^
SAN MATEO
Ke tcyman Jesucristo ootxa
Tej tul itz'j Jesucristo
Tej cypon jxin at cynaabl tu'n t-xi' cyyeec'axin nimbil twitz nee' Jesús
Tej cyxi' ok José tuj Egipto tu'n min cub byet nee' tu'nj rey Herodes
Tej tk'umen Juan Bautista tyol Dios
Tej tbautizarj Jesús
Tej toc niy'bet Jesús
Tej ttzyet taak'en Jesús
Tej t-xnak'tza'n Jesús cye xjal twi' witz
Jun ocslal twitz tx'otx' ju' tisen atz'en
Jun spi'yen cyxol xjal
Tej tyole Jesús ti' k'oj
Tej tyole Jesús ti'j aj pajlel
Nyole Jesús ti'j paxjlenel
Nyole Jesús ka' txi' kkba'n tzkinn Dios tu'n tcywix kyol
T-xnak'atz Jesús ti'j tu'n toc cyak' cye xjal nchi k'ojl cyi'j
Nyole Jesús ti'j onbil
Nxi' t-xnak'tza'n Jesús ke xjal ti' naj Dios
T-xnak'atz Jesús ti'j oj ncub cypa'n xjal weyaj
Jun kk'inemabl tuj cya'j
Ntzaj tk'o'n Dios knaabl tu'ntzen kten tuj spi'yen
Dios bix jun k'inemabl
Mi'n ko labt mi'n baj kc'u'j ti'j ti jilel tu'n kitz'j
Mi'n chi yolena ka' cyi' xjal
Cxe'l kka'na te Dios tu'n tbint ba'n ku'n chi cobtl xjal
Jun ch'in twitz ttzii' tcawbil Dios
Tu'nj cybinchben q'uelel cyni'ya cyi'j
Min ntzki'nkey
Tej tyole Jesús ti'j ca'ba tk'uklel jaa'
Tej tk'anj jun xjal otk tzaj k'ey
Tej tk'anj t-ak'anal capitán tu'n Jesús
Tej tk'a'na Jesús ti'j jxuj tjii' Pedro
Kej cyajbe tu'n cyoc lpe ti'j Jesús
Tej twe' cyk'i'k tu'n Jesús
Ca'ba xinak aj Gadara otk tz'oc biman cyi'j
E k'anj jun xjal tu'n Jesús min yucchtl t-xumlal
Tej ttzaj txquet Mateo tu'n Jesús
Jun kanbil ti'j epaj weyaj
Tej tjatz itz'j jun txin tuj cyamecy tu'n tyol Jesús
Tej tk'anj tbak' cywitz ca'ba mos̈
Tej tbintl tyolen men tu'n Jesús
Nimxsen twitz awal
Tej tjaw jyet cablaaj t-xnak'atz Jesús
Taak'en cablaaj t-xnak'atz Jesús
Tzul q'uixc'aj cyi' ocslal
Mas il ti'j tu'n ttzaj ttz̈i Dios ki'j twitzj tu'n ttzaj cytz̈i ki'j kej xjal cyq'ui Dios
Tej tyole Jesús ti'j tpabl kiib
Chojbil
Kej tsanjel Juan Bautista
¡Ayxsen kej tnom o tz'el cyiiq'uen tyol Dios!
