^
1 King
1 King 3:1-15
Solomontä nadäk-nadäk tägata Anutuken yäŋapiŋkuk
1 King 8:22-43
Solomontä kudupi yot täŋkuko u Anututa biŋam pekta yäŋapik man yäŋkuk
1 King 17:7-24
Elaijatä webe kajat kubä täŋkentäŋ imiŋkuk
1 King 19:1-21
Elaija umuntaŋpäŋ Sinai pomken metäŋpeŋ kuŋkuk
Yawetä Elaija ahäŋ imiŋkuk
Elisatä Elaija iwarän täŋkuk