4
Nau gŭ rêh di ta Kôranh Brah
Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may lĕ sŏ dơn jêh nau ntŭm nti tă bơh hên ma nau gŭ rêh i Kôranh Brah ŭch, jêh ri n'ho ma lĕ jan tâng kơt. Yơn ma du tơ̆ jât hên dăn khân ay may hô ngăn, ndrel ma ntrôl khân ay may yor ma Kôranh Yêsu, dăn ăn khân ay may jan ndơ i nây lơ ma hô ueh jât!* 4:1: 1Tê 4:10 Yorlah khân ay may lĕ gĭt jêh moh nau hên đă khân ay may ma nau dơi i tă bơh Kôranh Yêsu đă nơh. Kôranh Brah ŭch khân ay may jan tâng nau ŭch Păng nơm lĕ bơh nuih n'hâm khân ay may. Ăn khân ay may der bơh nau tâm dŏng,* 4:3: 1Kô 6:13 jêh ri ăn khân ay may du huê du huê blao mât njrăng săk khân ay may nơm* 4:4: Mâu lah ‘Blao gŭ rêh đah ma ur khân may nơm’. ăn tâm di bơh năp măt Kôranh Brah nơm, nđâp ma ăn geh nau bu rnê hŏ.* 4:4: Kôl 3:19; 1Pê 3:7 Lơi ôh ƀok gor tâng nau khơh kler ƀoi rnglay săk ŭch kơt phung i mâu di phung Israel i mâu gĭt năl Kôranh Brah.* 4:5: 1Pê 1:14-16 Lơi ôh ăn du huê bunuyh jan tih jan djơh ndơ i nây ma oh nô phung nsing a êng, yorlah Kôranh Brah tê̆ dôih ma bu moh i jan tih dâng lĕ ndơ i nây, kơt hên lĕ jêh mbơh, lĕ jêh buay ma khân ay may nơh.* 4:6-8: Rôm 14:10-12; 1Kô 6:19-20; 2Kô 5:9-10 Yorlah Kôranh Brah kuăl bân gay ma kloh ueh, mâu ŭch ôh ăn bân jêng ƀơ̆ ƀơch. Ndri dâng bu moh i mâu ŭch sŏ dơn nau ntŭm nti i nây, mâu ôh di rlăch ma bunuyh dơm, jêng rlăch ma Kôranh Brah i ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh Păng nơm ma khân ay may đŏng.
Lŏng nau tâm rŏng ndrăng oh nô phung nsing, hên mâu ôh khăch nchih mbơh ăn ma khân ay may, yorlah lĕ Kôranh Brah ntŭm nti jêh khân ay may ăn blao tâm rŏng ndrăng khân ay may nơm,* 4:9: Yôh 13:34-35; Rôm 12:10; Phi 2:1-5 10 kơt khân ay may lĕ rŏng jêh ma oh nô phung nsing lam bri Masêđôn đŏng. Ơ oh nô ta nau nsing, hên ŭch khân ay may ăn nau rŏng khân ay may ma bu lơ ma hô ŏk jât. 11 Ăn khân ay may nsrôyh nsram ngăn, gŭ rêh ndrel bu ta nau đăp mpăn, mân jan i ndơ khân ay may nơm hŏ, lơi mân ir ma ndơ bu, jêh ri jan kar ma siăm săk khân ay may nơm, kơt hên lĕ đă jêh ma khân ay may nơh.* 4:11: Êph 4:28; 2Tê 3:6-8 12 Lah jan kơt nây bunuyh i mâu nsing ma Brah Yêsu rnê ma khân ay may ngăn, jêh ri khân ay may mâu ôh khăch dăn bu ma kơl siăm săk jât.* 4:12: Kôl 4:5
Nau Brah Yêsu plơ̆ văch
13 Ơ oh nô ta nau nsing, hên ŭch ăn khân ay may gĭt n'hêl ma phung i lĕ khât jêh, gay ma khân ay may lơi hôm rngot ôh tâm ban ma phung aƀă êng i mâu geh rnơm ma nau rêh n'ho ro yor ma khân păng mâu nsing ma Brah Yêsu. 14 Bân iăt lah Brah Yêsu lĕ khât ngăn, jêh ri lĕ dâk rêh ngăn đŏng. Lah ndri bân gĭt lah Kôranh Brah mra leo phung nsing i lĕ khât nây ăn dâk rêh gŭ ndrel Păng nơm yor ma ndơ Brah Yêsu lĕ jan đŏng.* 4:14: Rôm 4:25; 1Kô 15:3-5; Rôm 8:11; Yôh 11:25 15 Gâp mbơh ma khân ay may tâng nau ngơi tă bơh Kôranh Brah nơm ma bân i hôm gŭ rêh dja: Tât Brah Yêsu plơ̆ văch bân i hôm gŭ rêh dja mâu ôh hăn lor phung i lĕ khât nây.* 4:15-17: Mar 13:26-27; 1Kô 15:51-52 16 Yorlah tât Păng jŭr bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm, Păng nter đă, jêh ri nteh bŏr kôranh tông păr dŭt kuŏng, ndrel ma nteh nŭng Kôranh Brah nơm. Jêh ri dâng lĕ phung i nsing ma Brah Krist i lĕ khât, dâk rêh lor. 17 Jêh ri dâng Kôranh Brah n'hao bân i hôm gŭ rêh hao a trôm ndŏr tŭk ndrel khân păng ta nây, gay ma mâp Kôranh Yêsu ta nây, ndri bân nkre gŭ ndrel Kôranh Yêsu n'ho ro. 18 Lah ndri ăn khân ay may sŏ nau dja ma tâm n'hao nuih n'hâm ndrăng khân ay may nơm.

*4:1 4:1: 1Tê 4:10

*4:3 4:3: 1Kô 6:13

*4:4 4:4: Mâu lah ‘Blao gŭ rêh đah ma ur khân may nơm’.

*4:4 4:4: Kôl 3:19; 1Pê 3:7

*4:5 4:5: 1Pê 1:14-16

*4:6 4:6-8: Rôm 14:10-12; 1Kô 6:19-20; 2Kô 5:9-10

*4:9 4:9: Yôh 13:34-35; Rôm 12:10; Phi 2:1-5

*4:11 4:11: Êph 4:28; 2Tê 3:6-8

*4:12 4:12: Kôl 4:5

*4:14 4:14: Rôm 4:25; 1Kô 15:3-5; Rôm 8:11; Yôh 11:25

*4:15 4:15-17: Mar 13:26-27; 1Kô 15:51-52