^
Hebreos
Pab-Machi angelmalga pul tule-tummad
Anmal Pab-tule-abonoged-igalgin pinzhegenabmal
Jesús anmal-tule-yopí sanal tulega kunonimo
Jesús Moisésga pul tule-tummad
Pe nuekwa aga takermal melle Pabgin pengugal
Tule-Pabbal-nanimalad ilagwen Pab-ulukued-neggin ulukuoed
Jesucristo, anmal-irwal-Pabzhe-koled-pul-tummad
Tule Pabgin pengueddin, wedin poni-tummad
Pab Tummad keg-chulgu e-kaka-ukchadyob immal imako.
Jesús Melquisedecyob, tule-irwal-Pab-Tummadzhe-koled-pul-tummadga mai
Jesús anmal-irwal-Pab-Tummadzhe-koled-pul-tummadga mai
Pab-megwed-neg iti-napkin chigwis, anmalga wilub oyogal, Cristo anmal-irwal Pab Tummadbak chunmanai
Jesucristo-purkwijadbal tulemalga iskued elis.
Anmal pane-pane Pab-waglika naneenabmal
Tule-Pab-Tummadgin-penzhulidbal-nanasmalad
Pab Tummad e-machimalyob anmal-oturda, melle istar nanegal
Pab-pega-chunmaked kwen itojulil, wedin pega poni-tummad
Anmal-yer-naneedbal Pab weligwal itomo
Napi-kaka-palmijad