Tej tna'n Jesús Dios
Tej cyak' ke t-xnak'atzxin piẍc'ulbilte twitz triwa tuj k'ij te ajlabl
Junxin xjal otk tz'el tanem tk'abxin
Tej tyole Isaías ti'j Jesús ka ja tscy'o'n tu'n Dios
Tej cykbante fariseo ja taaw il k'ol tipemal Jesús
Kej xjal ka' tzin cykana tu'n tbintl jun techel
Jun biman najtz meltz'aj
Ttxu bix ke titz'en Jesús
Jun techel ti'j jun awal
Alcye cyxi'len kej techel
Tej t-xi' ttx'olba'n Jesús jtechel ti'j awal
Techel ti'j triwa bixj ka' c'ul
Jun techel ti'j iyaj te mostaza
Techel ti'j levadura
Tej tkbante Jesús nimc'a techel tu'n t-xi' tyeec'axin cye xjal
Tej t-xi' ttx'olba'n Jesús ti' elpenina jtechel ti'j ka' c'ul
Jun techel ti'j k'inemabl e'wen
Jun techel ti'j perla wi'yelxsen
Jun xiy'pa
Jxnak'tzbil ac'aj bix j-ootxa
Tej tpon Jesús tuj tnom Nazaret
Tej tcyim Juan Bautista
Tej cywaa'n jwe' mil xjal tu'n Jesús
Tej tbet Jesús tibaj tnijabel a'
Tej tul cynaabl ke yaab tu'n Jesús tuj Genesaret
Alcyej ctz'ilelxix xjal tu'n twitz Dios
Jaj tocslabl xuj xuuj te Canaán
Tej tul cynaabl nim xjal tu'n Jesús
Tej t-xi' tk'o'n Jesús cywa cyaja mil xjal
Ke xjal ncykane jun yec'bil te Jesús
Cyxnak'tzbil fariseo yaa'n tuj tumel
Tej tkbante Pedro ka ja Jesús Tcwal Dios, Jscy'o'n tu'n Dios
Tej tyole Jesús ti'j tcyamecy
Tej tcub meltz'aj tcye'nc Jesús
Tej tel tii'n Jesús biman ti'j junk'a cwal
Tej tyole Jesús ti'j tcyamecy
Jaj jun chojentj tu'n tajben tuj tja Dios
¡Ayxsen tej xjal ncub tk'o'n tzpetsabl tuj tbe juntl!
Jaj jun techel ti'j jun carnel e xi' tz'ak
Ti tten tu'n tcub knajsa'n til kermano
Tej tyole Jesús ti'j paxjlenel
Tej tcub tcy'iwla'n Jesús ke nee'
Tej tyole junk'a cwal k'ina tuya Jesús
Jun techel cyi'j ke ak'anal
Tej tyole Jesús juntl maj ka tu'n tcyim
Tej t-xi' tkane cytxu Juan bix Jacobo jun xtalbil te Jesús
Tej tul tnaabl cywitz ca'ba mos̈ tu'n Jesús
Tej tocx Jesús tuj tnom Jerusalén
Tej tetz tlojo'n Jesús ke q'ueyel tuj tja Dios
Tej ttzkij tken higo tu'n tyol Jesús jaj mintii' twitz
Tej cyjyo'n nejenel cyepala jun k'oj tuya Jesús
Jun techel cyi'j ca'ba cwal
Jun techel cyi'j ak'anal yaa'n ba'n
Jun techel ti'j mejoblenel
Jun tumel ti'j chojentj te César
Jun kanbil ti'j itz'jlenel tuj cyamecy
Jmandamyent mas il ti'j tuj tcawbil Dios
¿Ale cwalbaj Cristo tuj cywitza?
Tej tyole Jesús ti'j cymodo tx'olbal ley bix kej fariseo yaa'n ba'n
Oc q'uixba tc'u'j Jesús cyi'j xjal aj Jerusalén
Tej tkbante Jesús tu'n tcub xitj tja Dios
Kej yec'bil cyi'j manc'bil k'ij
Ti tten oj ch'itk tul meltz'aj Jesucristo juntl maj
Ti tten tu'n binne cyten xjal oj tul tcawbil Dios
Jun techel ti'j pwak xi' tk'o'n xjal cye t-ak'anal
Cykilca xjal chi oquel chmet tuj xkel twitz Jesús oj tul meltz'aj twitz tx'otx'
Tej cyjyon xjal tumel ti tten tu'n ttzyet Jesús
Tej tjax ko'n c'oc'sbil tuj twi' Jesús
Tej t-xi' toye Judas tiib tu'n t-xi' tk'o'n ja Jesús
Tej twaa'n Jesús cyuya t-xnak'atzxin tuj xjan k'ij
Tej t-xi' tkba'n Jesús te Pedro, jay cwel e'wente we oxe maj
Tej tna'n Jesús Dios tuj Getsemaní
Tej ttzyet Jesús
Tej tpon k'i'n Jesús cywitz aj cawel
Tej tel tii'n tiib Pedro ti'j Jesús
Tej tpon k'i'n Jesús twitz Pilato
Tej tcyim Judas
Tej toc Jesús tuj xkel tu'n Pilato
Tej tbint ti'j tu'n tbyet Jesús
Tej tjaw k'o'n Jesús twitz cruz bix e cyim
Tej tocx k'o'n Jesús tuj mukbil
Kej c'ojlal ti'j tjayel anem
Tej tjatz itz'j Jesús
Tej tul tumel cyu'n c'ojlal ti otk baj
Manc'bil tyol Jesús cye t-xnak'atz