^
II Tesalonika
God Keda Fatera Na Komi Tinoni
Na Mane Dika Nigna A Satan
Sokara Ngasi Kori Nimiu Na Vaututuni
Pol Ke Kaera Mara i Tesalonika Eigna Kedana Tarai Hathera
Saghoi Toali
Na Vagovui Haghore