^
2 TESALONICENSES
Pablo yic'ot i pi'ʌlob ti toñel mi' ts'ijbubeñob jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios
Dios mi quej i yʌc' ti melojel xmulilob che' mi tyʌlel Cristo
Jini winic mach'ʌ ba'an mi' saj ch'ujbin t'an
Jini yajcʌbilo' bʌ mi quej i cotyʌntyelob
Pejcʌbeñon lojon lac Yum
Yom mi lac cha'len toñel
Cha'an i yutslel i pusic'al Jesucristo