^
JAN
Jeezas da di Werd weh gi lait ahn laif tu di werl
Jan di Baptis mek way fi Jeezas
Jeezas da Gaad Lam
Jeezas geh ih fos too disaipl dehn
Filip ahn Natanyel dehn ton Jeezas disaipl
Jeezas ton waata tu wain
Jeezas chays owt dehn wan weh mi-di sel da di templ
Nikodeemos kohn taak tu Jeezas
Jan di Baptis taak bowt Jeezas
Jeezas taak wid wahn Samaritan laydi
Jeezas heel wahn govament ofishal son
Jeezas heel wahn man bai Betezda Pool
Gaad gi ih Son atariti
Foa ting weh tel yu seh Jeezas da Gaad Son
Jeezas feed moa dan faiv towzn peepl
Jeezas waak pahn waata
Di peepl dehn luk fi Jeezas
Jeezas da di bred weh gi laif
Sohn haad teechin fi tek
Jeezas breda dehn neva bileev eena ahn
Jeezas teech joorin di Boot Festival
Peepl aks if Jeezas da di Krais
Jeezas taak bowt di waata weh gi laif
Di peepl dehn aagyu bowt Jeezas
Di laydi weh dehn kech di komit adolchri
Jeezas da di lait a di werl
Jeezas taak bowt wehpaa ih gwehn
Di chroot bowt Gaad wahn mek unu free
Jeezas taak bowt Aybraham
Jeezas heel wahn man weh mi baan blain
Di Farisee dehn kweschan di man weh mi blain
Jeezas taak bowt dehn wan weh blain fi chroo
Jeezas da di chroo chroo Shepad
Di Jooish peepl dehn noh bileev eena Jeezas
Wen Lazaros ded
Jeezas komfert Mayri ahn Marta
Jeezas rayz Lazaros fahn di ded
Di Jooish leeda dehn mek plan fi kil Jeezas
Wahn laydi poar perfyoom pahn Jeezas fut
Jeezas raid eena Jeroosalem
Jeezas taak bowt ih det
Di Jooish peepl dehn stil noh bileev eena Jeezas
Jeezas wash ih disaipl dehn fut
Jeezas laas meel wid ih disaipl dehn
Wahn nyoo komanment
Jeezas pridik how Saiman Peeta wahn disoan ahn
Jeezas da di oanli way tu di Faada
Jeezas pramis fi sen di Hoali Spirit
Di vain ahn di branch dehn
Di werl wahn hayt Jeezas disaipl dehn
Weh aal di Hoali Spirit fi du
Jeezas seh ih soon kohn bak
Jeezas pray fi ihself
Jeezas pray fi ih disaipl dehn
Jeezas pray fi evribadi weh bileev eena ahn
Dehn ares Jeezas
Dehn kehr Jeezas fronta Anas
Saiman Peeta disoan Jeezas
Di hai prees kweschan Jeezas
Peeta disoan Jeezas agen
Dehn bring Jeezas fronta Pailat
Pailat paas di det sentens pahn Jeezas
Di soalja dehn mak Jeezas
Dehn kroosifai Jeezas
Jeezas ded
Dehn beri Jeezas
Jeezas rayz op bak fahn di ded
Jeezas apyaa tu Mayri Magdaleen
Jeezas apyaa tu ih disaipl dehn
Jeezas apyaa tu Tamas
Wai Jan rait dis buk
Jeezas mek di disaipl dehn kech lata fish
Jeezas aks Peeta bowt humoch ih lov ahn