8
Posanga ngan masilau toa titenai ga ila pagid deo pakakanga
* PA 15.29Patautene ga nakado posanga ngan masilau toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer. Gita taoatai ngan posanga idil ga oaine, “Gita toa ngada ne leda oatainga.” Eine tautaunga, be oatainga ikado ga panua tiparim ngan gid sapaean. Be kadonga kimnga aea ipamatua panua lolod. * Gal 6.3Oangga sai ikeo ga ele oatainga kapei ngan saoa danga, eine ele oatainga imata karanga maitne, mambe Deo ikim ne mao. Be eaba sai ilolo ikim Deo, eine Deo iuatai ngan eaba toa oa.
* Lo 4.39, 6.4, Gal 4.8Be ngan eannga masilau toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer, gita taoatai mambe deo pakakanga eine danga eta mao ngan tano toa ne. Be deo eta pade mao. Deo toa kelede ne.


Gid deo pakakanga ad namer
Tautaunga danga busa ienono buburiai ga tanoeai toa gid panua tiuatoato ad deo ga ad maron. Panua edengada tiadi mambe gid deo toa oa timamado, * Ep 4.5,6be ngan gita, Deo kelede mon imamado. Ei Deo Tamada toa iman danga toa ngada ne ipu, ga gita taman ei ele. Be Maron kelede mon imamado, eine Iesus Kristus toa ikado danga toa ngada ne ga iuot ga gita pade labone tamamado.
Be leda panua toa ngada ne tibada oatainga toa ne mao. Panua edengada mugaeai ga inam tinanale tau ngan kadonga raring aea ngan gid deo pakakanga ad namer. Ta labone oangga tian annga toa panua titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer, tiuangga annga toa oa paeamao. Ta lolodeai, tinaman kemi mao ngansa kadonga toa ne igal lolod. Be annga irangrang ngan ibada gita ga tala boloma pan Deo mao. Oangga taean annga toa oa, eine ga ilua gita mao. Be oangga taean annga toa oa mao, eine tasapir ngan luanga eta mao pade.
* Ro 14.13-15, Gal 5.13Gimi aoatai mambe arangrang ngan aean saoa danga akim. Be manta agabit kemi, ngan kado ta oaeoaeda toa lolod matua tau ngan Deo maitne tigera gimi anasi lemi oatainga toa ne ta titap ngan led kadonga lolo matua aea. 10 Ngansa oangga eaba eta ilolo matua tau mao, be igera eao nasi lem oatainga toa ne ta ean gadudunga ngan luma raring aea togid deo pakakanga ad namer, eine eao lem kadonga toa ne ga ipamatua ei ngan eannga annga toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer. 11  * Ro 14.15,20Oaem ede pade toa ne ilolo matua tau mao, be Kristus imate ngan luanga ei. Be eao lem oatainga ngan eannga annga imata ede ga ede ne ipaeabu ngan ei! 12 Oangga gimi akado kadonga sat toa ne ngan oaeoaemi ta apaeabu ngan lolod bedane, eine gimi akado sat ngan Kristus. 13  * Ro 14.21Tota oangga saoa danga naean ikado ga oaeg ede pade itap ngan ele kadonga lolo matua aea, eine irangrang ngan naean masilau pade mao ga irangrang ngan leg matenga. Ngan kado ta oaeg ede pade ele kadonga lolo matua aea itap.

*8:1: PA 15.29

*8:2: Gal 6.3

*8:4: Lo 4.39, 6.4, Gal 4.8

*8:6: Ep 4.5,6

*8:9: Ro 14.13-15, Gal 5.13

*8:11: Ro 14.15,20

*8:13: Ro 14.21