadanga'ini'i
Rongomaata'i Na Haa'i
Ra'i Mareho Na 'ia God
Na Ha'ata'ini'i Tanaa Pol
Pol 'A Ta'aabena 'Iniraaui Korin
Hadahada Wa'ewa'e Ha'ahako
Mana Ha'abasu