Nəkwəkwə imərhakə kape kughen: nɨrpenien vi

1 Jon