^
Epesus
KAYAKNU OOP̱A GENAB DOYAK DIIG
BINAG ENA MAK UNUQIṮAK ELE
KRISTEN AG KRISTUSNU UḎAT OḴAIP̱A BAU DAAṮEB
KRISTUS NUG IG OU IQE, LAIP̱U DAAṮEM
JESUS NUG IIṮA AḎI DANAB JUDA ELE OU AQOM
PAULUS NUG KRISTUSNU MEHUQOM
PAULUS TAMANIAK BAU DILAG UNUQIDṮE
KRISTUS BEḎU AMU KRISTEN DANAB AH
AMAHLAKP̱A OIYAKNU NAI
EWAU DAYAKNU KOBOL TUTUḴU
NID NAUNAU ANILḴAD MAMELḴAD ELE DILAG NAI
BEGBEG DILAG NAI
BAG QAK NAI