2
Nau mbơh sơm
Ndơ i gâp dăn ntĭnh may i geh nau khlay rlau bu, ăn dâng lĕ phung nsing mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah, dăn Păng ma dâng lĕ bunuyh, ăn khân ay may lah ueh ma Păng ăn ma dâng lĕ bunuyh đŏng.* 2:1: Êph 5:20; Phi 4:6; Kôl 4:2; 1Tê 5:17-18 Ăn jan kơt nđa ma kađăch, nđâp ma dâng lĕ phung kôranh mât uănh đŏng, gay ma bân geh nau đăp mpăn, gŭ ueh răk klăk tâm nau klach yơk ma Kôranh Brah, ndrel ma gŭ ta nau rêh ueh.* 2:2: Yêr 29:7 Nau mbơh sơm i nây jêng ndơ ueh ta năp Kôranh Brah, ndrel ma nau Kôranh Brah ŭch i nơm rklaih bân. Păng ŭch dâng lĕ bunuyh geh rklaih, nđâp ma gĭt năl nau ngăn.* 2:4: 1Ti 4:10; Mat 28:19; Tit 1:1; 2Pê 3:9 Yorlah
Geh du huê Kôranh Brah dơm,
Geh nơm ma jan ăn nau tâm rnglăp du huê dơm i gŭ ta nklang vah vang Kôranh Brah nơm ma bunuyh.
Păng i nây Brah Krist Yêsu, Păng jêng bunuyh đŏng.
Păng lĕ jao săk Păng nơm ma khât, gay ma chuai dâng lĕ bunuyh.
Nau i nây Kôranh Brah lĕ nhhơ ta di nar Păng ŭch.* 2:5-6: Mar 10:45; Luk 24:44-46; 2Kô 5:18-21; Hêb 8:6-7
Jêh ri Kôranh Brah lĕ kơih jêh gâp, ăn gâp mbơh nkoch nau khlay i dja, ăn gâp jan kôranh oh mon, jan nơm nti ma phung i mâu di phung Israel, nti khân păng ma nau nsing ma Brah Yêsu, nđâp ma nau ngăn. Gâp ngơi nau ngăn, mâu geh mƀrôh ôh.* 2:7: Kar 9:15; 2Kô 5:20; 2Ti 1:1 Gâp ŭch phung bu klô ăp ntŭk i geh bunuyh nsing i geh tâm rƀŭn ăn mbơh sơm yơr ti* 2:8: Nôk nây bu vay mbơh sơm yơr ti. ma nuih n'hâm kloh ueh, mâu geh ôh nau nuih, mâu lah nau tâm rlăch. Ma phung bu ur gâp ŭch khân păng nsoh n'gut ăn tâm di, jêng di đah nau vay gŭ ngao, lơi ôh rlau keh ir. Lơi păch sŏk, lơi ta ndok văn mayh, mâu lah ŏk lŭ pĭch mlŏm (lŭ glo), nđâp ma lơi ôh soh ndơ i khlay khlay ir, gay ma bu rnê.* 2:9-10: 1Pê 3:3-6 10 Yơn ma ăn khân păng jan ndơ ueh ma bu hŏ. Jan kơt nây tâm ban ma nkrơ̆ săk ma ndơ khlay ta bơh năp Kôranh Brah. Nau i nây di ma phung bu ur i kơp săk păng nơm yơk ma Kôranh Brah. 11 Nôk bu nti nau Kôranh Brah, phung bu ur ăn gŭ iăt săk răk klăk hŏ, jêh ri iăt dâng lĕ nau bu nti nây.* 2:11-12: 1Kô 14:34-35 12 Gâp mâu ăn ôh bu moh bu ur nti nôk rƀŭn, mâu lah jêng kôranh mât uănh bu klô, ăn khân păng gŭ iăt săk răk klăk hŏ nôk tâm rƀŭn, 13 yorlah Kôranh Brah njêng Ađăm i bu klô lor, jêh ri njêng Êva i bu ur bơh kơi. 14 Mâu di Ađăm ôh iăt nau mƀrôh, yơn ma Êva iăt nau mƀrôh nđâp ma rlau nau vay Kôranh Brah jât.* 2:14: NNt 3:13 15 Ndri dâng phung bu ur geh nau jêr gŭ oh. Yơn ma khân păng hôm geh nau rklaih lah khân păng gŭ nâp ta nau nsing, ta nau rŏng ma bu, ta nau kloh ueh, ndrel ma ta nau gŭ ngao mâu ôh rlau keh ir.* 2:15: 1Ti 5:14; Tit 2:3-5

*2:1 2:1: Êph 5:20; Phi 4:6; Kôl 4:2; 1Tê 5:17-18

*2:2 2:2: Yêr 29:7

*2:4 2:4: 1Ti 4:10; Mat 28:19; Tit 1:1; 2Pê 3:9

*2:6 2:5-6: Mar 10:45; Luk 24:44-46; 2Kô 5:18-21; Hêb 8:6-7

*2:7 2:7: Kar 9:15; 2Kô 5:20; 2Ti 1:1

*2:8 2:8: Nôk nây bu vay mbơh sơm yơr ti.

*2:9 2:9-10: 1Pê 3:3-6

*2:11 2:11-12: 1Kô 14:34-35

*2:14 2:14: NNt 3:13

*2:15 2:15: 1Ti 5:14; Tit 2:3-5