^
Bagalatiya
Indangiriro
Ndaayo gindi Myazi Miija ya Kirisito íri ho
Rurema ye kabiika Pahulu kwo abe ndumwa
Pahulu ayemeerwa neꞌzaabo ndumwa
Ngiisi kwo Pahulu akayagagaza Peturu
Ukukwanana kwitu kukizi ba ku bwemeere
Imihango ya Rurema itakayitwa neꞌMaaja
Tukola baana ba Rurema
Pahulu ataaniza Abagalatiya
Saara na Hagaari
Tukola bashwekuule mu kati ka Kirisito
Tukizi rongoorwa noꞌMutima Mweru
Tutakizi luha mu kugira amiija
Amagambo goꞌkuheza