^
Afisu
Idyani i Bulus
Una̱ u shinga a asuvu a Kawauwi
Kavasu ka Bulus
Gogo‑na tsa̱ ta̱ n uma
Kawauwi ka ka ɓolomgbono tsu
Manyan ma Bulus
Kawauwi ka ciga tsu ta̱
Ikyamba i te
Uma u savu
Rongoi a asuvu a katyashi
Aka n aꞌali
Mmuku n isheku i le
Agbashi n azakuwa a le
Icanga i kuvon i Kashila̱
Idyani i makorishi