Bibbia Vulgata Clementina na 1598

II PARALIPOMENON