^
2 Tesalonika
Keretus wagya dogomindik, nenowak dilisogon wene
At weyak adigat ogasiga ako en ogagya dogosogon wene
Enagap wendarupwak yiluk miginipigi wene
Nenake samban ogagu dogop wene
Ininggis anye vaga ogagu dogop wene
Heyaga watbigigi wene